Verslagen overlegtafels dagactiviteiten

De regio Amersfoort besteedt momenteel het zorgpakket dagactiviteiten aan voor 2017 via een bestuurlijke aanbesteding. Bekijk de stukken en verslagen van de eerdere overlegtafels.

Werkgroep Tarieven Dagactiviteiten

Stukken 1e fysieke overlegtafel 19 mei

Startbijeenkomst bestuurlijke aanbesteding 12 mei

Hulp, zorg en ondersteuning

Voor hulp en activiteiten in uw buurt, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij mantelzorg: www.indebuurt033.nl.

Voor het bespreken van uw persoonlijke (gezins)situatie met professionals:
www.wijkteam-amersfoort.nl.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, etc. via de bekende contactgegevens.Contact

Vragen bestuurlijke aanbestedingsprocessen regio Amersfoort: ba@amersfoort.nl

Aanmeldingen (inschrijvingen) en vragen BerA: basiserkenning@amersfoort.nl  

Vragen toewijzing- en regieberichten/ voor indicaties - regio Amersfoort: zorgadministratie@amersfoort.nl of 033 469 5730

Indicaties specifiek gemeente Soest: zorgadministratie@soest.nl of 035 609 3285

Vragen facturatie of verantwoording – regio Amersfoort: finzorg@amersfoort.nl of 033 469 5655

Overige vragen zorginkoop regio Amersfoort: sociaaldomein@amersfoort.nl