Meer openbare toiletten in Amersfoort

Algemeen

In de komende jaren komen er minimaal 5 nieuwe, openbare toiletten. De toiletten zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook voor inwoners en bezoekers met een beperking. In de periode 2023-2026 reserveert de gemeente hiervoor elk jaar budget.

Gebrek

Op dit moment heeft het centrum van Amersfoort maar 1 openbaar toilet. Dit toilet is bij de Joriskerk op de Hof en is 24/7 toegankelijk voor iedereen. Bewoners met een beperking hebben regelmatig geklaagd bij de gemeente. Het gebrek aan openbare en toegankelijke toiletten is een probleem. Het zorgt dat mensen met een beperking of chronische ziekte niet graag naar het centrum komen. Ook verschillende ondernemers hebben bij de gemeente aangegeven dat er meer behoefte is aan openbare toiletten in het centrum.

Uitwerking

In het coalitieakkoord sprak het college al uit dat zij meer openbare toiletten wilden. Met het toiletplan krijgt dit voornemen verder uitgewerkt. 

Waar de nieuwe toiletten precies komen, wil de gemeente samen met inwoners en ondernemers uit de stad bepalen. De gemeente start in 2023 met de voorbereidingen en de participatie met inwoners en ondernemers. Dit om het aantal openbare toegankelijke toiletten zo snel mogelijk uit te breiden.

Hoge nood? App!

Wil je weten waar je nu naar het toilet kunt bij hoge nood? De App Hoge Nood  is een handig hulpmiddel. In deze app staan openbare, toegankelijke toiletten. Maar ook horecagelegenheden en winkels die een (toegankelijke) toilet bieden tijdens openingstijden. De komende tijd zet Gemeente Amersfoort zich in om meer locaties in de binnenstad te stimuleren zich aan te melden voor deze app.