Bijzondere woonplek De Pionier

Algemeen

Concepten voor gemengd wonen dragen bij aan de variatie van woonvormen waarbij “dragende bewoners” wat extra omkijken naar hun “vragende buren”. Het is voor mensen een opstapje naar verdere zelfstandigheid of een prettig woonvorm om in te blijven wonen. Daarom willen we permanente plekken voor gemengd wonen realiseren.

Voormalig Smeeing terrein

De Pionier is een bijzondere, nieuwe woonplek in de stad. Op het voormalig Smeeing terrein zijn 208 studio’s gerealiseerd voor jongeren tot en met 30 jaar. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit de (Jeugd)zorg en/of (ter preventie van) maatschappelijke opvang (MO) is woonruimte nodig. Deze groep kan door het wonen bij De Pionier een stap zetten richting zelfstandig wonen.

Tijdelijke woningbouw bestaande locaties: de Pionier
Tijdelijke woningbouw bestaande locaties: de Pionier

Mix van bewoners

De Pionier is een gemengde community. De meesten jong volwassenen studeren of werken. Andere bewoners komen uit de maatschappelijke opvang of gaan vanuit (Jeugd)zorg op zichzelf wonen. Zij worden hierin begeleid. Bij De Pionier staat het community-gevoel centraal. Contact met de buren wordt gestimuleerd en er worden activiteiten met elkaar ondernomen. Jongeren wonen zelfstandig, maar er wordt wel naar elkaar omgekeken. Het project gaat uit van zelfbeheer. Dat betekent dat huurders zich inzetten voor het beheer van het complex, de woonomgeving en haar bewoners.

Opzet

De Pionier is een tijdelijk project met een looptijd van 10 jaar. Het is de start van de transformatie van de Kop van Isselt van bedrijventerrein naar woongebied. Het complex bestaat uit 2 woongebouwen en een langgerekt gebouw langs de Amsterdamseweg. Er zijn gedeelde voorzieningen, zoals een wasserette en een gemeenschappelijke ruimte. De groene buitenruimte tussen de gebouwen is er plek om te ontspannen en medebewoners te ontmoeten. Naast studio's zijn er creatieve werkunits te huur.

Samenwerking

In het project De Pionier wordt samengewerkt tussen Portaal, Omnia Wonen, Stichting Wijkteam Amersfoort, Indebuurt033, Orgamic (community coach) en Gemeente Amersfoort.

Website Pionier

Meer informatie over de Pionier vind je op www.depionier033.nl.