Bestrijden van de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt. De Japanse duizendknoop overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen.

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Ook in 2019 gaan we verder met de bestrijding van de ongewenste plant de Japanse duizendknoop. Alle locaties in de openbare pakken worden voorzien van een injectie met een bestrijdingsmiddel. Dit is het laatste jaar dat alle duizendknoop van een chemische behandeling wordt voorzien. Op basis van de resultaten onderzoekt de gemeente vervolgstappen in de bestrijding.

Op de Kaart ziet u de locaties waarvan wij weten dat de duizendknoop hier groeit. Ziet u de duizendknoop op een plek die niet op de kaart staat? Geef dit dan aan ons door via een melding op de pagina Melding doen.

Duizendknoop in uw tuin?

In 2017 en 2018 was het mogelijk uw tuin aan te melden voor een chemische bestrijding van de duizendknoop met de bedoeling hiermee bewoners ondersteunen met het maken van een eerste start in de bestrijding van de duizendknoop in de tuin. Vanaf dit jaar (2019) is het de bedoeling dat Amersfoorters zelf de bestrijding voortzetten als de planten nog niet helemaal weg zijn. Er zijn verschillende manieren waarop u de planten kunt bestrijden of beheersen.

Uitgraven

De beste manier om de duizendknoop kwijt te raken is de planten met wortel en al uit te graven. Dit kan zwaar werk zijn omdat de wortels erg diep kunnen groeien en elk wortelsrestje weer uitgroeit tot een nieuwe plant. Vermeld bij het aanbieden van de grond aan een depot, altijd dat het om duizendknoop besmette grond gaat!

Stengels uittrekken

Telkens wanneer de stengels boven de grond uitkomen kunt u deze zo goed mogelijk uittrekken of uitsteken. Gooi de stengels bij het restafval. Wanneer dit elke paar weken, gedurende een aantal jaren wordt gedaan, bestaat de kans dat de plant uitgeput raakt en sterft. De ondergrondse uitbreiding van het wortelstelsel wordt hiermee sterk geremd of zelfs gestopt.

Heet water

Eerste onderzoeken laten zien dat de stengels en wortels gevoelig zijn voor heet water. Wanneer u kleine groeiplaatsen van enkele stengels heeft kunt u overwegen deze in het groeiseizoen wekelijks te overgieten met kokend heet water (bijvoorbeeld in combinatie met het uitgraven van de wortels waarbij wortelrestjes overgoten worden met heet water). Het water moet kokend heet zijn en probeer zoveel mogelijk (minimaal 5 liter) heet water op de groeiplaats te gieten.

Chemisch bestrijden

Als de planten in uw tuin al een chemische behandeling hebben gehad, kunt u overwegen dit regime voort te zetten. Bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat werken op de hele plant, dus ook in de wortels. Glyfosaat is niet goed voor het milieu en mag absoluut niet in contact komen met open water zoals vijvers en sloten! Er zijn ook andere bestrijdingsmiddelen op de markt zoals bijvoorbeeld Ultima© die passen binnen een ecologisch bestrijding. Volg altijd de instructies op de verpakking heel goed op! Zo beschermt u uzelf en het milieu en werkt het bestrijdingsmiddel het beste.

Maaien

Maai gazons of groeiplaatsen met duizendknoop niet! De kans is heel erg groot dat u het probleem alleen maar erger maakt omdat kleine restjes van de plant achterblijven of verspreid worden door de grasmaaier en zo nieuwe groeiplaatsen worden.

Hoe ziet de plant eruit?

De Japanse duizendknoop komt eind maart, begin april weer uit de grond. Op onderstaande foto’s zit u hoe de plant eruit ziet op verschillende momenten in het jaar.

Juni:

Er zijn 3 soorten duizendknoop die wij bestrijden. Op de afbeelding zijn de kenmerken van elke soort weergegeven en een foto van het blad. In Amersfoort komt de Japanse duizendknoop het meeste voor.

Afb. Pander & Van der Top

Wanneer bestrijden wij?

De behandeling vindt plaats in het najaar. We doen dit omdat de planten dan in winterrust gaan. Dit betekent dat de plant voedingsstoffen en energie uit de stengels en bladeren naar de wortels brengt. Door juist op dat moment het glyfosaat aan te brengen kan het middel meeliften naar de wortels: de plek waar het dit beste werkt. De duizendknoop-planten zijn verzwakt door de eerste behandeling in 2017 maar leven nog wel. Daarom herhalen we de glyfosaatbehandeling nog een keer in 2019. De stengels zijn inmiddels veel minder talrijk en kleiner, om in het najaar zo goed mogelijk te kunnen injecteren worden de groeiplaatsen niet gemaaid of geknipt tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer.

Injecteren en insmeren

Injecteren

We injecteren elke stengel die dik genoeg is met een 20% oplossing glyfosaat. De plantenstengels blijven staan nadat ze geïnjecteerd zijn. Het middel kan zo beter inwerken op de plant. Binnen 2 weken is het middel goed verspreid door de plant, worden de bladeren bruin en sterven de stengels af.

Onderstaand filmpje laat zien hoe het injecteren in zijn werk gaat.

Insmeren

Zijn stengels te dun voor een injectie? Dan worden ze afgeknipt en wordt het verse snijvlak ingesmeerd met de glyfosaatoplossing. De afgeknipte kleine stengels nemen we mee.

Ontheffing

Inmiddels heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen de gebruiksvoorschriften het injecteren van twee glyfosaathoudende middelen toegevoegd aan de gebruiksmethode. Hierdoor kan de Japanse duizendknoop geïnjecteerd worden met deze producten. Er is geen ontheffing meer nodig om Japanse duizendknoop te injecteren.

Heeft u de Japanse duizendknoop zelf verwijderd?

    Gebruik de grijze container van het restafval om de takken, aarde en ander snoeiafval in te doen. Gebruik hiervoor dus niet de groene container! Door de grijze container te gebruiken voorkomt u verdere verspreiding.

    Antwoorden op veelgestelde vragen:

Waarom wil de gemeente de Japanse duizendknoop bestrijden?

De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel en vormt een zeer dicht bladerdek. Daardoor kunnen andere, inheemse, planten niet meer groeien. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan. Onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen.

Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding. De wortels kunnen funderingen, wegen en muren breken door in de kleine kieren te groeien. Zo ontstaat forse schade.

Op verschillende manieren proberen we de planten te bestrijden en zo te zorgen dat de plant niet verder groeit. In de komende jaren bestrijden we de planten actief met een glyfosaathoudende onkruidbestrijder. Daarnaast inventariseren en bestrijden we ook alle groeiplaatsen bij bewoners. En we wijzen op de risico’s van de planten om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Hoe past de gemeente het glyfosaat toe?

Alle Japanse duizendknoopplanten worden in het najaar van 2018 per stengel geïnjecteerd met een glyfosaathoudend middel. Hierdoor komt het middel niet in contact met de omgeving. Het kan zijn werk doen waar het moet: in de plant en niet in de directe omgeving. Om omgevingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken zet de gemeente een heel erg gerichte behandeling in. Hiervoor hebben twee behandelmethoden de voorkeur.

  • Het injecteren van de het glyfosaat direct in de plantenstengels. Hierdoor wordt elk omgevingscontact uitgesloten. Het middel is gedurende 2 tot 3 weken actief waarna het uiteenvalt in andere stoffen. Deze behandeling herhalen we enkele jaren.
  • Het bestrijken van een afgeknipte stengel met een kwast met glyfosaat. Deze methode passen we toe als een stengel niet dik genoeg is om te injecteren. Deze behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd om morsen, en daarmee schade aan andere planten, te voorkomen. Door het kleine snijoppervlak is er maar zeer beperkt omgevingscontact mogelijk.

Uitzonderingen: binnen grote oppervlaktes Japanse duizendknoop in bijvoorbeeld projectgebieden waar al snel gebouwd moet worden, kan het voorkomen dat er een bladbesproeiing wordt toegepast. In deze gevallen wordt het gehandelde terrein duidelijk herkenbaar gemaakt door bijvoorbeeld borden, hekken of rood/wit lint en via informatieborden worden passanten op de hoogte gebracht en verzocht het gebied niet te betreden.

Vormt de plant een risico voor mijn huis/pand?

Ja, de plant kan schade aanbrengen aan muren, funderingen, terrassen en schuttingen. Ziet u de Japanse duizendknoop in de directe omgeving van uw pand groeien? Dan is het verstandig hier actie op te ondernemen. Vooral omdat een groot deel van de plant zich onder de grond bevindt. Als stelregel kunt u uitgaan van een verhouding 1 op 3. Met andere woorden: 1 vierkante meter plant betekent een drie keer zo groot oppervlak onder de grond. Wij vragen u om uw groeilocatie door te geven zodat wij, op onze kosten, de planten in het najaar van 2018 chemisch kunnen komen bestrijden.Contact

Christel Tijhuis (projectmanager)

Brugt Groenevelt (woordvoerder pers)

14 033


japanseduizendknoop@amersfoort.nl

Download de folder

Kaart met de locaties waar de Japanse duizendknoop groeit

Meer informatie voor aannemers:

Werken in of op gemeentegrond

Over glyfosaat:

De gemeente Amersfoort bestrijdt de Japanse duizendknoop met de onkruidbestrijder glyfosaat.

Alternatieve bestrijdingsmethodes