Beleid, ambities en besluiten

Algemeen

Voor een prettig leefbaar Amersfoort komt de gemeente in samenwerking met de stad tot ambities. De gemeenteraad of het college leggen deze ambities vast in beleidsplannen en andere besluiten.

Ambities en beleid

Wil je meer weten over de vastgestelde ambities en beleidsplannen? Kijk dan op de website financien.amersfoort.nl bij begroting bij één van onderstaande programma’s:

 1. Bestuur en Dienstverlening
 2. Veiligheid en Handhaving
 3. Stedelijk beheer en milieu
 4. Sociaal domein (zorg en ondersteuning)
 5. Onderwijs
 6. Sport
 7. Ruimtelijke ontwikkeling
 8. Wijken en wonen
 9. Mobiliteit (verkeer)
 10. Economie en Duurzaamheid
 11. Cultuur
 12. Financiën en Belastingen
 13. Bedrijfsvoering

Overige besluiten

Alle door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleidsdocumenten, nota’s, plannen van aanpak, convenanten en samenwerkingsovereenkomsten vind je in de bestuursinformatie: