Informatie voor aannemers

De Japanse duizendknoop verspreid zich heel erg snel door het verplaatsen van grond met wortelresten of door het achterlijven van stengelresten of besmette grond aan materieel aan bijvoorbeeld machines en handmaterieel. Ook liften plantresten vaak mee aan schoenzolen, bezems of autobanden. De grootste oorzaak van de snelle verspreiding zijn daarom werkzaamheden in de openbare ruimte. Door samen te werken kunnen we verdere verspreiding van de planten zo goed mogelijk beheersen.

Controleer werkgebieden

Het is van groot belang dat voorafgaand aan werkzaamheden (aanleg, onderhoud en beheeractiviteiten) de locatie goed wordt nagelopen op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Op deze website kunt u eenvoudig controleren of er duizendknoop groeit op een openbare locatie in de gemeente. Staat er duizendknoop? Neemt dan contact op met de toezichthouder.

Verspreiding voorkomen

U kunt een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van verspreiding.

 • Controleer of er Japanse duizendknoop in een werkgebied staat, is het aanwezig? Neem contact op met de toezichthouder.
 • Maak al uw materieel (incl. schoenzolen, handmateriaal en banden) schoon als u in met duizendknoop besmet gebied heeft gewerkt
 • Meld bij storten van besmette grond en groenafval dat het resten van Japanse duizendknoop betreft.

Protocollen

We hebben twee protocollen vastgesteld om verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop zo goed mogelijk te voorkomen. Heeft u een vergunning aangevraagd voor werkzaamheden aan kabels of leidingen? Dan is het betreffende protocol al in de vergunning opgenomen. Voor andere (graaf)werkzaamheden kunt u het benodigde protocol downloaden:


  Kijk voor meer informatie over de Japanse duizendknoop ook op de website van Universiteit Wageningen.   De groei in kaart

   Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop inventariseert de gemeente alle plekken waar de plant groeit. Veel plekken zijn intussen in kaart gebracht. Kijk op Amersfoort in Beeld om alle groeilocaties te zien.

   Meer informatie

   Bestrijding Japanse duizendknoop

   Contact

   Bas Hagen (toezichthouder)

   14033

   japanseduizendknoop@amersfoort.nl

   Christel Tijhuis (projectmanager)

   14 033

   japanseduizendknoop@ amersfoort.nl