Onderwijs en opvang

Scholen en kinderopvang zijn gesloten. Voor enkele groepen is het mogelijk om naar school te gaan of gebruik te maken van opvang. Dat betekent dat ouders hun kinderen thuis moeten opvangen. Voor wie dat extra lastig is, is er noodopvang.

Algemene informatie over de sluiting van scholen en kinderopvang vindt u bij de Rijksoverheid.

Noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep. Of voor kinderen voor wie, door bijzondere problemen of een moeilijke thuissituatie, thuis blijven niet altijd kan of verstandig is.

Op schooldagen is er noodopvang op de eigen school mogelijk. Voor naschoolse opvang en kinderdagopvang kunnen alleen ouders met een contract bij een kinderopvangorganisatie of gastouder gebruik maken van noodopvang voor de uren van dat contract.

Als er geen contract bij een kinderopvangorganisatie is en ouders willen wel gebruik maken van noodopvang, dan moeten zij hiervoor een contract afsluiten bij een opvangorganisatie naar keuze.

Als er geen contract bij een kinderopvangorganisatie is maar een gezin heeft wel contact met het Wijkteam of jeugdhulp, waardoor noodopvang misschien nodig is, dan kunnen ouders zo snel als mogelijk contact opnemen met de gemeente via onderwijs@amersfoort.nl.

Er is in alleen noodopvang tijdens de reguliere schooltijden op school en tijdens de reguliere openingstijden van kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder. Er is dus geen 24-uurs opvang.

Leerlingenvervoer

Voor kinderen die al gebruik maken van het leerlingenvervoer en naar school gaan voor noodopvang, blijft leerlingenvervoer beschikbaar. Ouders kunnen dit aanmelden bij de eigen vervoerder.