Bestrijden van de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt. De Japanse duizendknoop overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen.

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Op de Kaart ziet u de locaties waarvan wij weten dat de duizendknoop hier groeit. Ziet u de duizendknoop op een plek die niet op de kaart staat? Geef dit dan aan ons door via een melding op de pagina Melding doen.

Bloeiende planten

In september en oktober bloeien de duizendknoopplanten. Dit is niet erg omdat de planten geen levensvatbaar zaad kunnen maken. Ook zijn de bloemen één van de laatste voedselbronnen voor bijen en andere insecten van het bloeiseizoen. U hoeft daarom geen melding te maken van bloeiende duizendknoopplanten.

Duizendknoop in uw tuin?

Er zijn verschillende manieren waarop u de planten kunt bestrijden of beheersen.

Uitgraven

De beste manier om de duizendknoop kwijt te raken is de planten met wortel en al uit te graven. Dit kan zwaar werk zijn omdat de wortels erg diep kunnen groeien en elk wortelsrestje weer uitgroeit tot een nieuwe plant. Vermeld bij het aanbieden van de grond aan een depot, altijd dat het om duizendknoop besmette grond gaat!

Stengels uittrekken

Telkens wanneer de stengels boven de grond uitkomen kunt u deze zo goed mogelijk uittrekken of uitsteken. Gooi de stengels bij het restafval. Wanneer dit elke paar weken, gedurende een aantal jaren wordt gedaan, bestaat de kans dat de plant uitgeput raakt en sterft. De ondergrondse uitbreiding van het wortelstelsel wordt hiermee sterk geremd of zelfs gestopt.

Heet water

Eerste onderzoeken laten zien dat de stengels en wortels gevoelig zijn voor heet water. Wanneer u kleine groeiplaatsen van enkele stengels heeft kunt u overwegen deze in het groeiseizoen wekelijks te overgieten met kokend heet water (bijvoorbeeld in combinatie met het uitgraven van de wortels waarbij wortelrestjes overgoten worden met heet water). Het water moet kokend heet zijn en probeer zoveel mogelijk (minimaal 5 liter) heet water op de groeiplaats te gieten.

Niet maaien

Maai gazons of groeiplaatsen met duizendknoop niet! De kans is heel erg groot dat u het probleem alleen maar erger maakt omdat kleine restjes van de plant achterblijven of verspreid worden door de grasmaaier en zo nieuwe groeiplaatsen worden.

Hoe ziet de plant eruit?

De Japanse duizendknoop komt eind maart, begin april weer uit de grond. Op onderstaande foto’s zit u hoe de plant eruit ziet op verschillende momenten in het jaar.

Juni:

Japanse duizendknoop in bloei

Er zijn 3 soorten invasieve duizendknoop. Op de afbeelding zijn de kenmerken van elke soort weergegeven en een foto van het blad. In Amersfoort komt de Japanse duizendknoop het meeste voor.

Afb. Pander & Van der Top

Heeft u de Japanse duizendknoop zelf verwijderd?

    Gebruik de grijze container van het restafval om de takken, aarde en ander snoeiafval in te doen. Gebruik hiervoor dus niet de groene container! Door de grijze container te gebruiken voorkomt u verdere verspreiding.

    Antwoorden op veelgestelde vragen:

De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel en vormt een zeer dicht bladerdek. Daardoor kunnen andere, inheemse, planten niet meer groeien. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan. Onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen.

Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding. De wortels kunnen funderingen, wegen en muren breken door in de kleine kieren te groeien. Zo ontstaat forse schade.

Op verschillende manieren proberen we de planten te bestrijden en zo te zorgen dat de plant niet verder groeit. In de afgelopen jaren hebben we dit gedaan met de inzet van een glysosaathoudend middel. Momenteel bekijken we hoe we de resterende groeiplaatsen aan gaan pakken.

Ja, de plant kan schade aanbrengen aan muren, funderingen, terrassen en schuttingen. Ziet u de Japanse duizendknoop in de directe omgeving van uw pand groeien? Dan is het verstandig hier actie op te ondernemen. Vooral omdat een groot deel van de plant zich onder de grond bevindt. Als stelregel kunt u uitgaan van een verhouding 1 op 3. Met andere woorden: 1 vierkante meter plant betekent een drie keer zo groot oppervlak onder de grond.Contact

Christel Tijhuis (projectmanager)

14 033


japanseduizendknoop@amersfoort.nl

Kaart met de locaties waar de Japanse duizendknoop groeit

Meer informatie voor aannemers:

Werken in of op gemeentegrond