Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze landelijke maatregelen. We roepen iedereen in de stad op om dit ook te doen. De maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven en onze gewoonten. Inwoners en organisaties in de stad hebben hier vragen over. Ook als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze organisatie en medewerkers betekent.

Dienstverlening gemeente

Onze dienstverlening gaat zo veel mogelijk door, soms met beperkingen. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Hieronder staan de aanpassingen in de dienstverlening. Veel zaken kunnen we nog wel (digitaal) regelen.

Burgerzaken

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, kunt u alleen op afspraak terecht bij de balie van Burgerzaken. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina Producten op afspraak.

Openingstijden

U kunt alleen op afspraak terecht bij de balie van Burgerzaken. Kijk voor meer informatie op de pagina Openingstijden Burgerzaken.

Trouwen en partnerschapsregistraties

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening rond huwelijken en partnerschapsregistraties. Kijk hiervoor op www.amersfoort.nl/trouwen.

Begrafenis en crematie

De begrafenissen en crematies gaan gewoon door. Tot en met (voorlopig) 19 mei 2020 mogen er bij een uitvaartplechtigheid maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Er is de mogelijkheid om de uitvaart online te volgen. Kijk voor meer informatie op de website van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort.

CNME/Groene Huis

Het Groene Huis is voor het publiek gesloten tot en met (voorlopig) 19 mei 2020.

Centrum voor Archeologie

Centrum voor Archeologie is tot en met 19 mei 2020 gesloten.

Eemhuis

  • De vestigingen van Bibliotheek Eemland zijn, met aanpassingen, weer open vanaf 13 mei. Werken of studeren kan nog niet, boeken lenen wel.
  • Vanaf 14 mei is Archief Eemland, met aanpassingen en alleen op afspraak, weer open. Maak een afspraak via e-mail archiefeemland@amersfoort.nl of telefonisch via (033) 469 5017. Archief Eemland neemt dan contact met u op.

Markten

Vanaf 13 mei 2020 mogen de marktkramen met non-food op een aantal plekken weer bij de andere marktkramen staan. Ook de bloemenmarkt op het Lieve Vrouwekerkhof kan weer doorgaan.

De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid.

Woensdagmarkten

De woensdagmarkt is van 8.00 tot 13.00 uur in Hoogland op het Kraailandhof. De non-foodkramen staan er ook weer bij.

Donderdagmarkten

De donderdagmarkt is van 8.00 tot 13.00 uur in Kattenbroek, winkelcentrum Emiclaer, op het lange parkeerterrein van De Beurs. De non-foodkramen staan er ook weer bij.

Vrijdagmarkten

De vrijdag centrummarkt is van 8.00 tot 13.00 uur op de Hof. De non-food kramen staan op het Eemplein. De bloemenmarkt op het Lieve Vrouwekerkhof kan weer doorgaan.

Zaterdagmarkten

De zaterdag centrummarkt is van 9.00 tot 17.00 uur op de Hof. De non-foodkramen en de bloemen- en plantenkramen staan op het Eemplein.

De snuffelmarkt kan voorlopig niet doorgaan.

Werk, inkomen en zorg

De balies voor arbeidsintegratie (Stadsring 75), RMC/ Jongerenloket en Werk en Inkomen (Stadhuisplein 3) blijven open. Voor de balies Werk en Inkomen (Stadhuisplein 3) gelden voorlopig andere openingstijden: van 08.30 tot 12.30 uur.

Huisbezoeken voor de Wmo worden beperkt. Alleen noodzakelijke bezoeken gaan na afstemming door.

Sociaal Domein

Organisaties zoals de Wijkteams, Indebuurt033 en Stadsring51 hebben extra aandacht voor kwetsbare inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze dienstverlening gaat door, waar mogelijk telefonisch. Bij zorgen kunt u bellen met het Wijkteam via 033 469 4869.

Alle zorgverleners nemen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk proberen zij die zorg zoveel mogelijk te blijven geven. De zorgverlener informeert u hierover. Samen kijkt u of de ondersteuning kan worden uitgesteld of op een andere manier kan, bijvoorbeeld telefonisch.

ROVA

De ROVA heeft aangepaste dienstverlening voor het milieubrengstation. Ga alleen als het echt nodig is en probeer het uit te stellen.

De gemeenteraad

Kijk voor actuele informatie op de site www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook informatie over de vergaderingen en besluitvorming van de gemeenteraad en de contactgegevens van de raadsleden (onder ‘Samenstelling gemeenteraad’).

Vragen? Neem contact op via griffie@amersfoort.nl

Bijeenkomsten

We hanteren de richtlijn van de Rijksoverheid. Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 september worden afgelast. Bijeenkomsten van de gemeente zijn voorlopig uitgesteld.

Stap voor stap regels rijksoverheid

Verwachting 1 juni 2020

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende vanaf 1 juni 2020 wordt toegestaan:

  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:

    • een maximum van 30 personen (inclusief personeel) en 1,5 meter afstand
    • bezoekers moeten reserveren
    • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert
  • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Verwachting 1 juli 2020

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 juli 2020 het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Zie verder de meest gestelde vragen en antwoorden van de rijksoverheid. Hier staan ook de uitzonderingen op deze regels.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Rijksoverheid

RIVM

GGD regio Utrecht

Coronaloket KvK

Vragen over coronavirus

Landelijk informatienummer: 0800 1351
(dagelijks bereikbaar 8:00 tot 20:00 uur)

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid