Bezwaar tegen beslissingen Sociaal Domein

U bent het niet eens met een beslissing over uw gemeentelijke uitkering, jeugdhulp- of WMO-voorziening. Vul daarvoor het online formulier in of schrijf zelf een brief.

Bezwaar tegen beslissingen Sociaal Domein
Online bezwaar maken

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

U heeft daarbij nodig:

  • De brief met het besluit over uw gemeentelijke uitkering
Schriftelijk bezwaar maken

Schrijf een brief met daarin:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het besluit waar u tegen bent
  • uitleg waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening en de datum

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort
Antwoordnummer 972
3800 VB Amersfoort

Voorwaarde

U geeft uw bezwaar binnen zes weken door. De tijd telt vanaf het moment dat het besluit is verstuurd. Deze datum vindt u op de brief met het besluit.

DigiD

Voor online bezwaar maken heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Ontvangstbevestiging

U krijgt een brief waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen (ontvangstbevestiging).

Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie kijkt naar uw bezwaarschrift. Niemand van deze commissie werkt bij de gemeente Amersfoort. De commissie geeft advies aan de burgemeester en wethouders. Het beoordelen en beslissen duurt ongeveer 14 weken.

Hoorzitting

De gemeente kan u uitnodigen voor een hoorzitting. Een onafhankelijke commissie stelt vragen over de beslissing en uw bezwaar. U kunt iemand machtigen om in uw plaats te gaan.

Beslissing

U ontvangt een beslissing op uw bezwaar, met uitleg. Bent u het niet eens met de uitslag, dan staat in de brief wat u verder kunt doen.

Tijdelijke regeling bij problemen

U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dit is een tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is. Bijvoorbeeld als u door de beslissing in financiële problemen komt. U kunt de voorziening alleen in bepaalde gevallen aanvragen. De behandeling van de aanvraag is niet gratis.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Team Voorlopige Voorzieningen
Postbus 16005 3500 DA Utrecht

Telefoon 030 223 3548

Of kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Hulp, zorg en ondersteuning

Voor hulp en activiteiten in uw buurt, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij mantelzorg: www.indebuurt033.nl.

Voor het bespreken van uw persoonlijke (gezins)situatie met professionals:
www.wijkteam-amersfoort.nl.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, etc. via de bekende contactgegevens.