Zorg en ondersteuning

Ik heb een vraag over zorg

Antwoorden op veelgestelde vragen over zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, de regiotaxi, jeugdzorg, kindermishandeling, zorgverzekering en persoonsgebonden budget. Meer informatie

Hulp, informatie of mensen ontmoeten

In Amersfoort telt iedereen mee en mag iedereen meedoen. Dit betekent dat iedere inwoner de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Indebuurt033 coördineert dit samen met inwoners en andere organisaties in de stad. Meer informatie

Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Op zoek naar hulp of ondersteuning? Via Regelhulp is zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking makkelijk te vinden. Meer informatie

Het Wijkteam

Heeft u ondersteuning nodig bij problemen? Voor ondersteuning en zorg dichtbij huis kunt u terecht bij het Wijkteam. Voor uzelf, uw gezin of iemand anders. Het Wijkteam helpt bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast. In het Wijkteam werken professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, psychische problemen, ouderenzorg en meer. De wijkteammedewerker ondersteunt u en helpt u waar nodig op weg naar passende hulp. Meer informatie

Ik zorg voor een ander (mantelzorg)

Zorgt u voor iemand in uw omgeving, zoals uw partner, kind, vriend of buurvrouw? Vaak voelt het logisch om te helpen, maar het kan ook een zware taak zijn. En dat naast uw eigen gezin, werk en huishouden. Als u zorgt voor iemand die (chronisch) ziek is en u veel tijd aan die zorg besteedt dan noemen we dat mantelzorg. U kunt op verschillende manieren hulp en ondersteuning krijgen. Meer informatie

Amersfoort werkt aan een inclusieve stad

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners werkt de gemeente Amersfoort aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat elke inwoner zich thuis voelt in onze stad. Waar iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning is. In een inclusieve stad hoort iedereen erbij. Meer informatie