Wat betaal ik voor mijn zorg en ondersteuning?

Voor aanvullende hulp of voorzieningen van de gemeente (behalve voor jeugdhulp) betaalt u een deel zelf, de eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen en de zorg die u ontvangt.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor gemeentelijke zorgvoorzieningen en ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk aan woningaanpassing, speciaal vervoer of begeleiding. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente Amersfoort.

Voor begeleiding van het Wijkteam of advies van Veilig Thuis betaalt u geen eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • uw leeftijd
  • of u een partner heeft
  • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner
  • de zorgvoorzieningen die u krijgt

Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK.

Verlaging eigen bijdrage bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen en maakt u gebruik van gemeentelijke zorgvoorzieningen van de gemeente Amersfoort? Dan kunt u in aanmerking komen voor een verlaging van de eigen bijdrage. De gemeente Amersfoort verlaagt de maximale eigen bijdrage voor mensen met lage inkomens van €19,- - € 27,- naar € 5,- - € 7,- per periode van vier weken. Voor inwoners uit Amersfoort met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm geldt een eigen bijdrage van € 0,-. Om in aanmerking te komen voor deze verlaging van de eigen bijdrage hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Uw gegevens zijn bekend bij het CAK.

Bijstandsnormen

Hulp bij betalen eigen risico

U kunt uw eigen risico niet in één keer betalen. Vraag uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling. Vindt u dit lastig of heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Stadsring51 in Amersfoort. Zij helpen u hier graag mee.

Eigen bijdrage bij persoonsgebonden budget voor zorg

Ergotherapie

Hulp, zorg en ondersteuning

Voor hulp en activiteiten in uw buurt, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij mantelzorg: www.indebuurt033.nl.

Voor het bespreken van uw persoonlijke (gezins)situatie met professionals:
www.wijkteam-amersfoort.nl.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, etc. via de bekende contactgegevens.