Woningbouw in Amersfoort

De druk op de woningmarkt is groot. Om er voor te zorgen dat in de toekomst iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past, heeft de gemeente het Deltaplan wonen opgesteld. Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1000 woningen per jaar. De bouw van nieuwe woningen, gecombineerd met andere maatregelen in het Deltaplan zijn noodzakelijk om van Amersfoort een thuis voor iedereen te maken.

Woningbouw in Amersfoort

Download visie en aanpak woonopgave Amersfoort (pdf 1.35 MB)

Amersfoortse regels bij woningbouwplannen

Voorlopig blijft de krapte op de woningmarkt bestaan. Ook in Amersfoort. De bouw van nieuwe woningen, gecombineerd met andere maatregelen, moeten zorgen dat Amersfoort een inclusieve stad blijft waar plek is voor iedereen. Om te zorgen voor zowel voldoende als verschillende type woningen, die aansluiten bij de behoefte van woningzoekenden, heeft de gemeente een duidelijke visie en een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Met 11 regels geven we invulling aan deze visie.

Bekijk de regels bij woningbouwplannen

Woningbouwplannen in Amersfoort

Op diverse plekken in de stad zijn grote nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding. Over deze plannen vindt u op deze pagina’s meer informatie.

Brede aanpak in gebieden

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en externe marktpartijen om meer beschikbare woningen te creëren. Onder andere via gebiedsontwikkelingen:

Hoogbouwvisie

Amersfoort kent voor nieuwbouwplannen ook een hoogbouwvisie. Wilt u hier meer over weten kijk dan naar ons toelichtende filmpje over de hoogbouwvisie.

Contact

Stuur een mail naar Margreet de Geus, programmamanager via m.degeus@amersfoort.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief Woningbouw en blijf op de hoogte over bouwplannen, actuele projecten, bijeenkomsten en anders nieuws over de woningbouw in Amersfoort.

project.general_error_message