Aanspreekpunten in de wijk

Lees hoe u de contactpersonen van de gemeente in de wijk benadert.

Zoekt u hulp of ondersteuning voor uzelf, uw gezin of iemand anders? Dan kunt u terecht bij het Wijkteam Amersfoort.  

Gebiedsmanagers en Adviseurs Gebiedsgericht Werken zetten zich in voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijken in Amersfoort. Hij of zij kijkt wat er leeft in de buurten en bespreekt dit met bewoners, organisaties en collega's in de gemeente.

Wilt u contact met de gebiedsmanager of met een adviseur van uw wijk? Neem dan contact op via onderstaande e-mailadressen.

Telefonisch contact? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 033.e

Gebied Gebiedsmanager Adviseur Gebiedsgericht Werken
Vathorst/ Hooglanderveen Willem van Laar (a.i.) W.vanLaar@amersfoort.nl Sonja Pouw s.pouw@amersfoort.nl
Schothorst/ Zielhorst Olaf de Koning OPWM.deKoning@amersfoort.nl Marianne Stolwijk m.stolwijk@amersfoort.nl
Nieuwland Ellen ten Voorde EM.tenVoorde@amersfoort.nl Marianne Stolwijk m.stolwijk@amersfoort.nl
Hoogland/ Kattenbroek Natascha Mooij NT.Mooij@amersfoort.nl Fatma Özçelik F.Ozcelik@amersfoort.nl
Soesterkwartier Olaf de Koning OPWM.deKoning@amersfoort.nl Mehmet Kaya M.Kaya@amersfoort.nl
Kruiskamp/ Koppel/ Binnenstad KK: Fatma Özçelik (a.i.) F.Ozcelik@amersfoort.nl B: Sonja Pouw (a.i.) S.Pouw@amersfoort.nl KK: Mehmet Kaya M.Kaya@amersfoort.nl B: Sonja Pouw S.Pouw@amersfoort.nl
Liendert/ Rustenburg Laila el Margaï (a.i.) L.elMargai@amersfoort.nl Laila el Margaï L.elMargai@amersfoort.nl
Randenbroek/ Schuilenburg Natascha Mooij NT.Mooij@amersfoort.nl Laila el Margaï L.elMargai@amersfoort.nl
Vermeerkwartier/ Bergkwartier/ Leusderkwartier Ellen ten Voorde EM.tenVoorde@amersfoort.nl Fatma Özçelik F.Ozcelik@amersfoort.nl

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en -verenigingen.

Zie Buurtbudget aanvraag bij wijkstichting of vereniging

Er is subsidie beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Indebuurt033.

Heeft u een idee voor uw buurt of voor de stad dat bijdraagt aan het welzijn of de ondersteuning van mensen of dat mensen samenbrengt? En heeft u daar financiering voor nodig? Ga dan naar de pagina Subsidie Projecten #InDeBuurt en volg het stappenplan.

Of kijk op www.indebuurt033.nl voor meer informatie.