Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • onroerendezaakbelasting
  • rioolheffingen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (voor maximaal één hond)
Kwijtschelding aanvragen

Vraag kwijtschelding binnen zes weken aan, gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat. Kwijtschelding aanvragen kan op twee manieren: direct online met DigiD:

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.


of schriftelijk met onderstaand formulier:

Nodig bij uw aanvraag

U hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Uw kwijtscheldingsaanvraag wordt getoetst. Nadat de toets heeft plaatsgevonden krijgt u bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij u dan aanvullende gegevens toe te sturen.

Wanneer kwijtschelding

De gemeente hanteert de hoogte van een bijstandsuitkering als norm voor een laag inkomen.

Normbedragen inkomen Participatiewet en AOW

Per 1 juli 2019:

Alleenstaande of alleenstaande ouder
U woont alleen of samen met kind(eren) en bent jonger dan 65 jaar € 1.031,-
U woont alleen of samen met kind(eren) en bent 65 jaar of ouder €1.211,-

Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget als inkomen vrij gelaten.

Getrouwd of samenwonend
U bent beiden jonger dan 65 jaar € 1.473,-
Eén van u is jonger dan 65 jaar en één is 65 jaar of ouder € 1.649,-
U bent beiden 65 jaar of ouder € 1.659,-

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw inkomstengrens wordt aangepast. De reden hiervoor is dat u als er meer personen in uw woning wonen, de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen

Geen kostendelers zijn:

  • Inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
  • Kamerhuurders.

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers, dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers.

Vermogen

Bij de beoordeling van het vermogen wordt gekeken naar het tegoed op de bankrekening(en). Hierbij moet u denken aan het totaal van bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, aandelenrekeningen, overwaarde woning, voertuigen, enzovoorts.
Voor kwijtschelding is een auto die een waarde heeft van minder dan € 2.269,- toegestaan.

Overwaarde eigen woning

Als u een eigen woning heeft, is er meestal sprake van overwaarde. Dit is het verschil tussen de waarde van uw woning min de hypotheek. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. Stel, de waarde van uw woning is € 244.000,-. U heeft een hypotheek van € 210.000,-. De overwaarde is € 34.000,-.

Hulp bij uw aanvraag

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Neem contact op met Indebuurt om een afspraak te maken. U vindt de contactgegevens van de informatiewinkels op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. U kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl of bellen met 033 204 8677.

Automatische kwijtschelding

Zijn uw belastingen al een keer kwijtgescholden en is uw inkomen en/of vermogen hetzelfde gebleven of minder geworden? Dan hoeft u niet opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Wij bekijken of u weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Mocht dit niet het geval zijn dan ontvangt u hierover een brief waarin staat aangegeven om welke reden wij u geen automatische kwijtschelding kunnen verlenen.

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van uw verzoek om kwijtschelding krijgt u automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

DigiD

Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid

Contact

Vragen? Neem contact op met het KCC