Kinderopvang starten

Algemeen

Als je een kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang wil starten, krijg je ook met de gemeente te maken.

Contact met Vergunningenloket

Als je een kinderopvang wilt starten, moet de locatie aan verschillende eisen voldoen. Vraag daarom eerst naar de mogelijkheden bij het Vergunningenloket. Bel daarvoor met 14 033 of stuur een e-mail naar vergunningenloket@amersfoort.nl.

Aanvraag indienen

Als professional of als gastouder kun je een aanvraag voor registratie indienen zodra je een goede locatie met de juiste vergunningen hebt. Dat doe je via de website van de GGD regio Utrecht.

Na je aanvraag

De aanvraagprocedure bij de GGD duurt maximaal 10 weken. Voldoe je aan de gestelde eisen? Dan wordt de kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Je gegevens zijn daarna vindbaar via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en je kunt starten met je werkzaamheden.

Kosten

Voor de behandeling van je aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen betaal je de volgende kosten:

  • Voorziening voor gastouderopvang: € 154,62
  • Kinderopvangcentra: € 515,41

Toezicht op kinderopvang

In opdracht van de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Lees er meer over op de pagina Toezicht en controle kinderopvang.