Samen maken we de stad groener

U kunt zelf iets doen voor een groene stad. Help mee met het onderhoud of zorg voor meer groen in de straat. Vele Amersfoorters gingen u voor!

Zelf openbaar groen beheren

Wilt u zelf een stuk openbaar groen (samen met uw buren) anders inrichten en zelf onderhouden? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen we zelfbeheer. We vinden het fijn als u op die manier wilt bijdragen aan een mooie en prettige woonomgeving. Voorbeelden zijn geveltuintjes, bloembakken, boomspiegels, groenstroken, plantsoenen en (versteende) pleintjes.  Bel voor meer informatie met de wijkbeheerder. We helpen u graag op weg.

 1. Initiatief: U heeft een goed idee om het groen in uw buurt aantrekkelijker te maken en u wilt dat zelf gaan onderhouden.

 2. Instemming van de buurt: Vraag uw buren of zij instemmen met uw idee en overleg of u het beheer samen kunt doen.

 3. Bel de gemeente:

  Bel 14033 en vraag naar de wijkbeheerder van uw buurt.

 4. Overleg: Bespreek u idee met de wijkbeheerder. Ons uitgangspunt is ‘Ja, graag!’, maar soms kan of mag het niet.

 5. Afspraken: Voldoet u idee aan de spelregels? Dan maken we een overeenkomst die wij beiden ondertekenen.

 6. Aan de slag: U kunt beginnen! Waar nodig helpen we u bij de start. Daarna onderhoudt u zelf het groen zoals we met elkaar hebben afgesproken. De wijkbeheerder informeert de aannemer die uw wijk onderhoudt, zodat uw planten niet worden uitgetrokken of geschoffeld tijdens het reguliere onderhoud.

  De wijkbeheerder neemt zo af en toe contact  met u op om te horen hoe het gaat.

 7. Stoppen: De overeenkomst kent geen einddatum. U kunt het zelfbeheer op elk moment stoppen. Wilt u stoppen? Meldt u zich dan weer bij de wijkbeheerder. Samen overlegt u wanneer wij het beheer van u overnemen.

Als u een stukje openbaar groen wilt onderhouden (‘zelfbeheer’) gelden er een aantal spelregels. Deze spelregels vormen het uitgangspunt voor het gesprek dat u heeft met de wijkbeheerder en kunnen worden aangevuld met extra afspraken die passen bij de plek die u wilt beheren.

De algemene spelregels:

 • Het stuk groen dat u onderhoudt blijft openbaar gebied en is dus voor iedereen toegankelijk

 • U onderhoudt het groen met de beste intenties. Denk aan snoeien van planten, water geven of zwerfafval verwijderen

 • U gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen

 • U voert geen werkzaamheden uit aan bomen. Dit doet de gemeente

 • U mag er geen schuttingen, hekken, bouwwerken en dergelijke plaatsen

 • Voetpaden en stoepen blijven bruikbaar ook voor mensen met een beperking, rollator, kinderwagen of rolstoel (minimaal 1,20 meter vrije ruimte)

 • U mag er geen materialen of afval opslaan

 • U mag er geen dieren houden

 • U geeft de gemeente en nutsbedrijven altijd toegang tot kabels en leidingen die onder de grond liggen

 • Het moet veilig zijn voor iedereen die het groen gebruikt

Kijk hieronder bij de diverse voorbeelden welke spelregels daarvoor nog extra gelden.

Geveltuintjes

Een geveltuintje is een strook planten tegen de muur van een huis zonder voortuin. Door de rij stoeptegels die direct tegen de gevel aanligt te vervangen door tuingrond met plantjes brengt u meer kleur in de straat. Uw wijkbeheerder kan u precies vertellen wat er wel en niet mag op de plek waar u woont. In ieder geval geldt:

 • Een geveltuintje is maximaal 45 cm breed en 30 cm diep

 • Planten mogen niet over de stoep hangen of hinder veroorzaken aan voorbijgangers

Voetpaden hebben een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter zodat iedereen er goed langs kan.

Bloembakken

In plaats van een geveltuintje kunt u ook een of meerdere bloembakken voor uw gevel plaatsen. Uw wijkbeheerder kan u vertellen hoe groot een bak in uw straat mag zijn en waar u verder rekening mee moet houden om overlast voor anderen in uw straat te voorkomen. Om wat meer uniformiteit in de bakken te krijgen, schrijft de gemeente een bepaald type bak voor. U kunt wel kiezen uit een aantal varianten.
Natuurlijk zorgt u er voor dat er voldoende vrije ruimte is op de stoep, zodat iedereen er langs kan en geeft u de planten water.

Plantjes in boomspiegels

Een boomspiegel is het stuk open grond rond de stam van een boom, waardoor de boom water en zuurstof kan opnemen. De gemeente laat de boomspiegels onbegroeid. Maar u mag een of meerdere boomspiegels in uw straat opfleuren met plantjes. Het is wel belangrijk dat u hierover eerst advies vraagt aan uw wijkbeheerder. Hij weet welke beplanting geschikt is, zodat de boom toch genoeg water en zuurstof krijgt. Ook kan hij ervoor zorgen dat de hovenier van de gemeente uw plantjes laat staan. Voor boomspiegels gelden een paar specifieke spelregels:

 • Het groen plant u buiten de eventueel aanwezige watergeefrand

 • U plant geen klimplanten of overblijvende houtachtige planten

 • U brengt alleen extra grond of een rand/hekje aan als u daarvoor toestemming heeft van de wijkbeheerder. Het ophogen van de grond is vaak slecht voor de boom

 • Eventueel kunt u de boomspiegel vergroten. U mag alleen stenen verwijderen na toestemming van uw wijkbeheerder.

Groenstroken en plantsoenen

Een grotere groenstrook of plantsoen kan ook in zelfbeheer door een groep buurtgenoten worden omgevormd tot speelplek, moestuin, ecologische tuin of ontmoetingsplek. Dat heeft dan vaak een behoorlijke impact op de buurt. Daarom is het belangrijk om vooraf een goed plan te maken. De gemeente helpt u graag op weg. Twee regels zijn daarbij extra belangrijk:

 • Het groen blijft openbaar. Dit betekent dat iedereen er gebruik van kan maken en er mag komen. Iedereen mag dus bijvoorbeeld vruchten plukken in de gezamenlijke buurtmoestuin

 • De (meeste) buurtgenoten moeten het eens zijn met de nieuwe inrichting of de aanpassing van het beheer. Ook als ze niet meehelpen.

Pleintjes en verharding

Wilt u een plek in beheer nemen waar nu nog verharding is? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder. We willen Amersfoort graag vergroenen. De stad beter bestand maken tegen harde regenbuien en hete en/of droge periodes in de zomer. Ideeën voor ‘stenen er uit en groen er in’ (Operatie Steenbreek) willen we graag ondersteunen. Het maken van groene plekken van pleintjes en verhardingen is wel maatwerk. We moeten immers ook ruimte houden om te parkeren en wellicht liggen er onder de verharding nog allerlei kabels en leidingen. Zo maar graven kan dan niet. 

Bij plekken waar bewoners zelf het openbaar groen verzorgen legt de gemeente een zelfbeheertegel. Zichtbaar voor iedereen in de buurt en voor onze groenaannemer een teken dat zij die plek met rust kunnen laten. Lekker duidelijk dus!

Ik verzorg zelf ook openbaar groen, kan ik ook tegel aanvragen?

Dat kan. Via een melding bij de gemeente kunt u het formulier invullen om een tegel aan te vragen. Onze aannemer zal die dan voor u leggen.Voorbeelden van zelfbeheer?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform