Leerplichtambtenaren

Algemeen

Aan elke school in Amersfoort, behalve het hoger onderwijs, is een leerplichtambtenaar verbonden. Bij problemen rond (dreigend) schoolverzuim adviseren zij bij het zoeken van oplossingen. Het advies kan voor kinderen zijn maar ook voor hun ouders/verzorgers of school.

Vragen aan de leerplichtambtenaar

Je kunt de leerplichtambtenaren op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur bereiken via telefoonnummer 14 033. Mailen kan ook, naar leerplicht@amersfoort.nl.

Werkwijze leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaren:

  • luisteren naar de kinderen en jongeren
  • benaderen jongeren met positieve aandacht
  • onderzoeken welk verhaal er achter het verzuim zit
  • zijn duidelijk en geven kaders
  • verbinden de perspectieven van betrokkenen
  • geven advies en dragen mogelijkheden aan
  • behandelen mensen gelijkwaardig
  • zorgen voor beweging in verzuimsituaties

De leerplichtambtenaren werken met de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Bekijk voor een uitleg de video op YouTube. We werken samen met scholen, Wijkteams, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, SAVE en anderen. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk plan voor ieder kind waarmee we aan blijvende verbetering van de situatie werken.