Betaalbare woningen aan de Nijkerkerstraat

Algemeen

In de gemeente Amersfoort is een grote vraag naar tijdelijke en betaalbare woningen. Er is sprake van woningnood en er is een tekort aan opvangplekken. Vooral voor jongeren en statushouders zijn er dringend extra woningen nodig. Tijdens een zoektocht naar locaties waar woningen gebouwd kunnen worden, is een locatie gevonden aan de parallelweg langs de Nijkerkerstraat, tussen Nijkerkerstraat 31 en 33.

Raadsbesluit

Op 30 mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor tijdelijke woningen aan de Nijkerkerstraat. Bekijk het raadsbesluit via de link hieronder. 

Aangenomen motie

Tijdens de bespreking in de raad is er ook een motie aangenomen. Daarin wordt het college van B&W door de raad opgedragen om de maximumsnelheid op de Nijkerkerstraat tussen de Westerdorpsstraat/Amersfoortsestraat en de Hanzetunnel per 1 juli 2023 te verlagen van 80 naar 60 km per uur. En indien mogelijk naar 50 km per uur.

Eerdere besluiten

Het college heeft eind 2022 een besluit genomen over de start van het project tijdelijke woningen Nijkerkerstraat. In december 2022 heeft de raad een collegebericht gestuurd:

Gemengd wonen

Het gaat om ongeveer 38 woningen, voor een periode van 10 jaar. De helft van de woningen komt beschikbaar voor alleenstaande woningzoekenden, voor inwoners vanaf 23 jaar. De andere helft is voor statushouders. We willen het woonproject Nijkerkerstraat als gemengd wonen ontwikkelen. Dat betekent dat verschillende mensen bewust samen wonen, contact onderhouden en elkaar helpen. Zo gaat de locatie als zelfstandig functionerende gemeenschap of ‘community’ fungeren. Om dat tot een succes te maken, komen er ontmoetingsplekken en worden extra sociaal beheer en een community-coach ingezet.

Participatie

Vanaf december 2022 is er met directe buren, omwonenden en andere belanghebbenden gesproken over de uitwerking van het plan voor tijdelijke woningen aan de Nijkerkerstraat. Binnen de randvoorwaarde om op deze locatie tijdelijke woningen te realiseren is het plan op enkele onderdelen aangepast naar aanleiding van wensen van omwonenden. Er is een notitie gemaakt over het gevolgde participatieproces:

Participatie project Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat 

Ontsluiting tijdelijke woningen

Om de tijdelijke woningen te ontsluiten is het voorstel om de parallelweg te verbreden en er een 30 km zone van te maken. Er zijn verschillende varianten onderzocht wat de beste manier is voor de bereikbaarheid van de woningen. In de ‘notitie ontsluiting’ staat de beoordeling van de verschillende varianten:

Notitie ontsluiting tijdelijke woningen Nijkerkerstraat

Informatieavond 12 april 2023

De eerste plannen voor de tijdelijke woningen zijn gepresenteerd op een inloopavond op 7 december 2022. De gemeente en Omnia Wonen hebben de plannen aangepast met de informatie uit de bijeenkomst en na overleg met de direct omwonenden. Op 12 april 2023 zijn de aangepaste plannen toegelicht. 

De wijzigingen in het plan zijn:

  • Aantal verplaatsbare woningen is teruggebracht van 40 naar 38. 
  • De woningen zijn een kwartslag gedraaid om inkijk in aangrenzende tuinen te vermijden.
  • De doelgroep reguliere huurders is aangepast van jongeren naar huurders boven de 23 jaar. Er komen nu 20 statushouders en 18 reguliere huurders van boven de 23 jaar te wonen. 
  • Voor de ontsluiting zijn 2 varianten gemaakt. Een variant met een gedeeltelijke verbreding van de Parallelweg en een variant met een directe aansluiting op de Nijkerkerstraat. De voorkeursvariant van de gemeente is de variant met een verbreding van de Parallelweg en de invoering van een 30 km-zone. (Het vervallen van de drempels tekening moeten nog in de tekening worden verwerkt).    

Impressies van het project

Inloopbijeenkomst 7 december 2022

Op woensdag 7 december 2022 was een inloopbijeenkomst over het project in The Old Pepper Mill in Hoevelaken. Medewerkers van de gemeente en de woningcorporatie waren aanwezig om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Bewoners konden een reactie op het plan geven. Deze reacties zijn samengevat. De gemeente en de corporatie Omnia Wonen betrekken aandachtspunten, wensen en signalen van bewoners bij de uitwerking van het plan. 

Informatie en contact

Heb je vragen? Neem dan contact op via e-mailadres i.houtsma@amersfoort.nl.