Hulp bij schulden en geldzaken

Algemeen

Heb je schulden en kom je er zelf niet uit? Of ben je zzp'er en verwacht je een daling van je inkomen? Iedereen met geldproblemen, zorgen of vragen over geldzaken kan gratis hulp krijgen.

Schulden uitzoeken en aanpakken

Stadsring helpt je je schulden uit te zoeken en aan te pakken. Bijvoorbeeld als:

 • je niet meer weet hoe je sommige rekeningen moet betalen
 • je het overzicht kwijt bent
 • je brieven van incassobureaus of deurwaarders krijgt

Maak een afspraak met een deskundige om samen naar je situatie te kijken:

Meer schulden voorkomen 

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen die een betalingsachterstand hebben hulp zoeken. Kleine achterstanden kunnen zo grotere schulden worden en om hulp vragen wordt steeds moeilijker. Om dit te voorkomen, werkt de gemeente samen met Stadsring.

In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is opgenomen dat instanties betalingsachterstanden moeten melden aan de gemeente. Stadsring neemt contact op met alle inwoners waarover een melding is gestuurd om te kijken of hulp gewenst is. Lees er meer over op www.geldloket.nl/team-op-tijd-erbij.

Zoek je een bewindvoerder?

Vind een bewindvoerder die bij je past. Bekijk de lijst met bewindvoerders op de website Geldcheck033 voor de adressen.

Vragen over geld, werk en inkomen

Geldloket Amersfoort geeft antwoord op al je vragen over geldzaken. Bijvoorbeeld als:

 • je inkomen lager wordt, maar je lasten/vaste kosten niet
 • je gaat scheiden of wordt ontslagen
 • je binnenkort pensioen krijgt en een ex-partner hebt
 • je wordt ontslagen en een eigen huis hebt

Maak een afspraak met een deskundige om je situatie samen te bekijken:

Het Geldloket heeft een locatie aan de Van Asch van Wijckstraat.

Vragen over rechten en plichten

Bij de informatiewinkels van Informatie033 kun je terecht met vragen over je rechten en plichten. Zoals:

 • Waar heb je recht op als het gaat om je inkomen of uitkering?
 • Wat kun je terugkrijgen van de belasting?
 • Heb je een vraag over de rekening van je energiebedrijf?
 • Van welke regelingen kun je gebruikmaken?

Kijk voor de informatiewinkel in je buurt op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

Geldcheck033

Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Check of je recht hebt op een of meer financiële bijdragen. Heb je DigiD? Dan kun je sommige bijdragen direct aanvragen.

Naar Geldcheck033