Bewijs van in leven zijn, Attestatie de vita

Algemeen

Om op papier te laten zien dat je leeft, heb je een ‘bewijs van in leven zijn’ of attestatie de vita nodig. Pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen hier soms om.

Wanneer welk document

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit is alleen geldig in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

De Attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn om te gebruiken in het buitenland.

Online aanvragen

Je kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen. Hiervoor heb je DigiD nodig. Je betaalt via iDEAL. Binnen 5 werkdagen krijg je het bewijs thuisgestuurd.

Aanvragen

Aanvragen bij de balie

Je kunt de Attestatie de vita alleen persoonlijk in het stadhuis aanvragen. Ook het bewijs van in leven zijn kun je aan de balie aanvragen. Maak daarvoor eerst een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen bij de aanvraag

Je neemt mee:

  • je legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).
  • Als je het bewijs van in leven zijn nodig hebt voor een pensioenbetaling (dus geen uitkering van een lijfrente), neem dan de brief van het pensioenfonds mee.

Je krijgt het bewijs meteen mee.

Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan met 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende betaalwijze.

Kosten

  • Bewijs van in leven zijn: € 16,60
  • Attestatie de Vita: € 16,60

Met een schriftelijk verzoek van een pensioenfonds voor een pensioenbetaling: gratis

Iemand machtigen

Kun je niet persoonlijk langskomen? Dan kun je iemand anders machtigen om de aanvraag voor jou te doen. Voor de Attestatie de vita kan dat niet.

De gemachtigde neemt mee naar het stadhuis:

  • een volledig ingevulde en ondertekende machtiging. De machtiging kun je hieronder downloaden.
  • een kopie van je legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of verblijfsdocument)
  • zijn eigen geldige legitimatiebewijs
  • als het bewijs nodig is voor een pensioenfonds: de brief van het pensioenfonds

De baliemedewerker van het stadhuis geeft het bewijs van in leven zijn mee aan de gemachtigde.