Overige onderscheidingen

Algemeen

Naast Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen kun je ook andere onderscheidingen aanvragen via de gemeente.

Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die iemand hebben gered of gereanimeerd die dreigde te verdrinken of verstikken. De onderscheiding kan bestaan uit een medaille, een oorkonde of een ander aandenken.

Je kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente en bij de Maatschappij tot Redding van de Drenkelingen, Postbus 3530, 1001 AH Amsterdam.

Zilveren Anjer

De Zilveren Anjer is bedoeld voor personen die zich als vrijwilliger op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuur in het Koninkrijk der Nederlanden. De activiteiten moeten een landelijke (nationale) uitstraling hebben.

Provinciale Erepenning

De Provinciale Erepenning is voor personen en/of bedrijven of instellingen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie. Voor de verlening van de penning zijn geen vaste criteria vastgesteld. Per geval bepaalt Gedeputeerde Staten, gehoord door de commissie Seniorenconvent, of iemand in aanmerking komt voor toekenning van de penning.

De Erepenning voor Menslievend hulpbetoon

Deze erepenning is in 1822 ingesteld en is na de Militaire Willems-Orde uit 1815 de oudste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. De onderscheiding wordt verleend aan iemand die vrijwillig een menslievende daad heeft verricht. Daarbij moet sprake zijn van een moedig en beleidvol optreden met gevaar voor eigen leven.

Kijk voor meer informatie op Lintjes.nl.

Aanvragen

Wil je meer weten over de verschillende soorten onderscheidingen? Of wil je iemand voordragen voor een onderscheiding? Neem dan contact op met Lidwien Meeder, adviseur Onderscheidingen, via telefoonnummer 14 033.