Overlast vliegverkeer

Voor informatie of het melden van een klacht over vliegverkeer kunt u terecht bij verschillende organisaties.

Overlast vliegverkeer

Inzet politiehelikopters/noodhulpdiensten

Politie- en traumahelikopters worden relmatig ingezet bij ongelukken, calamiteiten en bij de opsporing en bestrijding van criminaliteit. Deze helikopters worden pas ingezet als daar gegronde redenen voor zijn. Meer informatie en uitleg hierover wordt gegeven op de website van de politie.

Klacht indienen over luchtvaart

Klachten en vragen kunnen, afhankelijk van het soort (hinderlijk) luchtvaartverkeer, worden ingediend bij verschillende disciplines en instanties. Meer informatie staat op de website van milieudienst RUD Utrecht.

Landen en opstijgen buiten luchthavens

Helikopters en vliegtuigen mogen niet zonder toestemming van het bevoegd gezag landen buiten luchthavens (bijvoorbeeld in weilanden). Onder andere om (geluids)overlast te voorkomen. Milieudienst RUD Utrecht kan hiervoor in specifieke gevallen ontheffing verlenen, de zogenoemde TUG-ontheffingen. Het spreekt voor zich dat politie- en traumahelikopters voor de uitoefening van hun taak overal mogen landen zonder een TUG-ontheffing.