Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Algemeen

We staan als land en regio voor de opgave om onze energie duurzaam op te wekken. Gezien de vraag lukt dat niet alleen met zonnepanelen en windmolens. We moeten ook op zoek moeten naar andere bronnen. Bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van grote bedrijven en de warmte in de aarde.

Over aardwarmte

Diep in de Nederlandse ondergrond zit warm water dat onder andere is opgeslagen in (poreuze) zand- en kalksteenlagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer die je in Nederland de diepte in gaat, stijgt de temperatuur ongeveer 30 ̊C. Op 2 tot 3 kilometer diepte zit dus water van wel 60 tot 90 ̊C. De energie die in dit warme water zit, wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het verschil met het winnen van aardgas is dat het cyclisch is: je gebruikt het warme water en het afgekoelde water gaat weer terug in de bodemlaag. Meer informatie over aardwarmte vind je op AllesOverAardwarmte.nl.

Landelijk onderzoek SCAN (2019)

Om meer te weten over onze bodem en de mogelijke aanwezigheid van aardwarmte, is in 2019 een landelijk onderzoek gestart: Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is.

Plattegrond van Amersfoort met een schuine horizontale gele lijn en een schuine verticale rode lijn
Op deze plattegrond zie je twee lijnen. Iedere lijn geeft aan waar de bodem onderzocht is (2019 de rode lijn, 2021 de gele lijn)

Opsporingsvergunningen aardwarmte (2020)

Naast het landelijke seismologische onderzoek, heeft het Rijk ook aan 2 bedrijven een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend. Het gaat om Warmtebedrijf Amersfoort, die op een oppervlakte van ongeveer 3 kilometer wil boren naar warmte als voeding voor een mogelijk warmtenet in Amersfoort. Daarnaast heeft Larderel een opsporingsvergunning in de regio en delen van Amersfoort. Op dit moment lopen de gesprekken en voorbereidingen.

Verwarming huizen met aardwarmte stap dichterbij (2020)

De gemeente heeft na de eerste metingen van EBN opdracht gegeven aan een extern bureau voor een verdere analyse. Hieruit blijkt dat er inderdaad potentie is voor deze duurzame bron van verwarming. De analyse geeft in ieder geval 2 kansrijke gebieden in de Amersfoortse bodem met waterreservoirs die mogelijk onze woningen kunnen verwarmen. De eerste zit op een diepte van ongeveer 1 kilometer en de andere op een diepte van ongeveer 2,5 km.

Proefboringen gaan uitwijzen wat werkelijk mogelijk is en hoeveel woningen er verwarmd kunnen worden. Ook geeft het onderzoek inzicht in hoe proefboringen gedaan kunnen worden. Deze resultaten bieden inzicht voor de 2 partijen die een vergunning hebben gekregen om proefboringen te doen, Larderel en Warmtebedrijf Amersfoort.

Een doorsnede van de bodem met daarop aangegeven de waterreservoirs
(bron: Fugro oktober 2020)

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op scanaardwarmte.nl.

Factsheet Aardwarmte

Wat is aardwarmte en wat betekent dit voor onze provincie? Download en bekijk de factsheet aardwarmte in de provincie Utrecht:

Meer informatie

Het platform Amersfoort Duurzaam wordt doorlopend aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.