Energiecoöperaties helpen bij ontwikkeling zon op grote daken

Algemeen

Nog weinig grote daken van bedrijven en instellingen in Amersfoort hebben zonnepanelen. Eigenaren hebben niet altijd genoeg tijd, informatie en gelegenheid om hiermee bezig te zijn. Ze kunnen hun dak beschikbaar stellen aan een energiecoöperatie. Die regelt dan alles. Zo zorgen we voor een versnelling van de energietransitie. Inwoners en ondernemers profiteren ervan.

Bedrijven kunnen hulp gebruiken

Voor bedrijven kunnen zonnepanelen een interessante keuze zijn. Maar ondernemers hebben niet altijd genoeg tijd, informatie en gelegenheid om hiermee bezig te zijn. Ze kunnen hulp gebruiken van iemand die dit voor hen regelt, bijvoorbeeld van een energiecoöperatie. Anders dan andere aanbieders en bemiddelaars gaan de energiecoöperaties niet voor winst, maar voor verbinding en lokale samenwerking.

Energiecoöperaties regelen alles

Eigenaren kunnen hun dak of een deel ervan, beschikbaar stellen aan een energiecoöperatie. Ze geven de coöperatie toestemming en die beoordeelt dan of het dak geschikt is. Zo ja, dan zorgt de coöperatie voor de installatie van de zonnepanelen en alles eromheen. Bijvoorbeeld vergunningen, verzekeringen, onderhoud en het juridische gedeelte. 

De financiering komt van Amersfoortse inwoners die lid zijn van de energiecoöperatie. Het is ook mogelijk om als eigenaar van het pand, medewerker of klant mee te doen. 

Als eigenaar kun je er ook voor kiezen om een deel van het dak beschikbaar te stellen en een deel zelf te gebruiken. De energiecoöperatie regelt dan alles. Na 15 jaar beslis je samen of de panelen van de energiecoöperatie blijven liggen of weggehaald worden.

Inwoners profiteren ook

Inwoners van Amersfoort kunnen lid worden van de energiecoöperatie. Ze kopen certificaten om deel te nemen aan projecten en profiteren daardoor van de opbrengst van de opwek van zonne-energie. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun huis te plaatsen. 

Het gebeurt al in Amersfoort

Bijvoorbeeld op het dak van geitenboerderij Breevoort. Hier legde energiecoöperatie Zon op Hoogland 400 zonnepanelen op het dak. En op het dak van sporthal Juliana van Stolberg zorgde coöperatie Eemstroom Zonneberg voor 450 zonnepanelen. 

Amersfoortse energiecoöperaties zoeken meer nieuwe grote daken om zonnepanelen op te leggen. 

Zonnepanelen op jouw bedrijfsdak

Als je ook zonnepanelen op jouw bedrijfsdak wil, neem dan contact op met een van de energiecoöperaties om de mogelijkheden te bespreken. Deze energiecoöperaties richten zich op de ontwikkeling van nieuwe zonnedaken of solarcarports in de gemeente Amersfoort: 

Zonnepanelen hebben veel voordelen:

 • Ze houden het pand koel
 • Het bespaart CO2 en is een mooie maatregel in het milieujaarverslag 
 • Samenwerking met een lokale energiecoöperatie vergroot de verbondenheid met de omgeving, zij hebben een groot netwerk
 • Het versterkt de relatie met klanten

Meer zon op daken door het Zonnepact

De gemeente, energiecoöperatie Zon op Hoogland, energiecoöperatie Frisia Zonnestroom, koepelorganisatie Energie van Utrecht en bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef werken samen in een Zonnepact met steun van de Raad van Kerken Amersfoort. Hiermee willen we meer zonnepanelen op grote daken krijgen. 

De deelnemers aan het Zonnepact Amersfoort:

 • onderschrijven het belang van de realisatie van coöperatieve zonnedaken voor dak-eigenaren en inwoners.
 • informeren hun achterban over kansen van coöperatieve zonnedaken. 
 • zetten zich in om het aantal Amersfoortse coöperatieve zonnedaken te vergroten.
 • delen kennis en ervaring over de samenwerking tussen dak-eigenaren en energiecoöperaties .
 • houden rekening met de netcapaciteit (congestie) en zoeken gezamenlijk naar oplossingen, zodat coöperatieve zonnedaken ook tijdens  netcongestie gerealiseerd kunnen worden.
 • monitoren de voortgang door te evalueren en nieuwe kansen te verkennen.
 • gebruiken elk hun eigen communicatiekanalen om de boodschap te verspreiden.
 • delen en vieren hun successen!

Wil je ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar samenduurzaam@amersfoort.nl.