Overlast vliegverkeer

Voor informatie of het melden van een klacht over vliegverkeer kunt u terecht bij verschillende organisaties.

Overlast vliegverkeer

Klacht indienen over luchtvaart

Klachten en vragen kunnen, afhankelijk van het soort luchtvaartverkeer, worden ingediend bij verschillende disciplines en instanties.

Neem contact op met:

  • Schiphol-klachtenlijn, telefoonnummer: 088-606 236 00
  • vliegveld Hilversum, telefoonnummer: 035-577 16 93
  • luchtvaartpolitie, telefoonnummer: 0900-8844

Meer informatie staat op de website van milieudienst RUD Utrecht.

Landen en opstijgen buiten luchthavens

Helikopters mogen niet zonder toestemming van het bevoegd gezag landen buiten luchthavens (bijvoorbeeld in weilanden). Onder andere om (geluids)overlast te voorkomen. Milieudienst RUD Utrecht kan hiervoor in specifieke gevallen ontheffing verlenen, de zogenoemde TUG-ontheffingen. Het spreekt voor zich dat politie- en traumahelikopters voor de uitoefening van hun taak overal mogen landen zonder een TUG-ontheffing.