Herinrichting de Kamp

Algemeen

De herinrichting van de Kamp tussen de Coninckstraat en de Kamperbinnenpoort is afgerond. De visie voor de Kamp is afgerond. Eind 2022 en in de loop van 2023 waren er meerdere sessies met bewoners, ondernemers en pandeigenaren om de visie voor de Kamp op te stellen. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie 2019-198M van de gemeenteraad.

Visie

De Kamp heeft veel potentie. Met de Stier en de Kamperbinnenpoort heeft de Kamp twee belangrijke landmarks. De vele monumentale panden geven de Kamp een historische en smaakvolle uitstraling. Verder is de Kamp goed gelegen ten opzichte van twee parkeergarages: de Flint en Beestenmarkt. Er zijn voldoende aanknopingspunten om de Kamp naar een hoger niveau te brengen. De Kamp heeft historische waarde met een verhaal (zie Kunstwerk op straat), is een prettig verblijfsgebied en heeft diversiteit van winkelaanbod en horeca. De gehele visie kun je opvragen via dekamp@amersfoort.nl 

Uitvoeringsagenda

Onderdeel van het visiedocument is een uitvoeringsagenda waarin staat beschreven welke concrete maatregelen nodig zijn om de visie uit te kunnen voeren. Ook deze uitvoeringsagenda is klaar. De volgende onderdelen vormen de uitvoeringsagenda: herinrichting openbare ruimte, verhogen belevingswaarde, aanpassen panden en communicatie en branding. Dit zijn de thema’s waarop actie nodig is om het toekomstbeeld waar te kunnen maken. Niet alle thema’s kunnen opgepakt worden door de gemeente. Ook bewoners en ondernemers zullen hun rol moeten pakken.

Vervolg

In het voorjaar van 2024 wordt het visiedocument, inclusief de uitvoeringsagenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de herinrichting van de openbare ruimte is een financiële raming gemaakt. De begroting wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Kunstwerk op straat

Op straat bij de Kamperbinnenpoort liggen, alsof ze uit een broekzak zijn gevallen, munten op straat. De munten verwijzen naar de ossenhandel die hier vroeger was. Een handelsroute die helemaal vanuit het zuiden van Zweden en Denemarken door Duitsland naar en door ons eigen Amersfoort liep. Dat was voor de kunstenaar Anna Skubizs de inspiratie voor het ontwerp van het kunstwerk. Ossen werden hier in het Eemland vetgemest om weer doorverkocht te worden naar Holland en Brabant.

Op straat liggen, alsof ze uit een broekzak zijn gevallen, munten op straat. De munten verwijzen naar de ossenhandel die hier vroeger was.

Contact

Maurice Reinink, projectmanager

E-mail: dekamp@amersfoort.nl