Hout stoken is minder romantisch dan je denkt

Wat is er nou gezelliger of romantischer dan een knisperende open haard of een houtkachel in koude en natte dagen? Veel mensen houden van een vuurtje. Of het nu in de houtkachel, open haard of vuurkorf is. Gemeente Amersfoort begrijpt die liefde. Ook snappen we dat afscheid nemen van je houtkachel, open haard, vuurkorf of (kolen) barbecue best moeilijk kan zijn. Toch zijn er genoeg gezonde redenen om ‘het uit te maken’. Voorgoed. Voor je eigen gezondheid en die van de mensen om je heen.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Hout als alternatief voor duur gas?

De hoge gasprijs zorgt voor een run op hout voor de open haard en houtkachel. Heel begrijpelijk als je je maandprijs ziet verdubbelen. Echter, volgens het onafhankelijke voorlichtingsbureau MilieuCentraal is houtstook niet efficiënt. We citeren uit het bericht op NOS.nl: 90% van de warmte van een open haard verdwijnt door de schoorsteen naar buiten. Bij een houtkachel is dat 20 tot 40%. En je stoot allerlei schadelijke stoffen uit zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen en Koolmonoxide”.

Met de campagne Hout stoken? Minder romantisch dan je denkt wil de gemeente mensen die hout stoken informeren over de risico’s voor hun eigen gezondheid en die van hun gezin en buren. Schone lucht, wie wil dat nu niet?

Op deze webpagina ligt het accent op mogelijke gezondheidsrisico’s van hout stoken. De campagne en informatie op deze website zijn afgestemd met GGD regio Utrecht.

Gezonde redenen om het uit te maken

Waar vuur is, is rook. En in rookgassen zitten ongezonde stoffen die je niet ziet maar wel inademt. De één heeft daar meer last van dan de ander. Maar gezond is het niet, voor niemand. Amersfoort heeft niet voor niets, samen met 46 andere gemeenten en het Rijk het convenant schone lucht ondertekend. Welke ongezonde stoffen adem je in als je lekker om het vuur zit of je houtkachel of open haard aansteekt?

Ongezonde stoffen in houtrook

Hoe gezellig een open haard ook is, er komen fijnstof en andere ongezonde stoffen vrij. Fijnstof kan problemen veroorzaken aan je longen, luchtwegen en hart en bloedvaten. Bij kinderen kan fijnstof de groei van de longen negatief beïnvloeden. Bij houtstook komen ook hele kleine stofdeeltjes vrij (ultrafijnstof). Deze ultrafijne deeltjes worden nauwelijks door je neus en luchtpijp gefilterd en komen zo diep in je longen terecht. Mensen die al longproblemen hebben of astmatisch zijn, hebben hier direct last van. 

'Een open haard stoot ongeveer evenveel fijnstof uit als een vrachtwagenrit van 580 KM (bij Parijs). Bij een houtkachel is de hoeveelheid fijnstof ongeveer gelijk aan een rit van 380 km. (Gebaseerd op geschatte uitstoot per kilo hout en de emissiecijfers van vrachtauto’s uit 2014)'

(Bron Vereniging Eigen Huis Magazine, oktober 2020)

In houtrook zitten ook PAK ‘s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en benzeen. Deze stoffen zijn kankerverwekkend. Ze komen ook uit de uitlaat van een auto en je ademt ze in bij het (mee)roken van een sigaret. Wil je meer weten over de schadelijk stoffen kijk op de website van Milieu Centraal.

Afhankelijk van waarmee je hout stookt (open haard, houtkachel) en hoe je hout stookt kunnen er 3 tot 5 keer meer ongezonde stoffen in de lucht in huis komen.

  Meer verantwoord stoken

  Verschillende onderzoeken geven verschillende conclusies over de vraag hoe ongezond het stoken van hout is. Dit hangt ook af van hoe vaak je stookt, hoe je hout stookt (open haard, vuurkorf,  houtkachel) en bijvoorbeeld hoe je het vuur aanmaakt en (uit) laat branden. Ook het type houtkachel dat je gebruikt bepaalt de hoeveelheid ongezonde stoffen.

  Wat overeind blijft: Hout stoken is niet gezond en er komen altijd schadelijke stoffen vrij. Ook als je de rook niet ziet. ‘Schoon stoken’ bestaat eigenlijk niet. En (de geur van) de rook kan ook zorgen voor overlast bij buurtbewoners.

  Als je het vuur toch nog niet kan of wil uitmaken, stook dan zo goed mogelijk voor je eigen gezondheid en die van je gezin en je buren. Volg de tips van Milieu Centraal. Stook zo min mogelijk en check de Stookwijzer voor de dagen dat het echt niet wijs is om te stoken omdat rook en ongezonde lucht blijven hangen. De houtkachelbranche biedt informatie over nieuwere en minder vervuilende houtkachels. Kachels die minder of geen (ultra) fijnstof, stikstof, roet, CO2 en andere verbrandingsproducten uitstoten (in en rondom de woning), zijn kachels waarbij geen verbranding van hout of fossiele brandstoffen plaatsvindt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een elektrische kachel. Er zijn ook cursussen voor de fervente hout stoker om gezonder en met minder overlast een houtkachel te gebruiken.

  Wat kan ik doen als ik overlast ervaar van houtstook in de buurt?

  U heeft overlast van iemand in de buurt die hout stookt. Dat kan zijn doordat u stank ervaart in uw huis of in uw tuin, dat kan zijn doordat u thuis bent en last van uw luchtwegen krijgt. Dan kunt u een paar dingen doen:

  • Bijhouden wanneer, hoe vaak, hoe lang u overlast ervaart. Deze informatie helpt om de ernst van de overlast in te schatten.  

  • Vervolgens probeert u te achterhalen wie de overlast veroorzaakt.

  • Ga het gesprek aan met degene(n) die hout stoken. Veel mensen die hout stoken weten niet dat anderen er last van hebben en zijn best bereid mee te bewegen. Geef aan  dat u last heeft van de rook en stel voor om samen afspraken te maken over het stoken van hout. Spreek bijvoorbeeld af dat degene die hout stookt dit niet of minder doet, of alleen op bepaalde tijden. Verwijs ook naar de Stookwijzer van het RIVM, deze geeft een goede indicatie van wanneer het echt beter is om niet te stoken. U kunt ook verwijzen naar  www.milieucentraal.nl met praktische tips om de overlast bij houtstook te beperken.
  • Als u er samen niet uit komt kunt u contact opnemen met de gemeente via 14033 of wederom online melden.

  Hoe kan de gemeente hulp bieden?

  De mogelijkheden voor de gemeente om in te grijpen zijn helaas beperkt. We zullen metingen moeten verrichten en we moeten zeker weten om welk adres het gaat doordat we het zelf “zintuigelijk” kunnen waarnemen.

  Wat kan de gemeente doen als u er samen echt niet uitkomt, de overlast blijft bestaan en u een melding heeft gemaakt:

  • De wijk boa neemt met u contact op;

  • De wijk boa neemt contact op met de vermeende houtstoker;

  • De wijk boa kan buurtbemiddeling inschakelen als u hier beiden mee akkoord gaat;

  • De wijk boa kan onderzoeken of er opgetreden kan worden tegen de veroorzaakte hinder;

  • De gemeente kan onderzoek laten uitvoeren naar de luchtkwaliteit

  Wat doet de gemeente nog meer?

  Landelijk denkt Amersfoort mee in het landelijke Platform Houtrook en Gezondheid. Daarnaast heeft de gemeente heeft het landelijke Schone Lucht Akkoord ondertekend. Een van de acties is onderzoeken of er een methode kan worden ontwikkeld en ingezet om hinder van houtstook beter te kunnen beoordelen en klachten op te kunnen lossen.

  Hoe kan ik als houtstoker de risico’s voor mijn gezondheid en de overlast bij de buren beperken?

  Het beste is natuurlijk niet of minder hout stoken. Wilt u toch hout blijven stoken, dan is het belangrijk om aan uw (directe) buren te vragen of zij last hebben van uw stookgedrag en hier samen goede afspraken over te maken.

  Houtstook versus biomassa?

  En hoe zit het dan met de geplande biomassacentrales in Amersfoort? Een biomassacentrale stookt resthout, daarbij komen ongezonde stoffen vrij. Echter, fijne filters zorgen ervoor dat zo min mogelijk van deze schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen. Hierdoor is bijvoorbeeld de fijnstof uitstoot van één biomassacentrale vergelijkbaar met de fijnstofuitstoot van 6 houtkachels, terwijl een biomassacentrale duizenden huizen van energie voorziet.

  Wat zeggen andere instanties over houtrook?

  GGD Leefomgeving geeft onder andere informatie over gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door houtstook.

  Longfonds geeft informatie over ongezonde lucht en bijvoorbeeld het effect van houtstook op je longen, luchtwegen en gezondheid.

  Stichting Houtrookvrij is een belangenorganisatie die zich inzet voor minder houtstook en wetgeving op het gebied van hout stoken.

  RIVM geeft informatie over houtrook en gezondheid. Ook beantwoorden zij op hun website vragen over houtstook.

  Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie en geeft onder andere tips over hout stoken en het beperken van de overlast voor jezelf en je buren.

  Stichting Luchtfonds geeft een opsomming van wat wetenschappers wereldwijd zeggen over houtstook.

  Kenniscentrum Infomil – onderdeel van Rijkswaterstaat – is een voorlichtingscampagne gestart over de schadelijke effecten van houtstook.

  Hout stoken?

  Bekijk dan eerst even de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven.

  Bekijk de Stookwijzer

  Veelgestelde vragen

  De raad heeft op 22 februari 2022 het omgevingsplan Energietransitie vastgesteld. Hierin zijn ook regels over houtstook opgenomen. Via onderstaande link vindt u meer informatie over wat dit betekent:

  Veelgestelde vragen en antwoorden

  Overlast

  Heeft u last van houtrook in uw omgeving, overleg dan eerst met de stoker. Vaak veroorzaakt een stoker de overlast onbewust en handelt deze te goeder trouw.

  Lees verder

  Handhaving

  Door het ontbreken van duidelijke landelijke regels waarop gehandhaafd kan worden is het voor de gemeente erg lastig om tegen houtrookoverlast op te kunnen treden.

  Lees verder

  Meer weten over houtrook?

  AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

  Bezoek het platform

  Vlog

  In een vlog voor Vereniging Nederlandse Gemeenten vertelt voormalig wethouder Buijtelaar waarom voorlichting over de risico’s van hout stoken belangrijk is:

  Bekijk de video