Inburgeren in Amersfoort

Algemeen

Binnenkort kom je hier wonen of je woont hier al. Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat jij je snel thuis voelt. Dat je mee kan doen met de andere inwoners. Met andere woorden: dat je inburgert.

Welkom in Amersfoort!

De regels voor het inburgeren staan in de Wet Inburgering. Deze wet geldt voor jou. Maar wat staat er allemaal in deze wet? En wat betekent dat voor jou? Voor de inburgering werkt de gemeente samen met Integratiewerk. Deze organisatie weet wat jij moet doen en helpt jou bij de inburgering.

Integratiewerk nodigt jou zo snel mogelijk uit voor een gesprek. Als jij vragen hebt die niet kunnen wachten, kunt je Integratiewerk bereiken via telefoon: 033-4619520 of e-mail: info@integratiewerk.nl.

Huis

Je woont nog in een asielzoekerscentrum (AZC) en je hebt verblijfsrecht gekregen. Je hebt bericht gekregen dat je in Amersfoort gaat wonen. Een medewerker van Integratiewerk nodigt je zo snel mogelijk uit voor een gesprek, om kennis met je te maken. Om met je te bespreken waarmee je geholpen wordt en voor wat voor huis je in aanmerking komt. Daarna gaat Integratiewerk op zoek naar een woning voor jou in Amersfoort.

Je hoeft dus niet zelf te zoeken. Het kan lang duren voordat een huis is gevonden. Soms zijn er niet genoeg huizen vrij. Je moet dan lang wachten voordat je aan de beurt bent. Dat is niet leuk en vraagt om je geduld. Als je vragen hebt die niet kunnen wachten, kun je Integratiewerk bereiken via telefoon: 033-4619520 of e-mail: info@integratiewerk.nl.

Een pan staat in zijn deuropening met zijn hand op de deurklink terwijl hij ons aankijkt

Inburgeringsplicht

Als je verblijfsrecht hebt gekregen, bepaalt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of je verplicht bent om in te burgeren. Je krijgt daar een brief over. Meer informatie vind je op: https://www.inburgeren.nl/

Als je deze verplichting hebt, val je onder de Wet Inburgering. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Verblijfsrecht

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of je in Nederland mag blijven. Dat heet verblijfsrecht. Meer informatie vind je op de website van de IND.

Hulp

Voor jou is alles nieuw in Nederland en Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil dat je wordt geholpen. Daarom krijg je een vast contactpersoon bij Integratiewerk. Deze nodigt je uit voor een gesprek. Om kennis te maken, maar ook om samen af te spreken waar je hulp nodig hebt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je inburgering. Van de wet moet je je er zelf voor inzetten en meedoen. Jouw contactpersoon helpt je tot je het zelf kan.

Als je in het AZC hebt gewoond, krijg je ook hulp bij het wonen in Amersfoort. Denk hierbij aan het regelen van een huisarts, verzekeringen, school voor je kinderen, belasting, post, en zo verder.

Als je nog niet bent uitgenodigd, maar al wel hulp nodig hebt, kun je Integratiewerk bereiken via telefoon: 033-4619520 of e-mail: info@integratiewerk.nl.

Een breed glimlachende man, zitten aan het bureau van een medewerker

Plan

Hoe de inburgering er precies uitziet, is voor iedereen verschillend. Je contactpersoon van Integratiewerk maakt samen met jou een plan voor de inburgering. Dat heet het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat je moet doen voor de inburgering. Hoe je de Nederlandse taal gaat leren en hoe je je gaat voorbereiden op werk.

Maar het gaat ook over het leren kennen van je nieuwe woonplek, gezondheid en omgaan met geld bijvoorbeeld. Het plan is verplicht. Daarom is het belangrijk om een goed plan te maken. Hiervoor is tijd nodig en er kan meer dan één gesprek voor nodig zijn. Samen met je contactpersoon bespreek je de hele inburgering, van het begin tot het eind. Daarna ga je van start. Inburgeren vraagt veel tijd en energie. Het doel is dat je je thuis gaat voelen in Amersfoort. En ook dat je hier een zelfstandig nieuw leven kan leiden. De hele periode van inburgering blijft je contactpersoon bij Integratiewerk je helpen waar dat nodig is.

Als je vragen hebt die niet kunnen wachten, kun je Integratiewerk bereiken via telefoon: 033-4619520 of e-mail: info@integratiewerk.nl.

Een glimlachende vrouw zit aan een tafel en schrijft in een werkboek

Integratiewerk

Voor de inburgering werkt de gemeente Amersfoort samen met de stichting Integratiewerk. Deze organisatie heeft veel ervaring met inburgering. Als je meer wilt weten, dan vind je dat op hun website: www.integratiewerk.n