Coronavirus

Actuele informatie corona

Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus. Meer informatie

Tijdelijke maatregelen

Vanaf 1 juli 2020 zijn er nieuwe coronaregels. We krijgen meer ruimte, maar er blijven wel regels bestaan. Op deze pagina staat een overzicht van de tijdelijke coronaregels. Vanaf 1 september wordt er een nieuwe versoepeling van regels verwacht. Meer informatie

Ondernemers, zzp-ers en flexwerkers (Tozo en Tofa)

Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen vastgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is een onderdeel van het noodpakket en wordt door de gemeente Amersfoort uitgevoerd voor ondernemers en zzp-ers die in Amersfoort of Leusden wonen. De Tozo-regeling heeft onder de noemer Tozo-2 een verlenging gekregen van 1 juni tot en met 30 september. Er gelden echter andere voorwaarden. Via deze website leest u meer en kunt u een aanvraag doen. Flexwerkers kunnen binnenkort bij het UWV een beroep doen op de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten). Meer informatie

Hulp- en zorgvragen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over organisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Meer informatie

Sport en bewegen

Er is weer meer ruimte om te sporten. Voor jongeren en voor volwassenen. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente. Meer informatie

Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze landelijke maatregelen. We roepen iedereen in de stad op om dit ook te doen. De maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven en onze gewoonten. Inwoners en organisaties in de stad hebben hier vragen over. Ook als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze organisatie en medewerkers betekent. Meer informatie

Maatregelen kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus in relatie tot cultuur. De informatie is verdeeld in landelijke steunmaatregelen, provinciale en lokale regelingen. Er zijn verschillende maatregelen waar u gebruik van kunt maken binnen de cultuursector. Hieronder lichten wij deze toe. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Meer informatie

Evenementen

Per 1 juli 2020 kunnen er weer evenementen plaatsvinden. Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moeten er meer of minder maatregelen worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Meer informatie