Ik zorg voor een ander (mantelzorg)

Zorgt u voor iemand in uw omgeving, zoals uw partner, kind, vriend of buurvrouw? Vaak voelt het logisch om te helpen, maar het kan ook een zware taak zijn. En dat naast uw eigen gezin, werk en huishouden. Als u zorgt voor iemand die (chronisch) ziek is en u veel tijd aan die zorg besteedt dan noemen we dat mantelzorg. U kunt op verschillende manieren hulp en ondersteuning krijgen.

Indebuurt033

Indebuurt033 is het eerste aanspreekpunt voor vragen en advies rondom mantelzorg. Maar ook de gemeente en de wijkteams helpen mantelzorgers met verschillende regelingen. Alle mogelijkheden vindt u hieronder:

Ondersteuning om u (tijdelijk) te ontlasten

Vervangende mantelzorg via zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor vervangende mantelzorg. Meer hierover leest u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

Tijdelijk ander verblijf voor wie u verzorgt (respijtverblijf)

Wordt de zorg u als mantelzorger even teveel en dreigt u overbelast te raken? Of kunt u uw taak als mantelzorger tijdelijk niet uitvoeren, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of vakantie? Dan kan diegene die u verzorgt tijdelijk ergens anders verblijven. Dit noemen we respijtverblijf. Om voor respijtverblijf in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het Wijkteam nodig.

Dagactiviteiten voor wie u verzorgt

Informeer bij het Wijkteam naar de mogelijkheden voor begeleide dagactiviteiten voor degene die u verzorgt. Hierdoor kunt u als mantelzorger een of meerdere dagdelen per week uw zorgtaken afstaan.

Inzet van een vrijwilliger

Indebuurt033 kan met u op zoek gaan naar een vrijwilliger die u op een bepaald vlak kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij klusjes of met de administratie. Kijk voor meer informatie op de website van Indebuurt033.

Ondersteuning op het werk

Werkgevers kunnen medewerkers die zorgtaken hebben ondersteunen. De gemeente brengt mantelzorg bij lokale werkgevers onder de aandacht. Informeer bij uw werkgever wat er binnen uw bedrijf of organisatie mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl.

In en om de woning

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Woont de persoon die u verzorgt in een gebied waar een parkeervergunning nodig is voor parkeren? Dan kan hij of zij voor u een mantelzorgvergunning voor parkeren aanvragen. Dat kan alleen met een medische indicatie van een officiƫle instelling. Kijk voor meer informatie op de website van ParkeerService Amersfoort.

Tijdelijke mantelzorgwoning

Het is voor mantelzorgers of voor mensen die mantelzorg krijgen mogelijk om een tijdelijke mantelzorgwoning neer te (laten) zetten. Of om bijgebouwen te gebruiken en/of om te bouwen voor mantelzorg. Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.

Neem vooraf ook contact op met het Vergunningenloket om te bespreken of u een vergunning nodig heeft.

Tegemoetkoming voor uw inzet

Vergoeding voor uw inzet vanuit persoonsgebonden budget

Zorgt u voor iemand die een persoonsgebonden budget krijgt? Dan kan hij of zij dit budget in sommige gevallen gebruiken om u als mantelzorger te betalen voor uw inzet als zorgverlener. De gemeente hanteert hierbij een bedrag van 50% van het vastgestelde professionele tarief dat kan worden uitgekeerd aan de mantelzorger. Informeer naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van deze vorm bij het Wijkteam.

Gratis verzekering

Het is belangrijk dat u als mantelzorger goed verzekerd bent. Tenslotte kan er tijdens de zorgtaken altijd iets gebeuren. De gemeente heeft ook in 2017 de Vrijwilligerspolis afgesloten en in beheer gelegd bij InDeBuurt033. Ook mantelzorgers kunnen aanspraak maken op deze verzekering en hoeven zich hiervoor niet eerst aan te melden.

Kijk voor meer informatie op www.indebuurt033.nl/vrijwilligers of www.vrijwilligersnetnederland.nl.

Blijk van waardering

Met de Blijk van Waardering wil de gemeente mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Inwoners uit Amersfoort die in 2020 mantelzorg kregen, kunnen de Blijk van Waardering weer vanaf november 2020 aanvragen voor hun mantelzorger.

Extra kennis

Workshops en cursussen

Indebuurt033 biedt trainingen, themabijeenkomsten, uitwisselingsgroepen en begeleiding op maat. Denk aan een training over omgaan met dementie of niet aangeboren hersenletsel. Het actuele aanbod vindt u op de website van Indebuurt033.

Meer informatie

Heeft u als mantelzorger een vraag? Of heeft u behoefte aan advies of een training? Dan staan de mantelzorgcoƶrdinatoren van Indebuurt033 voor u klaar. Neem contact op via mantelzorgers@indebuurt033.nl of bezoek een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Kijk voor adressen en openingstijden op de website van Indebuurt033.

Hulp, zorg en ondersteuning

Voor hulp en activiteiten in uw buurt, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij mantelzorg: www.indebuurt033.nl.

Voor het bespreken van uw persoonlijke (gezins)situatie met professionals:
www.wijkteam-amersfoort.nl.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, etc. via de bekende contactgegevens.