Tijdelijke verhuur woning - leegstandswet

U wilt als particulier een koop- of huurwoning tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen.

Tijdelijke verhuur woning - leegstandswet
Verhuur volgens de leegstandswet

De leegstandwet biedt u de mogelijkheid om leegstaande woonruimte in een huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

Verhuur van een koopwoning
 • Het huis blijft tijdens de hele verhuurperiode in de verkoop staan.
 • De verhuurder mag zelf de hoogte van de huur bepalen.
Verhuur van een woning in afwachting voor sloop of renovatie
 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal zeven jaar verhuren.
 • Er is een bestemmingsplan en u krijgt daarvoor geen ontheffing. U kunt een verhuurvergunning krijgen voor maximaal 2 jaar.
Woonruimte in een gebouw

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen maximaal tien jaar als woonruimte worden verhuurd.
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor u een ontheffing van het bestemmingsplan heeft? Dan krijgt u tijdens de ontheffing een vergunning voor de verhuur. De vergunning is voor maximaal tien jaar.
Huurcontract
 • De huurovereenkomst stopt automatisch bij het verlopen van de vergunning.
 • De huurder heeft geen huurbescherming.
 • De verhuurperiode is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar.
Aanvragen

U kunt de vergunning aanvragen met het Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur eigen woning – leegstandswet.

Bij uw aanvraag heeft u het volgende nodig:

 • Een kopie van de omgevingsvergunning als het gaat om een gebouw dat geen woonbestemming heeft.
 • De kadastrale aanduiding voor de woning. Dit staat in u koopcontract of eigendomspapieren.
 • De namen van de huurders.
 • De datum van sloop, verbouwing of nieuwbouw.

Nog meer regelen
 • Kijk op de website van de belastingdienst voor de fiscale gevolgen van tijdelijk woningverhuur.
 • Zorg voor toestemming van de bank of woningcorporatie.
 • Breng uw verzekeraar op de hoogte.
Meer informatie

Bekijk de website van de Vereniging van Nederlandse gemeenten voor vragen en antwoorden over Leegstand en herbestemming.