Tijdelijke maatregelen

Het kabinet heeft op 6 mei verschillende stappen aangekondigd om enkele van de maatregelen te gaan versoepelen. Sommige versoepelingen zijn inmiddels ingegaan, andere gaan mogelijk op 1 juni, 1 juli of later in. Dat betekent dat diverse branches zich kunnen voorbereiden op het moment dat de versoepeling voor hen ingaat. Er is een voorbehoud bij aangekondigd, en daarom wordt per stap een nadere uitwerking gemaakt.

Tijdelijke maatregelen

Corona: de regels - wat mag wanneer? En wat mag niet?

De gemeente krijgt veel vragen over wat is toegestaan. Daarbij zijn de landelijke richtlijnen leidend die zijn uitgewerkt in de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. Deze regels geven echter niet altijd eenduidig antwoord op specifieke vragen of over toekomstige situaties; omdat de regels nog niet zijn vertaald naar een nieuwe noodverordening óf omdat er nog geen helderheid is over een specifieke situatie. Om die reden is het van belang om met de gemeente in gesprek te blijven zodat wij signalen op kunnen pikken over onduidelijkheden en die regionaal of op landelijk niveau bespreken. We kunnen ons voorstellen dat iedereen zich aan het voorbereiden is op toekomstige versoepelingen, ondanks het feit dat de regels daarvoor nog niet duidelijk zijn. Ook daarover blijven we uiteraard in gesprek. Aangezien er veel vraag is naar duidelijkheid over wat op dit moment wel en niet is toegestaan, staat hieronder een toelichting op de regels.

Bijeenkomsten, trainingen, vergaderingen en andere activiteiten

De landelijke (basis)regels en de noodverordening van de Veiligheidsregio zijn leidend. De huidige noodverordening geldt vanaf 11 mei 2020. Daarin staat vermeld wat mag en welke uitzonderingen er gelden (op basis van eerdere maatregelen en de maatregelen die per 11 mei zijn ingegaan).

In de noodverordening staat dat het verboden is om ‘samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen’. De enige uitzonderingen die op dit verbod gelden, zijn benoemd in de noodverordening. Dit houdt in dat veel bijeenkomsten, trainingen, vergaderingen en andere groepsactiviteiten (nog) niet zijn toegestaan, ook niet als 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat geldt ook voor (participatie)bijeenkomsten die de gemeente organiseert in de stad. Digitale bijeenkomsten zijn uiteraard wel mogelijk.

De noodverordening beschrijft welke mogelijkheden en beperkingen gelden voor onder meer sport, onderwijs, contactberoepen, recreatiegebieden, openbare ruimte, OV, verpleeghuizen, ouderenzorg, etc.

Verzoeken over activiteiten na 1 juni, 1 juli of 1 september

Bijeenkomsten, ondernemers, restaurants, terrassen, culturele instellingen, toerisme/recreatie, etc. Over activiteiten na 1 juni krijgt de gemeente de meeste vragen. Dat is heel begrijpelijk want veel inwoners, ondernemers en instellingen staan te popelen om meer te mogen en te gaan doen. En voor veel branches is dit inmiddels ook van heel groot belang om het hoofd boven water te houden. Maar op de vraag wat er straks weer mag en wanneer is antwoord geven helaas het lastigst.

Veel partijen vragen in de voorbereiding op de volgende stappen om nadere informatie of goedkeuring van de gemeente. De ‘routekaart’ van het kabinet maakt het immers voor iedereen mogelijk om plannen te maken voor volgende stappen, met de hulp van of in overleg met brancheverenigingen of bonden. En uiteraard is ook de gemeente van harte bereid om mee te denken over die voorbereidingen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de openbare of publieke ruimte of over de uitvoering van de toekomstige maatregelen.

De enige concrete informatie die er is over de volgende stappen, is de informatie die op 6 mei door de rijksoverheid is verstrekt in het overzicht ‘Stap voor stap’. Om uitsluitsel te kunnen geven bij onduidelijkheden of twijfel is het nodig om een noodverordening te hebben die de landelijke regels vertaalt naar wat in de veiligheidsregio is toegestaan. De huidige noodverordening beschrijft alleen de maatregelen en uitzonderingen die op dit moment gelden. Er staan geen toekomstige maatregelen of verruiming in de noodverordening beschreven.

Dit geldt ook voor fysieke (participatie)bijeenkomsten die de gemeente na 1 juni wil organiseren. Hopelijk wordt hier na 1 juni meer ruimte in geboden, maar die ruimte is er feitelijk nog niet. Dus moet er gewacht worden op de specifieke informatie die in een nieuwe noodverordening wordt vastgelegd. De gemeente wil in de tussentijd graag het gesprek aangaan over de voorbereidingen en eventuele knelpunten, zoals de gemeente op dit moment al met veel partners in de stad in gesprek is.

De volgorde:

 • Eerst moet de volgende stap definitief worden gemaakt door het kabinet.
 • Vervolgens wordt een nieuwe regionale noodverordening opgesteld en vastgesteld.
 • Deze wordt meestal een paar dagen na de bekendmaking door het kabinet vastgesteld en gepubliceerd.
 • Aan de hand daarvan kunnen er vragen over onduidelijkheden in de beschikbare informatie, concreet worden beantwoord.

Geeft de gemeente toestemming voor activiteiten of protocollen?

Veel partijen in de stad vragen de gemeente om toestemming, al dan niet aan de hand van protocollen die zij zelf hebben opgesteld of die door brancheverenigingen/bonden zijn opgesteld. Het is echter niet aan de gemeente om formeel toestemming te verlenen op hoe de regels in de praktijk worden uitgevoerd, tenzij dat expliciet staat vermeld in de noodverordening. Iedereen heeft zich aan de geldende regels te houden. De gemeente verwijst voor de specifieke uitwerking van de regels naar brancheverenigingen of bonden. De rol van de gemeente is vooral om vragen te beantwoorden, onduidelijkheden op te helderen, mee te denken als er knelpunten ontstaan, helpen/meedenken in de voorbereidingen op volgende fasen, helpen om dingen mogelijk te maken. En de gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om handhaving, de gemeentetaken, de gebouwen/locaties van de gemeente, openbare ruimte, etc.

Meer vragen? Telefoon: 14033 E-mail: info@amersfoort.nl.

Markt

Vanwege het coronavirus zijn vanaf 24 maart op de Amersfoortse markten aanpassingen geweest; alleen kramen met voedsel waren toegestaan. Vanaf 13 mei zijn er weer wat wijzigingen: op de markten in Hoogland en Kattenbroek zijn weer alle kramen aanwezig.

Voor de markten in de binnenstad op vrijdag en zaterdag geldt vanaf 13 mei: op de Hof alleen kramen met voedsel. De andere kramen staan op het Eemplein. Ook de bloemenmarkt op het Lieve Vrouwekerkhof kan weer doorgaan.

De markten zijn goed toegankelijk. De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid. Meer weten over locaties en tijden van de weekmarkten, kijk op de webpagina Dienstverlening.

Evenementen, bijeenkomsten, bezoek en samen komen

Maatregelen voor evenementen, bijeenkomsten, bezoek en samen komen zijn:

 • Alle evenementen zijn verboden tot in ieder geval 1 september 2020.
 • Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.

 • Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar) met meer kinderen van die leeftijd spelen. Dit moet wel onder toezicht van een ouder/verzorger.
 • Verpleeghuizen en woonvoorzieningen zijn helaas gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het personeel beter te kunnen beschermen tegen het coronavirus. Lees meer over het kabinetsbesluit. Er wordt alleen bezoek toegelaten als een patiënt in stervensfase verkeert.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomersscholen hebben sinds 11 mei hun deuren weer geopend. Voor praktijklessen en examens voor het MBO mogen waarschijnlijk vanaf 15 juni weer plaatsvinden. Versoepeling van hoger onderwijs wordt onderzocht. Informatie over onderwijs kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Terrassen, bioscopen, restaurants en cafés

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat per 1 juni het volgende wordt toegestaan:

 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:
 1. een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand (voor bioscopen geldt het maximum van 30 per zaal)
 2. bezoekers moeten reserveren
 3. in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Contactberoepen

Per 11 mei 2020 mogen contactberoepen weer worden uitgeoefend. Het gaat hierbij om:

 • Contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging: kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattooshops enzovoort;
 • Contactberoepen alternatieve geneeswijze: masseur, acupuncturist, chiropractor, homeopaat, enzovoort;
 • Contactberoepen (para)medisch: diëtist, ergotherapeut, tandprotheticus, keuringsartsen, enzovoort;
 • Overige contactberoepen: rij-instructeurs.

  Sauna’s, fitnessclubs, casino’s, coffeeshops etc.

  Naar verwachting mogen per 1 september 2020 de volgende bedrijven en instellingen weer open:

  • Sauna’s & wellness;
  • Coffeeshops (In coffeeshops kan momenteel al wel worden afgehaald);
  • Kantines;
  • Binnensport (alle leeftijden, incl. wedstrijden, maar zonder publiek);
  • Buitensport, waaronder betaald voetbal (alle leeftijden, inclusief wedstrijden, maar zonder publiek);
  • Fitnessclubs;
  • Sekswerkers;
  • Casino's en speelhallen.