Meer nieuwe woningen in Amersfoort

De druk op de woningmarkt is groot. Om er voor te zorgen dat in de toekomst iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past, heeft de gemeente het Deltaplan wonen opgesteld. Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1000 woningen per jaar. De bouw van nieuwe woningen, gecombineerd met andere maatregelen in het Deltaplan zijn noodzakelijk om van Amersfoort een thuis voor iedereen te maken.

Meer informatie

Brede aanpak in gebieden

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en externe marktpartijen om meer beschikbare woningen te creëren. Onder andere via gebiedsontwikkelingen:

Contact

Stuur een mail naar Margreet de Geus, programmamanager via m.degeus@amersfoort.nl