Wat betaal ik voor mijn zorg en ondersteuning?

Voor aanvullende hulp of voorzieningen van de gemeente (behalve voor jeugdhulp) betaalt u een deel zelf, de eigen bijdrage.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor gemeentelijke zorgvoorzieningen en ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk aan woningaanpassing of begeleiding. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente Amersfoort.

Voor begeleiding van het Wijkteam of advies van Veilig Thuis betaalt u geen eigen bijdrage.

In 2019 verandert de eigen bijdrage voor extramurale voorzieningen als gevolg van wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving. De hoogte van uw eigen bijdrage is dan niet langer afhankelijk van bijvoorbeeld het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner. Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Verlaging eigen bijdrage

Amersfoort heeft altijd een lage eigen bijdrage ten gunste van de inwoners gehanteerd vergeleken met de standaardbedragen van het Rijk. Ook voor het jaar 2019 wijkt de gemeente Amersfoort af van het Rijk:

  • Huishoudens betalen een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.
  • Heeft u een laag inkomen en maakt u gebruik van gemeentelijke zorgvoorzieningen van de gemeente Amersfoort? Dan kunt u in aanmerking komen voor een verlaging van de eigen bijdrage. Voor inwoners uit Amersfoort met een inkomen tot 150 procent (in 2018 was dat tot 120%) van het sociaal minimum geldt een eigen bijdrage van € 0,-. Dit betekent: heeft u een inkomen tot € 23.274 (wanneer u alleenstaand bent) of € 29.898 (wanneer u een partner heeft), dan betaalt u geen eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen voor deze verlaging van de eigen bijdrage hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Uw gegevens zijn bekend bij het CAK.
  • Heeft u een partner en u (of uw partner) heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de Wmo.

Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK

Bijstandsnormen

Hulp bij betalen eigen risico

U kunt uw eigen risico niet in één keer betalen. Vraag uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling. Vindt u dit lastig of heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Stadsring51 in Amersfoort. Zij helpen u hier graag mee.

Eigen bijdrage bij persoonsgebonden budget voor zorg

Ergotherapie

Hulp, zorg en ondersteuning

Voor hulp en activiteiten in uw buurt, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij mantelzorg: www.indebuurt033.nl.

Voor het bespreken van uw persoonlijke (gezins)situatie met professionals:
www.wijkteam-amersfoort.nl.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, etc. via de bekende contactgegevens.