Vanuit het buitenland naar Amersfoort verhuizen (immigreren)

Wilt u zich vanuit het buitenland in Amersfoort vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan.

Vanuit het buitenland naar Amersfoort verhuizen (immigreren)

Inschrijving

Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs in het stadhuis. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via tel. 14 033 (vanuit het buitenland 0031 33 469 5111). Ook minderjarige kinderen moeten persoonlijk naar het stadhuis komen.

Are you an expat?

International Welcome Centre Utrecht Region

The International Welcome Centre makes it easier for expats to register. Take a look on the website of the International Welcome Center for more information.

Arrange the registration for the expat as an employer or organization

Are you the employer or organization that arranges matters for the expat on behalf of the employer? Then you are the recognized sponsor of the expat. You can make an appointment via the International Welcome Center Utrecht Region for registration.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning
  • bewijsstukken van zaken die in het buitenland hebben plaatsgevonden (geboorte, huwelijk, echtscheiding). Kijk voor meer informatie op de webpagina Inleveren/Afhalen van buitenlandse documenten
  • een kopie van uw huurcontract of koopovereenkomst (alleen de pagina's met adresgegevens, namen en handtekeningen).  Als u via een particulier een woning huurt, moet u ook een toestemmingsverklaring meenemen van de verhuurder en een kopie van zijn legitimatiebewijs.
  • als u bij iemand gaat wonen, moet u een ingevulde toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner/eigenaar meenemen en een kopie van zijn legitimatiebewijs
  • bij vestiging vanuit Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba neemt u een bewijs van uitschrijving uit de basisadministratie mee

Let op dat u alle documenten meeneemt naar de afspraak, anders kan de gemeente uw inschrijving nog niet verwerken.