Onderwijs en opvang

Basisscholen zijn open, het voortgezet en beroepsonderwijs deels. De buitenschoolse opvang is nog gesloten. Voor enkele groepen is het mogelijk om toch gebruik te maken van buitenschoolse opvang.

Algemene informatie over de (gedeeltelijke) sluiting van scholen en kinderopvang vindt u bij de Rijksoverheid.

Noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep. Of voor kinderen voor wie, door bijzondere problemen of een moeilijke thuissituatie, thuis blijven niet altijd kan of verstandig is.

Voor naschoolse opvang kunnen alleen ouders met een contract bij een kinderopvangorganisatie of gastouder gebruik maken van noodopvang voor de uren van dat contract. Als er geen contract bij een kinderopvangorganisatie is en ouders willen wel gebruik maken van noodopvang, dan moeten zij hiervoor een contract afsluiten bij een opvangorganisatie naar keuze.

Er is alleen noodopvang tijdens de reguliere openingstijden van de buitenschoolse opvang of gastouder.