Coronavirus

Nieuws en informatie over de gevolgen van het coronavirus in de gemeente Amersfoort.

Actuele informatie corona

Overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus. Meer informatie

Vaccinatielocaties

Amersfoorters kunnen op maandagmiddag- en avond tussen 14.00 uur en 20.00 uur voor hun coronavaccinatie terecht in zalencentrum Houtrust in Hooglanderveen. Op donderdagmiddag- en avond kan men in de Adventkerk aan de Ringweg-Kruiskamp 74 terecht. Voor beide locaties geldt dat het vaccineren zonder afspraak kan, gratis is en voor iedereen ouder dan 12 jaar. Neem wel uw legitimatiebewijs mee. Meer informatie

Testlocaties

Heeft u ziekteverschijnselen die mogelijk duiden op corona. Dan is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk laat testen. In Amersfoort heeft de GGD regio Utrecht een testlocatie aan de Hardwareweg 11. Testen is gratis. Meer informatie

Ondernemers en zzp'ers

Met het versoepelen van de beperkende coronamaatregelen verwacht het kabinet dat veel zelfstandig ondernemers weer aan de slag kunnen. Echter, er zullen ook ondernemers zijn die meer tijd en ondersteuning nodig hebben om weer op eigen benen te kunnen staan. Denkt u dat uw bedrijf daartoe behoort? Wij willen u graag daarbij helpen! Meer informatie

Evenementen

In verband met het coronavirus zijn evenementen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Meer informatie

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland op regionaal niveau. Meer informatie