Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze landelijke maatregelen. We roepen iedereen in de stad op om dit ook te doen. De maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven en onze gewoonten. Inwoners en organisaties in de stad hebben hier vragen over. Ook als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze organisatie en medewerkers betekent.

Dienstverlening gemeente

Onze dienstverlening gaat zo veel mogelijk door, soms met beperkingen. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Hieronder staan de aanpassingen in de dienstverlening. Veel zaken kunnen we nog wel (digitaal) regelen.

Burgerzaken

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, kunt u alleen op afspraak terecht bij de balie van Burgerzaken. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina Producten op afspraak.

Openingstijden

U kunt alleen op afspraak terecht bij de balie van Burgerzaken. Kijk voor meer informatie op de pagina Openingstijden Burgerzaken.

Trouwen en partnerschapsregistraties

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening rond huwelijken en partnerschapsregistraties. Kijk hiervoor op www.amersfoort.nl/trouwen.

Begrafenis en crematie

De begrafenissen en crematies gaan gewoon door. Per locatie verschilt het wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort.

CNME/Groene Huis

Het Groene Huis en het Middeleeuws erf De Bergkamp zijn voorlopig gesloten voor publiek. Via cnme@amersfoort.nl kan er contact worden opgenomen.

Centrum voor Archeologie

Centrum voor Archeologie is voorlopig gesloten.

Eemhuis

Het Eemhuis is open van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur. U kunt alleen op afspraak (archief-)stukken inzien en de expo bekijken. Bekijk de openingstijden van de bibliotheek op www.bibliotheekeemland.nl

Markten

De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid.

Woensdagmarkten

De woensdagmarkt is van 8.00 tot 13.00 uur in Hoogland op het Kraailandhof. De non-foodkramen staan er ook weer bij.

Donderdagmarkten

De donderdagmarkt is van 8.00 tot 13.00 uur in Kattenbroek, winkelcentrum Emiclaer, op het lange parkeerterrein van De Beurs. De non-foodkramen staan er ook weer bij.

Vrijdagmarkten

De vrijdagmarkt is verdeeld over de Grote Koppel en het Eemplein. Van 8.00 tot 13.00 uur.

Wijziging locatie per 1 november 2020

Vanaf 1 november 2020 keert de markt op vrijdag weer volledig terug naar de Hof (warenmarkt) en het Lieve Vrouwekerkhof (bloemenmarkt).

Zaterdagmarkten

De zaterdag centrummarkt is van 9.00 tot 17.00 uur op de Hof. Non-food staat verdeeld over de Hof en het Havik.

Wijziging locatie per 1 nobember 2020

Op zaterdag staan de bloemen tijdelijk op het Havik. Per 1 november 2020 keren de bloemen weer terug naar de Hof.

Snuffelmarkt

De snuffelmarkt kan voorlopig niet doorgaan. De ruimte in de binnenstad van Amersfoort is beperkt, waarbij we maatregelen nemen zodat het winkelende publiek voldoende afstand kan houden. Meer bezoekers door een extra activiteit in de binnenstad is dan ook niet wenselijk. Bovendien is 1,5 meter afstand houden bij de kramen niet goed uit te voeren.

Werk, inkomen en zorg

De balies voor arbeidsintegratie (Stadsring 75), RMC/ Jongerenloket en Werk en Inkomen (Stadhuisplein 3) blijven open. Voor de balies Werk en Inkomen (Stadhuisplein 3) gelden voorlopig andere openingstijden: van 08.30 tot 12.30 uur.

Huisbezoeken voor de Wmo worden beperkt. Alleen noodzakelijke bezoeken gaan na afstemming door.

Sociaal Domein

Organisaties zoals de Wijkteams, Indebuurt033 en Stadsring51 hebben extra aandacht voor kwetsbare inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze dienstverlening gaat door, waar mogelijk telefonisch. Bij zorgen kunt u bellen met het Wijkteam via 033 469 4869.

Alle zorgverleners nemen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk proberen zij die zorg zoveel mogelijk te blijven geven. De zorgverlener informeert u hierover. Samen kijkt u of de ondersteuning kan worden uitgesteld of op een andere manier kan, bijvoorbeeld telefonisch.

ROVA

De ROVA heeft aangepaste dienstverlening voor het milieubrengstation. Ga alleen als het echt nodig is en probeer het uit te stellen.

De gemeenteraad

Kijk voor actuele informatie op de site www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook informatie over de vergaderingen en besluitvorming van de gemeenteraad en de contactgegevens van de raadsleden (onder ‘Samenstelling gemeenteraad’).

Vragen? Neem contact op via griffie@amersfoort.nl

Bijeenkomsten

We hanteren de richtlijn van de Rijksoverheid. Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 september worden afgelast. Bijeenkomsten van de gemeente zijn voorlopig uitgesteld.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Rijksoverheid

RIVM

GGD regio Utrecht

Coronaloket KvK

Vragen over coronavirus

Landelijk informatienummer: 0800 1351
(dagelijks bereikbaar 8:00 tot 20:00 uur)

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid