Steenbreek openbare ruimte

Kijk eens goed rond in uw eigen buurt. Zijn al die tegels wel echt nodig? Waar kunnen we samen de openbare ruimte groener maken? Het project Steenbreek openbare ruimte biedt meer ruimte voor groen in jouw buurt.

Meer ruimte voor groen

Steenbreek gaat over het verwijderen van overbodige verharding door groen. Dat levert veel op: een betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken we samen de stad groener.

Waarom doen we dit?

Het beter verwerken van hoosbuien, meer verkoeling bij hitte, maatregelen tegen verdroging en een groter leefgebied voor bijen en vlinders. Amersfoort zet in op een betere leefomgeving voor plant, dier en mens. Klimaatbestendigheid, recreatie en biodiversiteit gaan daarbij hand-in-hand.

In de periode 2019-2022 stelt Amersfoort daarvoor binnen het programma ‘Uitvoering groenvisie’ 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de vergroening van de stad.

Stichting Steenbreek

Met het aansluiten bij de landelijke campagne van Stichting Steenbreek wil de gemeente iedereen in Amersfoort enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen. Samen maken we het verschil en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier!

Het project

Operatie Steenbreek openbare ruimte is gestart in 2019 en duurt in totaal 4 jaar. In deze periode worden jaarlijks bewoners van een aantal wijken opgeroepen om hun vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen.

De gemeente toetst alle ingediende kansen op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Voldoet het idee aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het volgende plantseizoen. Ook bij het aanleggen en onderhouden van het project wil de gemeente graag samen optrekken met bewoners. In 2019 dienden de bewoners van Nieuwland, Hooglanderveen, Soesterkwartier en Bergkwartier maar liefst 166 vergroeningskansen in. Daaruit zijn 25 projecten ontstaan die komend voorjaar worden uitgevoerd.

In de periode dat het project loopt wordt per jaar bekeken welke wijken een oproep krijgen om hun groenkans in te dienen. Meer informatie over het waar en wanneer in 2020 is op dit moment nog niet bekend.

Lekker in je tuin

Lekker genieten in een makkelijk te onderhouden groene tuin, met planten op de juiste plek. In een betegelde tuin moet je vegen en het onkruid tussen de tegels wieden. Wil jij ook jouw eigen tuin vergroenen? Kijk dan voor meer tips en inspiratie op de website www.lekkerinjetuin.nl.

Bedankt voor het indienen van alle vergroeningskansen. Komend voorjaar gaat de schop in de grond!

Meer weten over de resultaten en het vervolg per wijk? U bent van harte welkom op een van de vier inloopbijeenkomsten. Let op: iedere avond richt zich specifiek op het gebied waar bijeenkomst plaatsvindt.

Hooglanderveen

Dinsdag 7 januari

19.30 – 21.00 uur

De Dissel, Disselplein 6

Soesterkwartier

Donderdag 9 januari

19.00 - 21.00 uur

OBS de Magneet, Maasstraat 2

Bergkwartier

Woensdag 15 januari

19.00 - 20.30 uur

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Nieuwland

Donderdag 16 januari

19.00 - 21.00 uur

De Boerderij, Zeldertsedreef 2 

Wilt u tips om ook uw eigen tuin te vergroenen? Kijk dan voor meer tips en inspiratie op de website www.lekkerinjetuin.nl.