Bestrijden van de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt. De stengels groeien onder de grond horizontaal en kunnen overal naar boven komen in weer een nieuwe plant. Deze plant overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan o.a. natuur, wegen en gebouwen. De gemeente bestrijdt de plant en vraagt daarbij uw hulp.

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Wat doet de gemeente:

Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop zijn alle plekken van de gemeente in kaart gebracht. Deze planten gaan we in de herfst van 2017 behandelen met een onkruidbestrijder die glyfosaat bevat.

Wat vragen we van u:

Om uw tuin of terrein te controleren op de Japanse duizendknoop en het ons door te geven als de plant in uw tuin groeit. Via de foto's kunt u zien hoe de Japanse duizendknoop er uitziet om zo een vergelijking maken. Ook als u niet zeker weet of het Japanse duizendknoop is kunt u dit aan ons doorgeven.

Wanneer u de Japanse duizendknoop aantreft kunt u dat via onderstaande rode knop melden. Het is heel erg belangrijk dat u foto's met uw uw melding meestuurt zodat wij kunnen controleren of het inderdaad de Japanse duizendknoop is.

De gemeente neemt binnen twee weken contact met u op. Als de plant in uw tuin staat, wordt er een afspraak gemaakt om in het najaar de plant chemisch te bestrijden. De gemeente doet dit voor u. Er zijn geen kosten aan verbonden.

MELDING DOEN

Wilt u niet wachten op de behandeling?

Als u de plant heeft gemeld dan hoeft u niets te doen. Wilt u toch zelf de Japanse duizendknoop proberen te verwijderen of in toom houden? Dan zijn dit belangrijke tips:

 • U kunt de planten uitgraven. Hierbij is het belangrijk dat u alle wortels weghaalt.
  Zelfs het kleinste wortelstukje kan weer een nieuwe plant worden..
 • U kunt proberen om de duizendknoop in toom te houden door de stengels een aantal keren per jaar uit de grond te trekken.
 • Maak van de groeiplaats gazon en maai dit minstens eens per twee weken. Gooi het maaisel altijd in de grijze container.
 • Gebruik de grijze container van het restafval om de takken, aarde en ander snoeiafval in te doen. Gebruik hiervoor dus niet de groene container! Door de grijze container te gebruiken voorkomt u verdere verspreiding.

  Antwoorden op veelgestelde vragen:

Vormt de plant een risico voor mijn huis/pand?

Ja, de plant kan schade aanbrengen aan muren, funderingen, terrassen en schuttingen. Indien u de Japanse duizendknoop in de directe omgeving van uw pand ziet groeien is het raadzaam hier actie op te ondernemen, vooral omdat een groot deel van de plant zich onder de grond bevindt. Als stelregel kan worden uitgegaan van een verhouding 1 op 3 ten aanzien van de zichtbare bovengrondse plant en het ondergrondse wortelgestel. Met andere woorden: 1 vierkante meter plant betekent een drie keer zo groot oppervlak onder de grond. Wij vragen u om uw groeilocatie door te geven zodat wij, op onze kosten, de planten in het najaar van 2017 chemisch kunnen komen bestrijden.Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?

De planten hebben een aantal duidelijke kenmerken waar aan het te herkennen is.

 • De planten komen in maart-april met knalrode kleine knoppen de grond uit.
 • Daarna vormt de plant al heel snel kleine rode bladeren.
 • Wanneer de plant zo’n 10 tot 15 cm groot verandert de plant naar een frisgroene kleur. De plant groei nu met enkele centimeters per dag.
 • De planten blijven in een hoog tempo doorgroeien en de stengels worden hol. Dit lijkt enigszins op een de stengels van bamboe.
 • De bladeren zijn frisgroen met een rode bladsteel en staan om en om op de stengel.
 • De planten groeien tot zo’n 2-3 meter hoog.
 • In augustus-september ontstaan er bloeiaren met kleine witte bloemen aan het einde van de stengels.

Bekijk ook de foto's: Hoe ziet de Japanse duizendknoop er uit?

Waarom wil de gemeente Amersfoort de Japanse duizendknoop bestrijden?

De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel. Doordat het een zeer dicht bladerdek vormt kunnen andere, inheemse, planten zich niet meer handhaven in een duizendknoopbegroeiing. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan waardoor onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen.

Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding en de wortels zijn in staat funderingen, wegen en muren te breken door in de kleine kieren te groeien. Zo wordt forse schade aan ons en andermans eigendom veroorzaakt.

Op verschillende manieren proberen we de planten te bestrijden en zo de opmars te stoppen. In de komende jaren bestrijden we de planten actief met de inzet van een glyfosaat-houdende onkruidbestrijder. Daarnaast inventariseren en bestrijden we ook alle particuliere groeiplaatsen. Via een brede informatiecampagne wijzen we op de risico’s van de planten om zo verdere verspreiding te voorkomen.Hoe past de gemeente het glyfosaat toe?

Alle Japanse duizendknoop-planten worden in het najaar van 2017 per stengel geïnjecteerd met een glyfosaathoudend middel. Hierdoor komt het middel niet in contact met de omgeving en kan het z’n werk doen waar het moet: in de plant en niet in de directe omgeving. Om omgevingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken zet de gemeente een heel erg gerichte behandeling in. Hiervoor hebben twee behandelmethoden de voorkeur.

 • Het injecteren van de het glyfosaat direct in de plantenstengels. Hierdoor wordt elk omgevingscontact uitgesloten. Het middel is gedurende 2 tot 3 weken actief waarna het uiteenvalt in andere stoffen. Tegen die tijd is de plant gestorven.
 • Het bestrijken van een afgeknipte stengel met een kwast met glyfosaat. Deze methode passen we toe als een stengel niet dik genoeg is om te injecteren. Deze behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd om morsen, en daarmee schade aan andere planten, te voorkomen. Door het kleine snijoppervlak is er maar zeer beperkt omgevingscontact mogelijk.
 • Uitzonderingen: binnen grote oppervlaktes Japanse duizendknoop in bijvoorbeeld projectgebieden waar al snel gebouwd moet worden, kan het voorkomen dat er een bladbesproeiing wordt toegepast. In deze gevallen wordt het gehandelde terrein duidelijk herkenbaar gemaakt door bijvoorbeeld borden, hekken of rood/wit lint en via informatieborden worden passanten op de hoogte gebracht en verzocht het gebied niet te betreden.
Sluit
 1. Stuur deze pagina door
 2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Contact

Christel Tijhuis (projectmanager)
14 033


japanseduizendknoop@amersfoort.nl

Download de folder

Meer informatie voor aannemers

Werken in of op gemeentegrond


Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?

Bekijk alle foto's


De groei in kaart

Inmiddels heeft de plant zich over de hele stad verspreid. Vink ‘Japanse duizendknoop’ aan op de kaart-website Amersfoort in Beeld om alle groeilocaties te zien.

Over glyfosaat:

De gemeente Amersfoort bestrijdt de Japanse duizendknoop met de onkruidbestrijder glyfosaat. Dit is het enige middel dat voldoende werkt omdat de plant erg sterk is. Door het middel in de stengels te injecteren of op de afgeknipte stengel te smeren werken we zeer gericht. Meer informatie over bestrijden met glyfosaat.