Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u financiële zorgen als gevolg van coronamaatregelen? En kunt u daardoor uw vaste woonlasten niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

U kunt deze ondersteuning aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw vaste woonlasten niet meer kunt betalen. Het kan gaan om een tegemoetkoming voor kosten van hypotheekrente, huur, gas, licht en water.

Vanaf 17 maart kunt u voor TONK een aanvraag doen via onderstaand formulier. U kunt de regeling met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in maart 2021 aan? Dan kan hij ingaan op 1 januari 2021.

Wanneer hebt u recht op TONK?

 • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van Amersfoort. TONK vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

 • U heeft vanwege de coronacrisis te maken met een flinke terugval van uw inkomen van minimaal 25% tussen januari 2020 en heden. Hierdoor hebt u moeite om de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, te betalen.

 • U heeft onvoldoende eigen geldmiddelen. Bijvoorbeeld contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner en de waarde van beleggingen.

Hoe hoog is de ondersteuning TONK?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de ondersteuning TONK te berekenen kijken we naar:

 • uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner) op dit moment;

 • de hoogte van uw (woon)kosten;

 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen en vermogen (dat noemen we uw draagkracht).

 • voor de overige kosten die u niet zelf kunt betalen, krijgt u ondersteuning uit  de TONK, met een maximum van 750 euro per maand.

Hoe lang duurt de ondersteuning TONK?

U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de ondersteuning echt nodig heeft, met een maximum van zes maanden.

Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U geeft aan vanaf welke maand u TONK wilt ontvangen. Vraagt u de TONK bijvoorbeeld aan vanaf 1 maart, dan vraagt u de TONK aan over de maanden maart tot en met juni 2021.

Toelichting aanvraag TONK

Lees de toelichting door voor u begint met aanvragen.

 • U moet inloggen met uw DigiD voor het indienen van een aanvraag TONK.

 • U kunt het aanvraagformulier tussentijds opslaan via de knop ‘Opslaan’ rechtsboven in het formulier. U wordt gevraagd om een wachtwoord te bedenken en er wordt een versleutelde code aan u getoond. Kopieer de versleutelde code en bewaar deze goed. Die heeft u nodig, samen met het wachtwoord, om verder te gaan met het formulier. Om verder te gaan met het formulier start u een nieuw formulier en klikt u op de knop 'Open'. Hier kunt u het door u gekozen wachtwoord en de versleutelde code opgeven. Daarna logt u in met DigiD en gaat u via de knop ‘Volgende’ naar waar u gebleven was.

 • Verzamel eerst bewijstukken voordat u begint met aanvragen. Wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als die compleet is. U kunt de bijlagen direct meesturen bij uw aanvraag.

 • Wij doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken, af te handelen.

TONK aanvragen

Ga naar het aanvraagformulier

Deze bewijsstukken stuurt u mee

Het gaat om bewijsstukken van u en uw eventuele partner:

U kunt het beste alle bewijsstukken als PDF opslaan op uw eigen schijf zodat ze kunnen worden toegevoegd bij het invullen van het aanvraagformulier TONK.
 • kopie geldig identiteitsbewijs (evt. verblijfsdocument) van aanvrager (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);

 • kopie geldig identiteitsbewijs (evt. verblijfsdocument) van partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);

 • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);

 • bewijsstukken waaruit de inkomsten en beschikbare geldmiddelen blijken (loonspecificaties, een recent afschrift van alle bankrekeningen met saldovermelding); ook de bewijsstukken van de inkomsten over januari 2020.

 • bankafschriften van alle rekeningen over de laatste maand voorafgaande aan uw aanvraag;

 • bewijsstukken waaruit uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt (zoals een bankafschrift, bewijsstuk laatste huurverhoging, hypotheekoverzicht, termijnbedrag gas/water/electriciteit);

 • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.

Als wij het aanvraagformulier van u in behandeling nemen, zullen we ook telefonisch contact met u opnemen.

Heeft u financiële of andere problemen als gevolg van coronamaatregelen?

Wacht niet te lang, maar zoek hulp of neem contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. Bel het Klant Contact Centrum van de gemeente, 14033 of ga naar https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to-2/hulp-en-zorgvragen.htm

Vragen?

Heeft u nog vragen of komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met een medewerker via info.tonk@amersfoort.nl.