Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Algemeen

Om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Ook de gemeente. Overheidsorganisaties zijn verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistraties. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Herstellen fout

Soms wordt er een fout ontdekt in deze gegevens. Als onduidelijk is bij welke organisatie je moet zijn om de fout te herstellen, is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het Meldpunt brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is te vinden via www.rvig.nl/mfo en Rijksoverheid.nl. Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens worden 3 webformulieren geplaatst: voor burgers, overheidsorganisaties en bedrijven. Zo kunnen zij zo snel en goed mogelijk geholpen worden.