Incidentele festiviteit

Wil je in jouw horeca-, sport- of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren? En moet je daarvoor de geluidsnormen overschrijden? Geef dat aan ons door.

Het gaat bijvoorbeeld om liveoptredens bij een café, maar bijvoorbeeld ook om het langer aanhouden van de verlichting op een sportveld. In principe gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. Daar mag je maximaal 3 keer per jaar van afwijken.

Doorgeven

Geef je incidentele festiviteit minimaal 2 weken van tevoren aan ons door met het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit. Dat kun je hieronder downloaden.