Gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden? Laat het ons weten.

MELDEN GEVONDEN VOORWERP

Gevonden voorwerpen bewaren of afgeven?

U kunt een gevonden voorwerp afgeven bij de receptie van het stadhuis, Stadhuisplein 1, of zelf bewaren. De gevonden voorwerpen worden door ons geregistreerd op de website www.verlorenofgevonden.nl. Veel voorwerpen komen op die manier terug bij de eigenaar. De gemeente probeert zelf actief een verloren voorwerp te matchen met een gevonden voorwerp.

  • Voor voorwerpen met een waarde onder de € 450,- geldt dat u na drie maanden eigenaar kunt worden van het voorwerp. U moet het voorwerp dan wel thuis bewaren. Geeft u het af bij de receptie van de gemeente? Dan heeft u hier geen recht op.
  • Voor voorwerpen met een waarde boven de € 450,- geldt dat u na een jaar eigenaar kunt worden. Heeft u het voorwerp bij ons afgegeven, dan moet u zelf na een jaar contact met ons opnemen.
  • Als u een gevonden voorwerp zelf bewaart bent u verplicht om te zorgen voor het onderhoud (indien van toepassing). Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, moet deze de gemaakte onderhoudskosten en kosten voor opsporing van de eigenaar binnen een maand vergoeden. Als de eigenaar niet op tijd betaalt, wordt de beheerder van het gevonden voorwerp de eigenaar.

Bijzondere regels

Voor een aantal gevonden voorwerpen, gelden bijzondere regels.

Rijbewijzen en reisdocumenten

Deze documenten mag u niet thuis bewaren, maar moet u altijd naar ons brengen of opsturen. U kunt het gevonden document brengen bij de receptie van de gemeente of gratis opsturen naar:

Gemeente Amersfoort
Afd. Burgerzaken
Antwoordnummer 3
3800 VB Amersfoort

Sleutels

Ook als u sleutels gevonden heeft, kunt u dit melden via het meldingsformulier. De gevonden sleutel wordt dan automatisch geregistreerd op de website verlorenofgevonden.nl. Wij registreren de sleutels die bij de receptie worden afgegeven niet.

Fietsen

De gemeente mag geen gevonden fietsen verwijderen, omdat vaak niet duidelijk is waarom een fiets onbeheerd is achtergebleven. Fietswrakken mogen wij wel verwijderen. Een fiets is alleen een wrak wanneer er minimaal drie essentiële onderdelen missen. Bijvoorbeeld het zadel, stuur of de trappers. Doe melding van een fietswrak via de website.

Overzicht gevonden voorwerpen

Wilt u weten of uw verloren voorwerp gevonden is? Kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl.