Overlast vliegverkeer

Algemeen

Voor informatie of het melden van een klacht over vliegverkeer kun je bij verschillende organisaties terecht.

Klacht indienen over luchtvaart

Bij wie je een klacht kunt indienen over vliegverkeer, ligt aan het soort luchtvaartverkeer waarover je een klacht hebt:

Meer informatie staat op de website van milieudienst RUD Utrecht.

Landen en opstijgen buiten luchthavens

Helikopters mogen niet zonder toestemming van het bevoegd gezag landen buiten luchthavens (bijvoorbeeld in weilanden). Onder andere om (geluids)overlast te voorkomen. Milieudienst RUD Utrecht kan hiervoor in specifieke gevallen ontheffing verlenen. Dat is de zogenoemde TUG-ontheffing. Politie- en traumahelikopters mogen wel overal landen zonder TUG-ontheffing