Steenbreek openbare ruimte

Kijk eens goed rond in uw eigen buurt. Zijn al die tegels wel echt nodig? Waar kunnen we samen de openbare ruimte groener maken? De campagne Steenbreek Openbare Ruimte biedt meer ruimte voor groen in uw buurt.

Steenbreek openbare ruimte

Tegels eruit, groen erin

Steenbreek Openbare Ruimte gaat over het vervangen van overbodige bestrating door groen. In de periode 2019-2022 stelt de gemeente Amersfoort 2 miljoen euro uit het programma ‘Uitvoering groenvisie’ beschikbaar voor projecten die de stad vergroenen. Steenbreek Openbare Ruimte is een van die projecten. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken we samen de stad groener.

Waarom doen we dit?

Groen zorgt ervoor dat na hoosbuien het regenwater makkelijker wegloopt in de bodem. Dat is goed voor de grondwaterstand en vermindert schade aan bomen, planten en gebouwen. Groen zorgt voor verkoeling en minder gezondheidsklachten bij hitte. Het is bovendien een bron van voedsel voor insecten en vogels. Kortom, groen is belangrijk voor de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier.

Stichting Steenbreek

Met het aansluiten bij de landelijke campagne van Stichting Steenbreek wil de gemeente iedereen in Amersfoort enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen. Samen maken we het verschil en zorgen we voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. 

De campagne

Steenbreek Openbare ruimte is gestart in 2019 en duurt in totaal 4 jaar. In deze periode worden jaarlijks bewoners van een aantal wijken opgeroepen om hun vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen. In 2020 is de beurt aan bewoners van Liendert, Kattenbroek en Zielhorst. Zij konden tot 5 april stenige plekken aanmelden voor vergroening.

Ik heb een vergroeningskans ingediend. Hoe gaat het nu verder?

De gemeente toetst alle ingediende kansen op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid, veiligheid en het daarvoor benodigde budget. Voldoet het idee aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het volgende plantseizoen. Ook bij het aanleggen en onderhouden van het project wil de gemeente graag samen optrekken met bewoners.

U ontvangt vervolgens een terugkoppeling of uw idee daadwerkelijk wordt uitgevoerd en zo niet, waarom dit niet mogelijk is.

In 2019 dienden de bewoners van Nieuwland, Hooglanderveen, Soesterkwartier en Bergkwartier maar liefst 166 vergroeningskansen in. Daaruit zijn 25 projecten ontstaan die komend najaar worden uitgevoerd.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt om te vergroenen?

Op de pagina Projecten Steenbreek vindt u de ontwerpen die in 2021 worden uitgevoerd. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Ook interessant

Zelfbeheer

Wilt u zelf een stuk openbaar groen (samen met uw buren) anders inrichten en zelf onderhouden? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen we zelfbeheer. Uw wijkbeheerder helpt u graag op weg. Meer weten?  www.amersfoort.nl/zelfbeheer.

Uw eigen klimaatbestendige tuin

Uw eigen tuin kunt u eenvoudig zelf klimaatbestendig maken. Vervang bijvoorbeeld tegels door een boom of bloeiende vaste planten. Vang het regenwater op in uw tuin met een vijver, wadi of regenton. Zo wordt uw tuin een koele en biodiverse plek vol vlinders, bijen en vogels. Kijk voor meer inspiratie op www.amersfoortrainproof.nl.

Vergroen uw platte dak

Heeft uw schuurtje, uitbouw of garage een plat dak? Ook dat is prima te vergroenen, zelfs in combinatie met zonnepanelen. Tijdelijk krijgt u subsidie op de aanleg van een groen dak. Wees er dus snel bij. Lees meer op www.amersfoort.nl/groendak