College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en zeven wethouders. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Amersfoort heeft zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Lees meer over de samenstelling van het college.

Amersfoort kent een coalitie van vier politieke partijen (D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie). Samen hebben ze in een coalitieakkoord vastgelegd welke ambities zij hebben en hoe ze samen willen werken:

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten. Alle stukken met uitgebreide informatie vindt u wekelijks terug op onze pagina's met bestuurlijke informatie.

Besluiten tot en met 2013 vindt u terug op de Archiefwebsite.

Heeft u vragen over de stukken? Neem dan contact op met de afdeling Bestuurlijke Informatie Voorziening (BIV), bereikbaar via telefoonnummer 033 469 47 53 of per e-mail: BIV@amersfoort.nl.

U wilt dat de gemeente bepaalde informatie openbaar maakt. Dit kunt u doen met een Wob-verzoek.

Het college publiceert overzichten van uitgekeerde wachtgelden aan oud-collegeleden en declaraties van huidige collegeleden via een collegebesluit. Bekijk de meest recente besluiten: