Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze maatregelen. Als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze dienstverlening betekenen.

Bibliotheek Eemhuis is alleen open voor het afhalen en terugbrengen van boeken.

Archief Eemland is gesloten, uitsluitend in noodgevallen kunnen bouwdossiers worden ingezien.

Dienstverlening gemeente

Onze dienstverlening gaat zo veel mogelijk door, soms met beperkingen. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Hieronder staan de aanpassingen in de dienstverlening. Veel zaken kunnen we nog wel (digitaal) regelen.

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, kunt u alleen op afspraak terecht bij de balie van Burgerzaken én alleen voor noodzakelijke dienstverlening. Onder noodzakelijke dienstverlening wordt verstaan:

  • Aangifte geboorte en overlijden. U kan hier (digitaal) een afspraak voor maken.

  • Erkenning, afspraak maken kan via 14 033 en wordt beoordeeld op noodzakelijkheid.

  • Reisdocumenten en rijbewijzen waarvan de geldigheidsdatum binnen nu en vier weken verloopt. Afspraak maken kan via 14033 en via deze website. Hiervoor heeft u een recente pasfoto nodig (niet ouder dan 6 maanden). Indien men die niet heeft of zelf vindt dat de afspraak op dit moment niet noodzakelijk is omdat het aanvragen of ophalen kan worden uitgesteld, dan vragen we deze klanten hun afspraak te cancelen om zo ruimte te maken voor wel noodzakelijke dienstverlening.

  • Eerste vestiging en hervestiging: afspraak via 14033 en wordt beoordeeld op noodzakelijkheid.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening rond huwelijken en partnerschapsregistraties. Kijk hiervoor op www.amersfoort.nl/trouwen.

De begrafenissen en crematies gaan gewoon door. Per locatie verschilt het wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort.

Het Groene Huis en het Middeleeuws erf De Bergkamp zijn voorlopig gesloten voor publiek. Via cnme@amersfoort.nl kan er contact worden opgenomen.
Centrum voor Archeologie is voorlopig gesloten.

Bibliotheek Eemhuis is alleen open voor het afhalen en terugbrengen van boeken.

Archief Eemland is gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunnen bouwdossiers worden ingezien.

De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid.

Woensdagmarkten

De woensdagmarkt is van 8.00 tot 13.00 uur in Hoogland op het Kraailandhof. De non-foodkramen staan er niet bij.

Donderdagmarkten

De donderdagmarkt is van 8.00 tot 13.00 uur in Kattenbroek, winkelcentrum Emiclaer, op het lange parkeerterrein van De Beurs. De non-foodkramen staan er niet bij.

Vrijdagmarkten

De vrijdag centrummarkt is van 8.00 tot 13.00 uur op de Hof. De non-foodkramen staan er niet.

Boerenmarkt: De vrijdag boerenmarkt is van 11.00 tot 17.00 uur op het Eemplein.

Zaterdagmarkten

De zaterdagmarkt op de Hof gaat door, zonder de non-foodkramen.

Snuffelmarkt

De snuffelmarkt kan voorlopig niet doorgaan. De ruimte in de binnenstad van Amersfoort is beperkt, waarbij we maatregelen nemen zodat het winkelende publiek voldoende afstand kan houden. Meer bezoekers door een extra activiteit in de binnenstad is dan ook niet wenselijk. Bovendien is 1,5 meter afstand houden bij de kramen niet goed uit te voeren.

De balies voor arbeidsintegratie (Stadsring 75), RMC/ Jongerenloket en Werk en Inkomen (Stadhuisplein 3) blijven open. Voor de balies Werk en Inkomen (Stadhuisplein 3) gelden voorlopig andere openingstijden: van 08.30 tot 12.30 uur. Onze medewerkers werken echter voor een groot deel thuis. Afspraken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.

Huisbezoeken voor de Wmo worden beperkt. Alleen noodzakelijke bezoeken gaan na afstemming door.

Organisaties zoals de Wijkteams, Indebuurt033 en Stadsring51 hebben extra aandacht voor kwetsbare inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze dienstverlening gaat door, waar mogelijk telefonisch. Bij zorgen kunt u bellen met het Wijkteam via 033 469 4869. Meer contactgegevens vindt u bij Hulp- en zorgvragen.

Alle zorgverleners nemen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk proberen zij die zorg zoveel mogelijk te blijven geven. De zorgverlener informeert u hierover. Samen kijkt u of de ondersteuning kan worden uitgesteld of op een andere manier kan, bijvoorbeeld telefonisch.

De ROVA heeft aangepaste dienstverlening voor het milieubrengstation. Ga alleen als het echt nodig is en probeer het uit te stellen.

De gemeenteraad

Kijk voor actuele informatie op de site www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook informatie over de vergaderingen en besluitvorming van de gemeenteraad en de contactgegevens van de raadsleden (onder ‘Samenstelling gemeenteraad’).

Vragen? Neem contact op via griffie@amersfoort.nl

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Rijksoverheid

RIVM

GGD regio Utrecht

Coronaloket KvK

Vragen over coronavirus

Landelijk informatienummer: 0800 1351
(dagelijks bereikbaar 8:00 tot 20:00 uur)

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid