Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Ook in 2018 gaan we verder met de bestrijding van de ongewenste plant de Japanse duizendknoop. De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt, anderen planten overwoekert en zorgt voor grote schade aan o.a. natuur, wegen en gebouwen. Met uw hulp bestrijdt de gemeente de plant. Alle 400 locaties in de openbare ruimte worden aangepakt. Ook komen we op afspraak weer langs bij particulieren.

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Uw tuin aanmelden

Komt de Japanse duizendknoop (weer) op in uw tuin? U kunt zich voor de bestrijdingsronde van 2018 aanmelden tot 30 juni 2018 door een melding te doen via de rode button rechts op deze pagina. Maak duidelijke foto’s van het blad, de stengel en de struik. Zo kunnen we controleren of het inderdaad de duizendknoop is.

Hoe ziet de plant eruit?

Het groeiseizoen is weer begonnen. De Japanse duizendknoop komt weer uit de grond. Op onderstaande foto’s ziet u hoe de plant er op verschillende momenten in het jaar uitziet.


April

Er zijn 3 soorten duizendknoop die wij bestrijden. Op de afbeelding zijn de kenmerken van elke soort weergegeven en een foto van het blad. In Amersfoort komt de Japanse duizendknoop het meeste voor.

Afb. Pander & Van der Top

Wanneer bestrijden wij?

De behandeling vindt plaats in het najaar. We doen dit omdat de planten dan in winterrust gaan. Dit betekent dat de plant voedingsstoffen en energie uit de stengels en bladeren naar de wortels brengt. Door juist op dat moment het glyfosaat aan te brengen kan het middel meeliften naar de wortels: de plek waar het dit beste werkt. De duizendknoop-planten zijn verzwakt door de eerste behandeling in 2017 maar leven nog wel. Daarom herhalen we de glyfosaatbehandeling in 2018 en 2019. We verwachten dat de planten veel kleiner blijven dit jaar. Daarom worden ze niet gemaaid of geknipt tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer.

Injecteren en insmeren

We injecteren elke stengel die dik genoeg is met een 20% oplossing glyfosaatoplossing. De plantenstengels blijven staan nadat ze geïnjecteerd zijn. Het middel kan zo beter inwerken op de plant.

Onderstaand filmpje laat zien hoe het injecteren in zijn werk gaat.

Insmeren

Alle stengels die te dun zijn voor een injectie worden afgeknipt en het verse snijvlak wordt ingesmeerd met de glyfosaatoplossing van maximaal 5 procent. In de openbare ruimte nemen we de afgeknipte kleine stengels mee, particulieren vragen we om de plantresten zelf bij het restafval te gooien.

Ontheffing

Het injecteren van glyfosaat in Japanse duizendknoop is geen reguliere toepassing. We hebben daarom een ontheffing voor deze methode gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat alleen de gemeente Amersfoort de stengels mag injecteren, andere gemeentes of organisaties mogen dit niet. Onze ontheffing is tijdelijk en loopt van 31 augustus tot 28 december 2017. Ondertussen is door de leverancier Monsanto bv. de procedure gestart om het volgend jaar voor iedereen mogelijk te maken Japanse duizendknoop te injecteren. Naar verwachting is dit rond de zomer ’18 geregeld.

Heeft u de Japanse duizendknoop zelf verwijderd?

    Gebruik de grijze container van het restafval om de takken, aarde en ander snoeiafval in te doen. Gebruik hiervoor dus niet de groene container! Door de grijze container te gebruiken voorkomt u verdere verspreiding.

    Antwoorden op veelgestelde vragen:

Waarom wil de gemeente Amersfoort de Japanse duizendknoop bestrijden?

De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel. Doordat het een zeer dicht bladerdek vormt kunnen andere, inheemse, planten zich niet meer handhaven in een duizendknoopbegroeiing. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan waardoor onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen.

Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding en de wortels zijn in staat funderingen, wegen en muren te breken door in de kleine kieren te groeien. Zo wordt forse schade aan ons en andermans eigendom veroorzaakt.

Op verschillende manieren proberen we de planten te bestrijden en zo de opmars te stoppen. In de komende jaren bestrijden we de planten actief met de inzet van een glyfosaat-houdende onkruidbestrijder. Daarnaast inventariseren en bestrijden we ook alle particuliere groeiplaatsen. Via een brede informatiecampagne wijzen we op de risico’s van de planten om zo verdere verspreiding te voorkomen.Hoe past de gemeente het glyfosaat toe?

Alle Japanse duizendknoop-planten worden in het najaar van 2017 per stengel geïnjecteerd met een glyfosaathoudend middel. Hierdoor komt het middel niet in contact met de omgeving en kan het z’n werk doen waar het moet: in de plant en niet in de directe omgeving. Om omgevingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken zet de gemeente een heel erg gerichte behandeling in. Hiervoor hebben twee behandelmethoden de voorkeur.

  • Het injecteren van de het glyfosaat direct in de plantenstengels. Hierdoor wordt elk omgevingscontact uitgesloten. Het middel is gedurende 2 tot 3 weken actief waarna het uiteenvalt in andere stoffen. Tegen die tijd is de plant gestorven.
  • Het bestrijken van een afgeknipte stengel met een kwast met glyfosaat. Deze methode passen we toe als een stengel niet dik genoeg is om te injecteren. Deze behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd om morsen, en daarmee schade aan andere planten, te voorkomen. Door het kleine snijoppervlak is er maar zeer beperkt omgevingscontact mogelijk.
  • Uitzonderingen: binnen grote oppervlaktes Japanse duizendknoop in bijvoorbeeld projectgebieden waar al snel gebouwd moet worden, kan het voorkomen dat er een bladbesproeiing wordt toegepast. In deze gevallen wordt het gehandelde terrein duidelijk herkenbaar gemaakt door bijvoorbeeld borden, hekken of rood/wit lint en via informatieborden worden passanten op de hoogte gebracht en verzocht het gebied niet te betreden.
Vormt de plant een risico voor mijn huis/pand?

Ja, de plant kan schade aanbrengen aan muren, funderingen, terrassen en schuttingen. Indien u de Japanse duizendknoop in de directe omgeving van uw pand ziet groeien is het raadzaam hier actie op te ondernemen, vooral omdat een groot deel van de plant zich onder de grond bevindt. Als stelregel kan worden uitgegaan van een verhouding 1 op 3 ten aanzien van de zichtbare bovengrondse plant en het ondergrondse wortelgestel. Met andere woorden: 1 vierkante meter plant betekent een drie keer zo groot oppervlak onder de grond. Wij vragen u om uw groeilocatie door te geven zodat wij, op onze kosten, de planten in het najaar van 2017 chemisch kunnen komen bestrijden.Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Over glyfosaat:

De gemeente Amersfoort bestrijdt de Japanse duizendknoop met de onkruidbestrijder glyfosaat.

Alternatieve bestrijdingsmethodes