Coronavirus

Actuele informatie corona

Overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus. Meer informatie

Tijdelijke maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Om deze reden zijn er maatregelen ingevoerd. Meer informatie

Evenementen en samenkomsten

Let op: Deze pagina is nog niet aangepast naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november. Meer informatie

Ondernemers en zzp'ers

Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen vastgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is een onderdeel van het noodpakket en wordt door de gemeente Amersfoort uitgevoerd voor ondernemers en zzp'ers die in Amersfoort of Leusden wonen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers is van Tozo 1 en Tozo 2 opnieuw verlengd naar Tozo 3. Deze geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Meer informatie

Hulp- en zorgvragen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over organisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Meer informatie

Sport en bewegen

Er is ruimte om te sporten. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente. Meer informatie

Dienstverlening

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Amersfoort volgt deze landelijke maatregelen. We roepen iedereen in de stad op om dit ook te doen. De maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven en onze gewoonten. Inwoners en organisaties in de stad hebben hier vragen over. Ook als gemeente hebben wij gekeken wat de maatregelen voor onze organisatie en medewerkers betekent. Meer informatie

Maatregelen kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus in relatie tot cultuur. De informatie is verdeeld in landelijke steunmaatregelen, provinciale en lokale regelingen. Er zijn verschillende maatregelen waar u gebruik van kunt maken binnen de cultuursector. Hieronder lichten wij deze toe. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Meer informatie

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland op regionaal niveau. Meer informatie