Coronavirus

Nieuws en informatie over de gevolgen van het coronavirus in de gemeente Amersfoort.

Actuele informatie corona

Overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus. Meer informatie

Vaccinatie tegen coronavirus

In 2021 krijgt iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een vaccinatie beschermt jezelf, maar uiteindelijk ook jouw familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Als het grootste deel van de mensen immuun is tegen corona, zijn er minder coronamaatregelen nodig. Vaccinatie is gratis en vrijwillig. Meer informatie

Vaccinatielocatie

De Rijtuigenloods aan het Piet Mondriaanplein 61 is sinds 15 februari 2021 een vaccinatielocatie. Meer informatie

Ondernemers en zzp'ers

Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen vastgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is een onderdeel van het noodpakket en wordt door de gemeente Amersfoort uitgevoerd voor ondernemers en zzp'ers die in Amersfoort of Leusden wonen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers is van Tozo 1 en Tozo 2 opnieuw verlengd naar Tozo 3. Deze geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Meer informatie

Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze maatregelen. Als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze dienstverlening betekenen. Meer informatie

Onderwijs en opvang

Basisscholen zijn open, het voortgezet en beroepsonderwijs deels. De buitenschoolse opvang is nog gesloten. Voor enkele groepen is het mogelijk om toch gebruik te maken van buitenschoolse opvang. Meer informatie

Hulp- en zorgvragen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over organisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Meer informatie

Sport en bewegen

Amersfoort sluit aan bij de landelijke en regionale afspraken die gelden voor sport en bewegen. Meer informatie

Maatregelen kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus die te maken heeft met cultuur en financiële ondersteuning. Meer informatie

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland op regionaal niveau. Meer informatie

Daar doe ik het voor

De coronamaatregelen raken ons allemaal. In het contact met familie en vrienden, in ons werk en in onze vrije tijd. En toch lukt het bijna iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Meer informatie