Inburgeren Farsi

شهروندی در آمرسفورت 

به شهر آمرسفورت خوش آمدید. بزودی شما برای زندگی به این شهر خواهید آمد یا در حال حاضر در اینجا زندگی میکنید. بنابراین بسیاری از مسا‌ئل برای شما جدید هستند. برای شهرداری شهر آمرسفورت اهمیت دارد که شما هر چه سریعتر احساس تعلق خاطر به اینجا داشته باشید. تا اینکه بتوانید با دیگر ساکنان آمرسفورت همراهی و همکاری کنید. به عبارت دیگر: شما خودتان را در جامعه تطبیق بدهید. قواعد مربوط به این امر در قانون شهروندی تعیین شده است. این قانون در مورد شما صدق می کند. اما این قانون چه هست و برای شما چه معنایی دارد؟ برای مراحل شهروندی، شهرداری با مؤسسه اینتگریشن وُرک همکاری می کند. این مؤسسه به شما کمک میکند که دوره شهروندی را بگذرانید. اینتگریشن وُرک بزودی شما را برای یک مصاحبه دعوت می کند.
اگر در این زمینه سؤالی دارید که نمیتوانید منتظر شوید، می توانید با اینتگریشن وُرک از طریق تلفن: ۴۶۱۹۵۲۰-۰۳۳ تماس بگیرید.
info@integratiewerk.nl با Integratiewerk یا ایمیل:

خانه

شما هنوزدر مرکز پناهجویان زندگی می کنید درحالی که حق اقامت در هلند را دریافت کرده اید. سپس به شما اطلاع داده شده است که میتوانید در شهر آمرسفورت زندگی کنید. کارمند اینتگریشن وُرک در اسرع وقت از شما دعوت می کند برای مصاحبه و آشنایی با شما. همینطور در زمینه اینکه چه کمکهایی میتواند به شما ارائه دهد و برای چه خانه ای واجد شرایط هستید، با شما صحبت می کند. سپس اینتگریشن وُرک برای شما در جستجوی خانه ای در آمرسفورت خواهد بود. بنابراین نیازی نیست که خوتان بدنبال پیدا کردن خانه باشید. احتمال دارد که زمان زیادی طول بکشد تا شما بتوانید خانه ای پیدا کنید. گاهی اوقات خانه آزاد کافی در دسترس نمی باشد و شما باید مدت زیادی صبر کنید تا نوبت به شما برسد. این جالب نیست و شما در این مورد میباست صبور باشید.
اگر در این زمینه سؤالی دارید که نمیتوانید منتظر شوید، می توانید با اینتگریشن وُرک از طریق تلفن: ۴۶۱۹۵۲۰-۰۳۳ تماس بگیرید.
info@integratiewerk.nl با Integratiewerk یا ایمیل:

Een pan staat in zijn deuropening met zijn hand op de deurklink terwijl hij ons aankijkt

کمک کردن

در شهر آمرسفورت همه چیز برای شما جدید خواهد بود. شهرداری آمرسفورت درنظر دارد که به شما کمک شود. برای همین شما از طرف اینتگریشن وُرک یک رابط شخصی (کنتاکت پرسون) برای تماس دایمی دریافت خواهید کرد. او شما را دعوت می کند برای مصاحبه، به منظور آشنایی با شما و همینطور صحبت در مورد اینکه در چه زمینه هایی شما نیاز به کمک دارید. شما خودتان مسؤل گذراندن دوره شهروندی هستید. از طرف قانون شما موظف هستید سعی کنید و مشارکت کنید. رابط شخصی شما را در این زمینه کمک می کند تا اینکه خودتان بتوانید ادامه دهید.
همینطور اگر شما در مرکز پناهجویان زندگی می کنید هم برای زندگی در آمرسفورت کمک دریافت خواهید کرد. از جمله به این موارد مثل: پیدا کردن پزشک خانوادگی، بیمه ها، مدرسه برای فرزندانتان، امور مالیاتی، پست و غیره میتوانید فکر کنید.
اگر هنوز دعوت نشده اید، اما در حال حاضر به کمک نیاز دارید، می توانید با اینتگریشن وُرک از طریق تلفن:
۴۶۱۹۵۲۰-۰۳۳ تماس بگیرید.
info@integratiewerk.nl با Integratiewerk یا ایمیل:

Een breed glimlachende man, zitten aan het bureau van een medewerker

طرح برنامه

چگونگی مراحل شهروندی برای هر کسی متفاوت است. رابط شخصی شما در اینتگریشن وُرک با همیاری شما یک برنامه را برای سپری کردن دوره شهروندی برای شما برنامه ریزی میکند. این برنامه «طرح شهروندی و مشارکت شخصی» نامیده می شود. در این برنامه گنجانده شده که شما برای مراحل شهروندی چه کارهایی باید انجام دهید. چگونه زبان هلندی یاد بگیرید و خوتان را آماده کنید برای کار. همینطور در مورد شناخت محل جدید زندگی تان، بهداشت، سلامتی و هم اینکه چگونه مسائل مالی تان را اداره کنید. طرح این برنامه اجباری است. برای همین مهم است یک این برنامه خوب طراحی شود. اینکار نیاز به زمان دارد و امکان دارد که به بیش از یک مصاحبه نیاز باشد. شما بهمراه رابط شخصی تان در مورد تمام موارد شهروندی گفتگو خواهید کرد، از ابتدا تا پایان. مراحل شهروندی به زمان و انرژی زیادی از شما نیاز دارد. هدف این است که احساس کنید که به شهر آمرسفورت تعلق دارید و در خانه خود هستید. و همچنین اینکه شما قادر هستید مستقل زندگی جدید خودتان را اداره کنید. درصورت نیاز رابط شخصی شما در اینتگریشن وُرک در تمام طول دوره شهروندی به کمک شما ادامه خواهد داد.
اگر در این زمینه سؤالی دارید که نمیتوانید منتظر شوید، می توانید با اینتگریشن وُرک از طریق تلفن: ۴۶۱۹۵۲۰-۰۳۳ تماس بگیرید.
info@integratiewerk.nl با Integratiewerk یا ایمیل:

Een glimlachende vrouw zit aan een tafel en schrijft in een werkboek

بیشتر بخوانید

اینتگریشن وُرک
برای دوره شهروندی شهرداری شهر آمرسفورت با مؤسسه اینتگریشن وُرک همکاری می کند. این مؤسسه تجارب فراوانی در زمینه شهروندی دارد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، می توانید به وبسایت این مؤسسه مراجعه کنید:
www.integratiewerk.nl

حق اقامت
تعیین می کند که آیا شما مجاز به اقامت در هلند هستید یا خیر، این حق اقامت نامیده می شود. IND تابعیت و خدمات مهاجرت اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت آنها مراجعه کنید:
ind.nl

الزام گذراندن دوره شهروندی
تعیین می کند که آیا شما موظف به گذراندن دوره شهروندی DUO درصورتی که شما حق اقامت دریافت کرده باشید، مؤسسه هستید یا نه. اطلاعات بیشتر را میتوانید در اینجا پیدا کنید:
www.inburgeren.nl
اگر شما موظف به گذارندن این دوره باشید، تحت قانون شهروندی قرار می گیرید. شهرداری آمرسفورت مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارد.