Tijdelijke maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Om deze reden zijn er maatregelen ingevoerd.

Tijdelijke maatregelen

Corona: de regels - wat mag wanneer? En wat mag niet?

De gemeente krijgt veel vragen over wat is toegestaan. Daarbij zijn de landelijke richtlijnen leidend die zijn uitgewerkt in de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. Deze regels geven echter niet altijd eenduidig antwoord op specifieke vragen of over toekomstige situaties. Om die reden is het van belang om met de gemeente in gesprek te blijven zodat wij signalen op kunnen pikken over onduidelijkheden en die regionaal of op landelijk niveau bespreken. De rol van de gemeente is vooral om vragen te beantwoorden, onduidelijkheden op te helderen, mee te denken als er knelpunten ontstaan, helpen/meedenken in de voorbereidingen op volgende fasen, helpen om dingen mogelijk te maken. En de gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om handhaving, de gemeentetaken, de gebouwen/locaties van de gemeente, openbare ruimte, etc.

Heeft u vragen, stel ze ons via:


Campagne

De aandacht voor de coronamaatregelen neemt af en de fysieke maatregelen (hekken en verkeersregelaars) worden afgeschaald. Aangezien het coronavirus nog steeds onder ons is en de urgentie om ons aan de maatregelen te houden niet minder is geworden, hebben we een campagne ontwikkeld om mensen te attenderen op de maatregelen.

Het thema van de campagne is ‘Amersfoorters op afstand de beste’. Onder deze noemer zijn uitingen gemaakt voor verschillende middelen, waaronder posters, social media en videoschermen. We lanceren nu 1 algemene poster, de komende tijd worden hier varianten aan toegevoegd. We willen ondernemers vragen om de posters op te hangen in panden, de beeldscherm(en) in te zetten om de uiting weer te geven en daardoor te helpen om bezoekers te attenderen op het houden van de gewenste afstand.

Hieronder de downloads voor op videoschermen (1920 bij 1080) zowel staand als liggend en het formaat voor social media.

Regels voor activiteiten binnen

Deze regels gelden bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag, maar alleen op reservering van een plaats of afgebakende locatie en een gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats of afgebakende locatie.

  • Meer dan 250 mensen mag onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Regels in het vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht vanaf meer dan twee personen.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Regels voor kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden jongeren vanaf 13 jaar wel 1,5 meter afstand tot elkaar.

Uitzonderingen op de regels

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

  • mensen die tot 1 huishouden horen;
  • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
  • personen met een handicap in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres en gemeenschappelijke voorzieningen delen;
  • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
  • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

  • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Regels Markt

Om aan zowel de markt als de horeca voldoende ruimte te kunnen bieden is afgesproken dat vanaf 5 juni 2020 de vrijdagmarkt van de Hof én het Lieve Vrouwekerkhof tijdelijk worden verplaatst naar het Eemplein en de Grote Koppel. Op zaterdag blijft de markt op de Hof, maar staan enkele non-food kramen en de kramen met bloemen en planten op de Havik.

De indeling van de markten in Amersfoort is de afgelopen tijd aangepast om te voldoen aan de 1,5 meter meterregel. Hierdoor zijn de markten goed toegankelijk. De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid. Meer weten over locaties en tijden van de weekmarkten, kijk op de webpagina Dienstverlening.