Kamers verhuren

Wilt u kamers gaan verhuren? Dan kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben. Daarnaast bent u verplicht een melding brandveiligheid te doen bij de gemeente als u 5 of meer kamers verhuurt. Ook zorgt u voor een goed onderhoud en behoud van de uitstraling van het pand en bijbehorende tuin.

Kamers verhuren
Verhuur 1 tot 2 kamers (hospita)Als hospita verhuurt u niet meer dan twee kamers in het pand waar u zelf ook woont. U heeft dan geen vergunning nodig.

Brandveiligheid meldenVerhuurt u 5 kamers of meer, dan moet u een melding brandveiligheid doen. Een melding Brandveilig gebruik doet u online via www.omgevingsloket.nl. Hierbij geeft u aan welke voorzieningen u heeft om de woning brandveilig te maken. De voorzieningen tekent u op een plattegrond in. Voeg de plattegrond toe tijdens uw aanvraag.

Meerdere kamers verhuren

Of u een vergunning nodig heeft voor het verhuren van meerdere kamers, is per geval verschillend. Of dat in uw situatie het geval is, kan het Vergunningenloket u vertellen.

Er gelden bijvoorbeeld in verschillende delen van de stad verschillende regels over spreiding van verhuurpanden. (Zie het kopje Zones en spreiding hieronder)

Daarnaast doet u online een Gebruiksmelding brandveilig gebruik via www.omgevingsloket.nl.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Omgevingsvergunning

Als u een zelfstandige woonruimte wilt gebruiken voor kamerverhuur, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Meer informatie over deze vergunning vindt u via het Vergunningenloket. Ook moet de woning aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen:

De kosten van een Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan zijn afhankelijk van het type afwijking.

Sinds 1 juli 2015 is een omzettingsvergunning niet meer noodzakelijk.

ParkerenIn iedere wijk geldt een parkeernorm. Deze is afhankelijk van het aantal inwoners in de wijk. Verhuurt u meer dan 4 kamers, dan kan dat invloed hebben op de parkeernorm in de wijk. De gemeente controleert dat.

Zie de pagina parkeernormen

Zones en spreiding

In 2017 zijn er nieuwe regels vastgesteld om kamerverhuur beter te reguleren en overlast te voorkomen. Bij die regels hoort een kaart waarop zones zijn aangegeven.

In de zone binnenstad is kamerverhuur vanuit het bestemmingsplan toegestaan. Zone 1 bevindt zich rondom de binnenstad en omvat buurten en straten waar kamerverhuur al aanwezig is en vaak goed past binnen de al aanwezige dynamiek. Hier geldt een afstand van minimaal 3 gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden.

Zone 2 omvat het overige deel van Amersfoort en is meer gericht op eengezinswoningen. Hier zetten we in op spreiding en moeten minimaal 5 gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden zitten.