Bouwlocatie in Amersfoort

Heb je bouwplannen en zoek je een stuk grond op jouw huis op te bouwen? Gemeente Amersfoort krijgt regelmatig de vraag of er in de stad een stuk grond of locatie vrij is om op te bouwen. Deze vraag wordt gesteld door woningzoekenden, maar ook door professionele partijen, zoals projectontwikkelaars.

De gemeente bouwt zelf geen woningen, maar stelt wel regels voor wat en hoe er gebouwd mag worden. Zo bespreken we hoe hoog nieuwbouw mag zijn, voor wie er gebouwd wordt, hoe duurzaam het is en of het past binnen ons Deltaplan Wonen. Op deze pagina lees je welke stappen je kunt zetten, op zoek naar jouw bouwlocatie in Amersfoort.

Beschikbare bouwlocaties

Als er locaties - in eigendom van de gemeente - beschikbaar zijn, dan staat dit op de webpagina van de Stadsmakelaar. Andere locaties, die niet van de gemeente zijn, vind je via een aankoopmakelaar in de regio.

Eigenaar en bestemming

Wie eigenaar is van de grond of een pand kun je vinden in het Kadaster. Je kunt de bestemming van een stuk grond in Amersfoort vinden op de pagina ‘informatie over bestemmingsplannen’. Voorbeelden van bestemmingen zijn ‘agrarisch’, ‘wonen’ of ‘bedrijventerrein’.

Als de grond of het gebouw niet van de gemeente is, dan staat het je natuurlijk vrij om contact op te nemen met de eigenaar. Als de eigenaar bereid is om het stuk grond of het pand aan je te verkopen, let er dan wel op dat de bestemming past bij wat jij op deze plek wilt bouwen of inrichten. Wil je een woning of meerdere woningen bouwen, dan moet de bestemming ‘wonen’ zijn.

Gaat het om grond van de gemeente, dan zie je op de webpagina van de Stadsmakelaar het stuk grond of pand beschikbaar is om aan te kopen. Neem contact op met de stadsmakelaar om de verdere stappen te bespreken. Dit kan per mail via stadsmakelaar@amersfoort.nl of telefonisch via 14 033.

Gewenste invulling van de grond

Gemeente Amersfoort verkoopt niet zomaar aan een geïnteresseerde partij. Voor beschikbare locaties maken we eerst de afweging welke functie op die plek wenselijk is. We doen dat, omdat we bijvoorbeeld willen dat een nieuwe functie goed aansluit op de behoefte in een wijk of gebied. Soms liggen er prioriteiten bij bepaalde behoeften, vanwege een tekort aan die functies. Als de behoefte “wonen” is dan onderzoeken we eerst de (on)mogelijkheden van woningbouw op deze locatie. Op basis van de uitkomsten selecteert de gemeente een andere partij. Dit kunnen particulieren en professionele ontwikkelaars zijn, afhankelijk van de locatie en gewenste invulling. Dit gebeurt meestal via een openbare selectieprocedure.

Een bestemming wijzigen

Bestemmingsplannen gelden voor een langere tijd. Als je wilt dat een gebouw of een stuk grond een andere bestemming krijgt, dan kun je dit aanvragen bij de gemeente. Bedenk wel dat de gemeente niet zomaar voor iedereen die daar om vraagt een bestemming verandert. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan zo’n verandering én het is niet met een paar maanden geregeld. Er kan zomaar een jaar voorbij gaan! De gemeente verandert ook zelf soms een bestemming. Of maakt een heel nieuw bestemmingsplan als er een grote verandering komt in een gebied.

Wil je precies weten hoe het werkt? Lees dan meer over de werking van bestemmingsplannen

Tiny Houses en Collectief particulier opdrachtgeverschap

Naast de locatie aan de Curaçaolaan zijn er geen andere locaties voor tiny houses beschikbaar en deze komen er voorlopig ook niet. Een tiny house vraagt verhoudingsgewijs veel ruimte. Vanwege de grote woningvraag kijken we in het geval van gemeentelijke locaties daarom eerst naar een zo optimaal mogelijke invulling van de plek. Op dit moment zijn er ook geen locaties voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Amersfoort.

Over wonen in Amersfoort en de woningbouwopgave

Met de ambitie om 1000 woningen per jaar (tot 2030) te bouwen, staan er op veel locaties letterlijk woningbouwprojecten in de steigers. Deze projecten en toekomstige plannen zie je op onze webpagina Woningbouw in Amersfoort. Bekijk op de website Amersfoort in Beeld de geplande woningbouw.

Op de pagina Ik zoek een woning staat alle informatie over het zoeken en verhuizen naar een woning in onze stad. Gemeente Amersfoort biedt ook verschillende mogelijkheden om (met voorrang) door te stromen naar een andere woning. Hierover lees je meer op de pagina Doorstroming.