Tijdelijke maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Om deze reden zijn er maatregelen ingevoerd.

Tijdelijke maatregelen

Gedeeltelijke lockdown vanaf 14 oktober

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober 2020 heeft het kabinet aangegeven dat er strengere regels nodig zijn. Deze strenge regels moeten zorgen dat het aantal coronavirus besmettingen daalt.

De nieuwe regels zijn op woensdag 14 oktober 2020 (22:00 uur) ingegaan. De regels duren zeker 2 weken. Daarna bepaald het kabinet of de tijdelijke lockdown moet blijven of dat de regels weer soepeler mogen.

Lees het hele nieuwsbericht en de nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl

Corona: de regels - wat mag wanneer? En wat mag niet?

De gemeente krijgt veel vragen over wat is toegestaan. Daarbij zijn de landelijke richtlijnen leidend die zijn uitgewerkt in de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. Deze regels geven echter niet altijd eenduidig antwoord op specifieke vragen of over toekomstige situaties. Om die reden is het van belang om met de gemeente in gesprek te blijven zodat wij signalen op kunnen pikken over onduidelijkheden en die regionaal of op landelijk niveau bespreken. De rol van de gemeente is vooral om vragen te beantwoorden, onduidelijkheden op te helderen, mee te denken als er knelpunten ontstaan, helpen/meedenken in de voorbereidingen op volgende fasen, helpen om dingen mogelijk te maken. En de gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om handhaving, de gemeentetaken, de gebouwen/locaties van de gemeente, openbare ruimte, etc.

Heeft u vragen, stel ze ons via:

Regels dagelijks leven

Deze regels gelden bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten (verdeeld over de hele dag).
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen (uit verschillende huishoudens) een gezelschap mag worden gevormd. Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn: Hotels voor hotelgasten en Uitvaartcentra.
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd. Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden. Met uitzondering van:

  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld dierenpark, monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Binnenregels

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn (bioscopen, theaters) en binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea).

 • In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het theater, bij vereniging of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats.
 • Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

  • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
  • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, bibliotheken en musea, nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Hierbij geldt het volgende:

  • Per 14 oktober 22:00 zijn alle winkels vanaf 20:00 gesloten. Met uitzondering van levensmiddelenwinkels.
  • Per 14 oktober 22:00 geldt er een verbod op het verkopen en bezorgen van alcoholische dranken tussen 20:00 en 07:00.
  • Winkels voeren een deurbeleid waardoor het binnen niet te druk wordt.Waar nodig worden protocollen aangescherpt.

   • Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.
  • Supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • In alle andere situaties wordt er gewerkt met reservering van een tijdvak.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.

  • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Uitzondering op de binnenregels

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal personen per ruimte voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheden; onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang
 • zorginstellingen
 • topsporters in nationale topsportcentra
 • voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, inclusief personeel in de 'bubbel'
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen
 • luchthavens
 • hotelgasten
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • verkiezingen
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk
 • in grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats

Buitenregels

 • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in een dierenpark dan wordt er met de gemeente een afspraak gemaakt over het maximaal toe te laten personen. Dit geldt niet voor markten.

Uitzondering op de buitenregels

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 4 personen in buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheden
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang
 • zorginstellingen
 • yopsporters in nationale topsportcentra
 • voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, inclusief personeel in de “bubbel”
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen
 • luchthavens
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • verkiezingen
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk

Sportregels

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:

  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

  Reisregels

  Beperk zoveel mogelijk uw reisbewegingen. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Reis op rustige momenten en vermijd drukke plekken. Dit geldt voor alle vormen van vervoer. Het uitgangspunt is dat we 1,5 meter afstand houden van elkaar. Op sommige plekken, zoals in het openbaar vervoer, kan dat niet altijd.

  • Reis zo min mogelijk
  • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
  • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken
  • Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro beschikbaar. In de bus, tram en metro is ook een beperkt aantal aangewezen staanplaatsen beschikbaar. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden.
  • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. (Dit geldt niet voor stations, perrons en haltes.)

   • De boete bedraagt € 95 voor reizigers in het openbaar verover die geen mondkapje dragen.
   • In het station voor trein, tram, bus en metro geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen. Houd het mondkapje op op het perron als u géén 1,5 meter afstand kan houden.
   • Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.
  • Voor bedrijfsmatig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: gezondheidscheck vooraf en – indien mogelijk - een reservering vooraf. Een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Behalve als u de enige passagier bent, dan bent u niet verplicht een mondkapje te dragen.
  • In de eigen auto draagt iedereen een mondkapje wanneer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen.
  • Voor taxi’s geldt een gezondheidscheck vooraf en klanten bij voorkeur laten reserveren. Passagiers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen als er twee of meer passagiers in de taxi zitten.Wanneer er 2 of meer passagiers in de taxi zitten kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden. Er is geen beperking in de bezetting.
  • Voor touringcars en personenbusjes geldt een gezondheidscheck vooraf en passagiers bij voorkeur laten reserveren. Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een niet-medisch mondkapje. Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd. Er is geen beperking in de bezetting.
  • In het bedrijfsmatig vervoer (bedrijfsbusjes, verhuiswagens, vrachtwagens, etc.) is het niet-medische mondkapje verplicht bij meer dan 2 inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
  • In overig vervoer is de regel: houd 1,5 meter afstand.
  • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.
  • Reis als het kan buiten de spits.

   • MBO’s, HBO’s en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.
   • Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en werktijden aan te passen.
  • Voor korte afstanden geldt: ga waar mogelijk lopen of pak de fiets.

  Onderwijsregels

  • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis

  Basisscholen en buitenschoolse opvang

  • Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Net als de buitenschoolse opvang.
  • Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
  • Zijn er gezinsleden met zware klachten, zoals koorts of benauwdheid? Dan blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen als zij ook klachten krijgen. Als iemand in het gezin corona heeft, dan blijven de kinderen ook thuis.

  Voortgezet (speciaal) onderwijs

  • Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dat geldt voor alle leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs, ongeacht leeftijd.

   • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school.
   • In ieder geval nog tot het einde van dit schooljaar organiseren de scholen speciaal vervoer voor leerlingen die ver weg wonen.
  • Middelbare scholen zijn volledig open.
  • Voor middelbare scholen zijn aanvullende afspraken gemaakt met het dringende advies om een mondkapje te gebruiken buiten de les en tijdens specifieke situaties, zoals praktijklessen.

  MBO, HBO en WO

  • Onderwijsinstellingen (middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs en universiteiten) organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
  • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
  • Studentengezelligheidsverenigingen mogen enkel fysieke wervings- en introductieactiviteiten organiseren als deze bijeenkomsten worden goedgekeurd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Daarbij moeten de bijeenkomsten gericht zijn op kennismaking, studie of sport, kleinschalig zijn.
  • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol geschonken.
  • MBO’s, hogescholen en universiteiten hebben vanaf de start van het studiejaar 2020/2021 meer ruimte voor onderwijs op school of instelling. Een deel van het onderwijs blijft online plaatsvinden.
  • Lessen en colleges worden gespreid over de week en dag, zodat studenten gespreid reizen van en naar de school of instelling. De school of instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en regels.
  • Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten niet of nauwelijks in de spits hoeven te reizen. Onderwijsinstellingen en vervoerders maken afspraken over de roosters.
  • Het studentenreisproduct blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.
  • Studenten en medewerkers dragen een mondkapje buiten de les en tijdens specifieke situaties, zoals practica. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 en er wordt geen alcohol geschonken.

  Kunstbeoefeningsregels zoals acteren, blazen en zingen

  • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen per ruimte binnen, en maximaal 4 personen buiten.

   • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
   • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.
  • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
  • Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

   • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
  • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

  Een uitgebreidere beschrijving van de regels vindt u bij Maatregelen kunst en cultuur

  Contactberoepenregels

  • Alle contactberoepen zijn toegestaan.
  • Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.
  • Er geldt het dringende advies aan zowel de dienstverlener als de klant om een mondkapje te dragen.
  • Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

   • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
   • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
   • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

  Regels Markt

  Om aan zowel de markt als de horeca voldoende ruimte te kunnen bieden is afgesproken dat vanaf 5 juni 2020 de vrijdagmarkt van de Hof én het Lieve Vrouwekerkhof tijdelijk worden verplaatst naar het Eemplein en de Grote Koppel. Op zaterdag blijft de markt op de Hof, maar staan enkele non-food kramen en de kramen met bloemen en planten op de Havik.

  Vanaf 1 november wijzigingen locatie markt

  Vanaf 1 november 2020 keert de markt op vrijdag weer terug naar de Hof (warenmarkt) en het Lieve Vrouwekerkhof (bloemenmarkt).

  Op zaterdag staan de bloemen tijdelijk op het Havik. Per 1 november 2020 keren de bloemen weer terug naar de Hof.

  Indeling markten

  De indeling van de markten in Amersfoort is de afgelopen tijd aangepast om te voldoen aan de 1,5 meter meterregel. Hierdoor zijn de markten goed toegankelijk. De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid. Meer weten over locaties en tijden van de weekmarkten, kijk op de webpagina Dienstverlening.