Herziening bedrijvenpark Vathorst-Zuid

Algemeen

Gemeente Amersfoort maakt plannen voor de aanleg van de Danzigtunnel. Deze tunnel onder de rijksweg A1 verbindt bedrijvenpark Vathorst straks met kantorengebied De Hoef. Om de tunnel goed aan te laten sluiten op de omgeving zijn aanpassingen nodig op bedrijvenpark Vathorst. Daar komt bovendien een nieuwe locatie van onderwijsinstelling Axia College.

Wat gaan we doen

De aanleg van de Danzigtunnel is onderdeel van het Ontwerp Tracé Besluit van Rijkswaterstaat voor knooppunt Hoevelaken (zie de website over knoopunt Hoevelaken). De Danzigtunnel verbindt straks de Danzigweg op bedrijvenpark Vathorst met de Terminalweg in kantorengebied De Hoef. Op locatie Vathorst De Heuvel ontwikkelt onderwijsinstelling Axia College een nieuw schoolgebouw. Daarin worden de 3 gebouwen die er nu in Amersfoort zijn samengevoegd.

Alle ontwikkelingen vragen om een wijziging van het bestemmingsplan. Ook het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan worden herzien. De verschillende conceptplannen worden op dit moment uitgewerkt.

afbeelding Vathorst Zuid

Online bijeenkomst

Op 25 februari 2021 presenteerden Gemeente Amersfoort en het Axia College de initiatieven aan de omwonenden en ondernemers in het projectgebied. Reacties, vragen en ideeën worden waar mogelijk verwerkt in de conceptplannen. De presentatie en de antwoorden op de gestelde vragen kun je hieronder downloaden.

Bestuurlijke besluitvorming

  • In Het Besluit van dinsdag 20 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel.

  • We gebruiken tot en met oktober 2022 om de conceptplannen verder uit te werken.
  • Naar verwachting leggen we het bestemmingsplan in november 2022 in ontwerp ter inzage en hopen voor de zomer 2023 een onherroepelijk plan te hebben.
  • Zodra we een concrete stap zetten in de procedure wordt deze informatie bijgewerkt.

Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst

De Danzigtunnel is een van de maatregelen om Vathorst beter bereikbaar te maken. Bekijk de overige maatregelen op de pagina Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het projectteam Bedrijvenpark Vathorst-Zuid. Bel daarvoor met 14 033 of stuur een e-mail naar vathorstzuid@amersfoort.nl.