Andere belastingen en heffingen

Algemeen

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten in rekening. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van gemeentegrond, de haven of de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen. Ondernemers krijgen vaak ook met andere belastingen zoals reclame- of precariobelasting te maken. De gemeente stuurt automatisch een aanslag of factuur toe als deze belastingen of heffingen voor jouw situatie gelden.

Leges

Voor bepaalde diensten vraagt de gemeente een vergoeding van de kosten. Voor welke diensten je leges betaalt en hoeveel, staat in de verordening leges op overheid.nl.

Havengeld

Als je met jouw vaartuig in de haven ligt of voor anker gaat, brengt de Havenmeester havengeld in rekening. Als je tijdelijk gebruik maakt van de kade of wal van de haven om te laden of te lossen, betaal je kadegeld.

De regels en tarieven vind je in de verordening haven- en kadegelden op overheid.nl.

Precariobelasting

De term precario komt uit het Latijn en betekent ‘in tijdelijk gebruik’. Wie openbare grond (of water) van de gemeente gebruikt, heeft hiervoor een vergunning nodig. Als je tijdelijk een container of steiger wilt plaatsen bijvoorbeeld of een terras op gemeentegrond wilt neerzetten. Krijg je de vergunning, dan moet je voor het gebruik van de grond ook precariobelasting betalen.

De regels van de precariobelasting vind je in de verordening precariobelasting op overheid.nl.

Begraaf- en crematierechten

Als je gebruikmaakt van de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen (Rusthof, Maranatha en Soesterweg) of van het crematorium bij begraafplaats Rusthof, brengt de gemeente kosten in rekening. Deze kosten staan in de gemeentelijke verordening begraaf- en crematierechten op overheid.nl.

Reclamebelasting voor ondernemers

Binnenstad

Op initiatief van ondernemers in de binnenstad is reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst van deze belasting wordt, na aftrek van gemeentelijke kosten, als subsidie uitgekeerd aan de Stichting Ondernemers Amersfoortse Binnenstad (SOAB).

Ondernemers betalen de belasting voor openbare aankondigingen (meestal reclameborden) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Als er aankondigingen zijn aangetroffen. ontvang je hiervoor een aanslag reclamebelasting. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De beschikking met daarop de WOZ-waarde wordt ieder jaar in januari verzonden. Omdat bij de waardebepaling van een pand onder andere rekening wordt gehouden met de ligging is er geen sprake meer van een onderscheidt in zones.

De regels en tarieven staan in de verordening reclamebelasting op overheid.nl.

Neptunus- en Euterpeplein

Ook ondernemers op het Neptunus- en Euterpeplein betalen reclamebelasting. Meer informatie over de heffing staat in de verordeningen:

Bezwaar maken

Je kunt tegen reclamebelasting en precariobelasting online bezwaar indienen. Gebruik onderstaande button om in te loggen.

Je logt in met eHerkenning. Kies bij het inloggen voor de juiste optie. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging van je bezwaar.

Bezwaar maken