Coronavirus

Actuele informatie corona

Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus. Meer informatie

Ondernemers en zzp-ers

Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen vastgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is een onderdeel van het noodpakket en wordt door de gemeente Amersfoort uitgevoerd voor ondernemers en zzp-ers die in Amersfoort of Leusden wonen. Deze regeling kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd en geldt voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot met 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen ook met terugwerkende kracht worden ingediend. Horecaondernemers kunnen onder voorwaarden tijdelijk hun zaak tot winkel omvormen. Meer informatie

Gezin, zorg en ondersteuning

Scholen in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang zijn weer deels open en het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang helemaal. Het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten blijven voorlopig nog gesloten. Meer informatie

Herstart sport in Amersfoort

Er is weer meer ruimte om te sporten. Voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente. Meer informatie

Hulpaanbod

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Er zijn veel mooie acties om elkaar te helpen en naar elkaar om te zien. Op deze pagina vindt u meer informatie over bestaande acties. Meer informatie

Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze landelijke maatregelen. We roepen iedereen in de stad op om dit ook te doen. De maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven en onze gewoonten. Inwoners en organisaties in de stad hebben hier vragen over. Ook als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze organisatie en medewerkers betekent. Meer informatie

Tijdelijke maatregelen

Het kabinet heeft op 6 mei verschillende stappen aangekondigd om enkele van de maatregelen te gaan versoepelen. Sommige versoepelingen zijn inmiddels ingegaan, andere gaan mogelijk op 1 juni, 1 juli of later in. Dat betekent dat diverse branches zich kunnen voorbereiden op het moment dat de versoepeling voor hen ingaat. Er is een voorbehoud bij aangekondigd, en daarom wordt per stap een nadere uitwerking gemaakt. Meer informatie

Maatregelen kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus in relatie tot cultuur. De informatie is verdeeld in landelijke steunmaatregelen, provinciale en lokale regelingen. Er zijn verschillende maatregelen waar u gebruik van kunt maken binnen de cultuursector. Hieronder lichten wij deze toe. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Meer informatie

Evenementen

Het kabinet heeft besloten dat evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 september 2020 worden verboden. Op dit moment kan de gemeente nog niet aangeven of evenementen verplaatst kunnen worden. Dat hangt af van de landelijke richtlijnen na 1 september en van de capaciteit van de hulpdiensten en de politie. Meer informatie