Evenementen en samenkomsten

Evenementen en samenkomsten mogen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de groepsgrootte en er zijn verschillen voor binnen- en buitenlocaties.

Samenkomstregels binnen

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn (bioscopen, theaters) en binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea).

 • In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het theater, bij vereniging of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats.
 • Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

  • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
  • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, bibliotheken en musea, nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Hierbij geldt het volgende:

  • Per 14 oktober 22:00 zijn alle winkels vanaf 20:00 gesloten. Met uitzondering van levensmiddelenwinkels.
  • Per 14 oktober 22:00 geldt er een verbod op het verkopen en bezorgen van alcoholische dranken tussen 20:00 en 07:00.
  • Winkels voeren een deurbeleid waardoor het binnen niet te druk wordt.Waar nodig worden protocollen aangescherpt.

   • Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.
  • Supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • In alle andere situaties wordt er gewerkt met reservering van een tijdvak.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.

  • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Uitzonderingen samenkomstregels binnen

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal personen per ruimte voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheden; onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang
 • zorginstellingen
 • topsporters in nationale topsportcentra
 • voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, inclusief personeel in de 'bubbel'
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen
 • luchthavens
 • hotelgasten
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • verkiezingen
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk
 • in grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats

Samenkomstregels buiten

 • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in een dierenpark dan wordt er met de gemeente een afspraak gemaakt over het maximaal toe te laten personen. Dit geldt niet voor markten.

Uitzonderingen samenkomstregels buiten

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 4 personen in buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheden
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang
 • zorginstellingen
 • yopsporters in nationale topsportcentra
 • voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, inclusief personeel in de “bubbel”
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen
 • luchthavens
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • verkiezingen
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk

Evenementen

Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moeten er meer of minder maatregelen worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen.

Voordat u een aanvraag voor een vergunning indient, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente om te bepalen of uw evenement past in de gemeentelijke evenementenkalender en de coronamaatregelen rekening dient te worden gehouden.  

Wat als u subsidie heeft gekregen voor evenement?

Heeft u als organisator van een evenement een subsidie gekregen, dan gelden de volgende regels:

 • Is er sprake van een vergund evenement in Amersfoort met een subsidie dat niet doorgaat? U kunt de gemeentelijke subsidie behouden als het evenement op een andere datum in 2020 of voorjaar 2021 plaatsvindt.
 • Gaat het evenement helemaal niet door? Dan kijken we met de organisator hoe we de daadwerkelijk gemaakte kosten (niet hoger dan de toegekende subsidie) kunnen verrekenen met het subsidiebedrag. Deze financiële afspraken gelden alleen voor organisator van het evenement. Het geldt niet voor andere partijen, zoals de horeca die inkomsten misloopt. Hier zijn andere regelingen voor.

Leges
 • Evenementen zonder gemeentelijke subsidie die niet doorgaan krijgen geld betaald aan leges terug
 • Evenementen die wel gemeentelijke subsidie ontvangen en niet doorgaan moeten de leges betalen (daarbij gelden natuurlijk de afspraken over uitstel van betaling)
 • Evenementen die wel gemeentelijke subsidie ontvangen waarbij het evenement wordt uitgesteld/verplaatst: voor het eerder geplande evenement wel leges betalen, voor uitgesteld/verplaatst evenement geen 2e keer leges betalen

Hoe de gemeente (in hoofdlijnen) omgaat met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden, vind je in de handreiking voor de vaststelling van subsidies cultuur ivm corona.

Meer informatie

De precieze regels die gelden voor samenkomsten en de uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer informatie kijk op de reguliere pagina evenementen of mail met Hidde Bijl, evenementencoördinator van de gemeente Amersfoort: H.Bijl@amersfoort.nl

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Rijksoverheid

RIVM

GGD regio Utrecht

Coronaloket KvK

Information in English on COVID-19

Vragen over het coronavirus?

Neem dan contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur )

Veelgestelde vragen:

Kijk op de website van de Rijksoverheid