Hans Lemain

J.S. (Hans) Lemain (VVD)
Raadslid VVD

Andere functies als raadslid

 • Lid raadscommissie Bedrijvigheid, woordvoerder voor:
  • Stedelijk beheer en milieu
  • Veiligheid en handhaving
  • Cultuur
  • Dierenwelzijn
 • Lid raadscommissie Bestuur, woordvoerder voor:
  • Bedrijfsvoering
  • Privacy
  • Communicatie en samenwerking met de stad
  • Regionale samenwerking
 • Overige woordvoerderschappen:
  • Mobiliteit voor Omgeving

Andere functie(s)

 • Stafadviseur bij de Koninklijke Marechaussee, Ministerie van Defensie (bezoldigd)
 • Voorzitter van het Thematisch Netwerk Justitie & Veiligheid, VVD (onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Beheer Fractiegelden VVD Amersfoort (onbezoldigd)

Wijk

Woont in de wijk Kruiskamp