Vanuit het buitenland naar Amersfoort verhuizen (immigreren)

Wilt u zich vanuit het buitenland in Amersfoort vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan.

Vanuit het buitenland naar Amersfoort verhuizen (immigreren)

Inschrijving

Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs in het stadhuis. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via tel. 14 033 (vanuit het buitenland 0031 33 469 5111). Ook minderjarige kinderen moeten persoonlijk naar het stadhuis komen.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning
  • bewijsstukken van zaken die in het buitenland hebben plaatsgevonden (geboorte, huwelijk, echtscheiding). Kijk voor meer informatie op de webpagina Inleveren/Afhalen van buitenlandse documenten
  • een kopie van uw huurcontract of koopovereenkomst (alleen de pagina's met adresgegevens, namen en handtekeningen).  Als u via een particulier een woning huurt, moet u ook een toestemmingsverklaring meenemen van de verhuurder en een kopie van zijn legitimatiebewijs.
  • als u bij iemand gaat wonen, moet u een ingevulde toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner/eigenaar meenemen en een kopie van zijn legitimatiebewijs
  • bij vestiging vanuit Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba neemt u een bewijs van uitschrijving uit de basisadministratie mee

Let op dat u alle documenten meeneemt naar de afspraak, anders kan de gemeente uw inschrijving nog niet verwerken.