Hulp- en zorgvragen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over organisaties waar u terecht kunt met uw vragen.

Hulpaanbod in de buurt

Indebuurt033

U kunt bij Indebuurt033 terecht met allerlei vragen over zorg, welzijn, wonen of financiën. Er zijn vier informatiewinkels in de stad, in Kruiskamp, Liendert, Soesterkwartier en Kattenbroek die telefonisch bereikbaar zijn. De locaties gaan ook voor de inloop weer gefaseerd open. Kijk voor het actuele rooster met openingstijden en locaties op www.indebuurt033.nl

Het Wijkteam

Amersfoort heeft 9 Wijkteams. Het Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Neem contact met hen op bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast. U kunt het Wijkteam bereiken via het centrale telefoonnummer 033-4694869 of per e-mail: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl.

Een medewerker van het Wijkteam in uw buurt neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Geldproblemen

Voedselbank Amersfoort

Voedselbank Amersfoort levert voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) onvoldoende geld hebben om voedsel te kunnen kopen. Heeft u financiële problemen of zit u (tijdelijk) krap bij kas en heeft u behoefte aan een voedselpakket? Neem dan contact op met de voedselbank.

Indebuurt033

Indebuurt033 kan helpen bij belastingzaken, als er zorgen zijn over geld, of voor hulp bij het aanvragen van een financiële regeling van de gemeente.

Stadsring 51

Bij Stadsring 51 kunt u direct terecht voor hulp bij schulden. Zij bieden gratis hulp voor inwoners van Amersfoort en Leusden. Stadsring 51 is telefonisch bereikbaar via 033-4600600 of kijk voor meer informatie op www.stadsring51.nl

Geldcheck033

Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Kijk op www.geldcheck033.nl

Minimacoaches

Als u in financiële problemen bent gekomen en u heeft hulp nodig, dan kan een minimacoach u helpen. De minimacoaches zijn actief voor inwoners van Amersfoort en Leusden. Zij adviseren welke stappen u kunt nemen om uw financiële situatie te verbeteren en weer grip te krijgen op uw leven.

Wilt u in contact komen met een minimacoach, bel dan 14 033 of stuur een mail naar minimacoach@amersfoort.nl.

Heeft u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u voor ondersteuning van een minimacoach ook contact opnemen met uw klantmanager.

Uitkering aanvragen

Als u werkloos bent of niet voldoende geld heeft om van te leven kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Bent u ondernemer en door corona in acute financiële problemen gekomen?

Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, de Tozo-regeling.

Gezin, zorg en ondersteuning

Door het coronavirus merkt de gemeente dat veel inwoners voorzichtiger zijn in het vragen om ondersteuning en zorg; terwijl dat juist nu heel hard nodig kan zijn. De vaste ingangen voor ondersteuning, advies en zorg zijn en blijven beschikbaar. De huidige situatie roept misschien vragen op bij kinderen, jongeren, ouders en professionals. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staan bruikbare tips hoe om te gaan met de thuissituatie.

Loopt de spanning thuis op?

Aandachtsteam Spanning Thuis kan helpen. Dit team is er voor jeugd, ouders en professionals die te maken hebben met spanning en stress thuis in het gezin. Het team denkt mee en adviseert. Contact opnemen kan van maandag t/m donderdag via 033 204 86 77 of spanningthuis@indebuurt033.nl.

Bent u al bekend bij een hulpverlenende instantie? Stem dan met uw contactpersoon af hoe om te gaan met de situatie. Heeft u geen contact met een hulpverlenende instantie, maar nu wel hulp nodig? Bel of mail met het Wijkteam. Ouders die er via deze weg niet uitkomen, kunnen mailen met de gemeente via sociaaldomein@amersfoort.nl.

Heeft u zorgen om iemand?

U zorgen maken om een kind of ouder is niet fijn. U kunt hen helpen door uw zorgen te delen. Ook als u twijfelt of uw zorg terecht is. U kunt dan contact opnemen met het Wijkteam. Denkt u dat er sprake is van huiselijk geweld? Kijk dan naar de signalen waar u op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Dat kan bij Veilig Thuis via 0800-2000 of veiligthuis@samen-veilig.nl. Als er acuut gevaar is moet u 112 bellen.

Onderwijs en opvang

 • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis

Basisscholen en buitenschoolse opvang

 • Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Net als de buitenschoolse opvang.
 • Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
 • Zijn er gezinsleden met zware klachten, zoals koorts of benauwdheid? Dan blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen als zij ook klachten krijgen. Als iemand in het gezin corona heeft, dan blijven de kinderen ook thuis.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

 • Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dat geldt voor alle leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs, ongeacht leeftijd.

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school.
  • In ieder geval nog tot het einde van dit schooljaar organiseren de scholen speciaal vervoer voor leerlingen die ver weg wonen.
 • Middelbare scholen zijn volledig open.
 • Voor middelbare scholen zijn aanvullende afspraken gemaakt met het dringende advies om een mondkapje te gebruiken buiten de les en tijdens specifieke situaties, zoals praktijklessen.

MBO, HBO en WO

 • Onderwijsinstellingen (middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs en universiteiten) organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Studentengezelligheidsverenigingen mogen enkel fysieke wervings- en introductieactiviteiten organiseren als deze bijeenkomsten worden goedgekeurd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Daarbij moeten de bijeenkomsten gericht zijn op kennismaking, studie of sport, kleinschalig zijn.
 • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol geschonken.
 • MBO’s, hogescholen en universiteiten hebben vanaf de start van het studiejaar 2020/2021 meer ruimte voor onderwijs op school of instelling. Een deel van het onderwijs blijft online plaatsvinden.
 • Lessen en colleges worden gespreid over de week en dag, zodat studenten gespreid reizen van en naar de school of instelling. De school of instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en regels.
 • Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten niet of nauwelijks in de spits hoeven te reizen. Onderwijsinstellingen en vervoerders maken afspraken over de roosters.
 • Het studentenreisproduct blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.
 • Studenten en medewerkers dragen een mondkapje buiten de les en tijdens specifieke situaties, zoals practica. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 en er wordt geen alcohol geschonken.

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang en VVE

Ouders worden door het Rijk gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij voor kinderopvang moeten betalen gedurende de periode van de coronamaatregelen. Deze compensatie geldt ook voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor voorschoolse educatie of aan peuteraanbod en voor gebruik van kinderopvang waarbij de ouder een sociaal-medische indicatie heeft (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor middelen van het Rijk. De gemeente Amersfoort gaat dit regelen via de betrokken kinderopvangorganisaties. Ouders hebben hierover in juni 2020 bericht ontvangen.

Mantelzorg

MantelzorgNL heeft alle vragen en antwoorden op een rij gezet. Zit de informatie die u zoekt er niet bij of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Mantelzorglijn via telefoonnummer 030 760 60 55 (werkdagen 9 – 18 uur) of stuur een e-mail naar mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Op de website dementie.nl leest u informatie en tips over dementie en coronavirus. Mantelzorgers tot en met 18 jaar kunnen elke dag van 11.00 tot 21.00 uur bellen met de Kindertelefoon via telefoonnummer 0800 0432 of chatten met de kindertelefoon.

Voelt u zich alleen of eenzaam?

Speciale telefoonlijnen

Heeft u door het coronavirus minder sociaal contact en voelt u zich alleen of eenzaam? Er zijn verschillende speciale telefoonlijnen (zie bovenstaand kopje Hulplijnen) die een luisterend oor bieden en waar u uw zorgen en gevoelens kunt delen.

Indebuurt033

In deze coronacrisis ontstaan veel initiatieven van inwoners om andere inwoners te helpen. Indebuurt033 heeft een lijst opgesteld met buurt-initiatieven en ondersteuning voor Amersfoortse inwoners. Deze lijst is per wijk ingedeeld en staat op de website van Indebuurt033.

Ook op social media zijn veel inwoners actief om hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld via de Facebookgroep Coronahulp Amersfoort.

Overzicht informatielijnen

Voor iedereen

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het landelijke publieksinformatienummer 0800 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

De Luisterlijn: 0900 0767 dagelijks dag en nacht bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor. Ook via de chat: www.deluisterlijn.nl

Het Rode Kruis: 070 445 58 88 dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 21:00 uur.

Voor kinderen/jongeren

De Kindertelefoon: 0800 0432 dagelijks bereikbaar van 11:00 tot 21:00 uur.

Ook via chat en forum: www.kindertelefoon.nl 

Voor jongeren

Chatten kan via www.jouwggd.nl, voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De chat is elke werkdag van 14:00 tot 22:00 uur open en op zaterdag en zondag van 18:00 tot 20:00 uur.

Voor ouderen

De ANBO: 0348 46 66 66 dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur.

De KBO-PCOB: 030 340 06 00 bereikbaar op werkdagen (ook voor migrantenouderen.)

Op de website van Seniorweb leest u meer over beeldbellen.

Het Ouderenfonds heeft een helpdesk Welkom Online. Voor hulp bij beeldbellen en contact houden via social media.

Zilverlijn: voor een regelmatig telefonisch praatje. Ouderen kunnen zich aanmelden via: 088 344 2000 of via het aanmeldformulier Zilverlijn.

Voor nieuwkomers/anderstaligen

Corona Actiecomité Statushouders (CAS): 085 580 88 00 bereikbaar op werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Uitleg over maatregelen in verband met het coronavirus in meerdere talen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar staan posters in het Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks en uitingen voor social media in het Duits en Frans.

Voor mensen met psychische en sociale problemen

MIND Korrelatie: 0900 1450 (0,15 euro per minuut) bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 22:00 uur.

Voor mantelzorgers

MantelzorgNL: 030 760 60 55 bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.

Indebuurt033: de lokale mantelzorgcoördinatoren staan op werkdagen voor u klaar via 033 204 86 77.

Zorgen over de veiligheid van een kind

Bel voor advies met Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis) of ga naar de website van Veilig thuis.

Voor familieleden van een coronapatiёnt op de Intensive Care-afdeling

Slachtofferhulp: 088 746 00 90 bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Voor mensen met een visuele beperking

De Ooglijn 033 294 5444 is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 15.30 uur. Op de website van de oogvereniging staan antwoorden op veel gestelde vragen van mensen met een visuele beperking.

Voor doven en slechthorende mensen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook filmpjes met informatie over corona in gebarentaal.

Mensen met een verstandelijke beperking of die moeite hebben met lezen

Op de website steffie wordt moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uitgelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het landelijke publieksinformatienummer 0800 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur).

Heeft u vragen aan de gemeente Amersfoort? Dan kunt u bellen naar het algemene nummer 14 033 (tussen 8:30 en 17:00 uur).