Fraude melden

Algemeen

Gemeente Amersfoort besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor inwoners. We vinden het belangrijk dat dit geld op de juiste plek terecht komt. Vermoed je fraude of oneerlijk gebruik van pgb’s of bijstand? Of denk je dat een zorgaanbieder, budgethouder of zorgvrager de regels overtreedt? Dan kun je dit melden.

Vertrouwelijk

Heb je een vermoeden van fraude in de zorg of bijstand? Geef jouw informatie dan aan ons door. Je kunt een melding anoniem doen. We behandelen meldingen altijd strikt vertrouwelijk.

Melding doorgeven

Na jouw melding

Als jouw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar de fraude. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij je niet altijd informeren, in verband met privacy.