Groenstrook kopen

Grenst uw huis of tuin aan een strook met groen van de gemeente? Soms is het mogelijk die groenstrook van de gemeente te kopen.

Groenstroken die in aanmerking komen voor verkoop zijn:

  • percelen grenzend aan particulier gebied in eigendom van de aanvrager
  • percelen in de openbare ruimte tot een maximale grootte van 80 vierkante meter
  • percelen die geen duidelijke openbare functie (meer) vervullen

Stroken vervullen verschillende functies voor de stad. Ze kunnen bijvoorbeeld onderdeel zijn van het aanzicht of van een hoofdgroenstructuur, als zogenaamde “spons” dienen voor de stad (Amersfoort als klimaatbestendige stad), te behouden bomen en/of ander flora en fauna bevatten of een andere ecologische invulling hebben. Een aanvraag doorloopt een toetsing aan ons beleid waarbij alle aspecten en functies die kunnen gelden voor de strook worden getoetst.

De gebiedsbestemming van de strook is een eerste indicatie voor de haalbaarheid van een verzoek tot aankoop van gemeentegrond. Stroken met de bestemming Woning en Tuin komen mogelijk in aanmerking voor verkoop en worden dan getoetst. Op de website Amersfoort in Beeld kunt u inzien welke bestemming de betreffende groenstrook heeft.

Wij nemen geen aanvragen in behandeling met betrekking op groenstroken die (toekomstig) onderdeel zijn van een in aanbouw zijnde buurt, gebiedsontwikkeling of herinrichting.

Prijs en voorwaarden

Wanneer uw aanvraag voor koop van een groenstrook in aanmerking komt voor verkoop, gelden de volgende prijzen en voorwaarden:

  • Verkoop van grond is minder dan 25% toevoeging ten opzichte van de huidige kavel: € 125,- per vierkante meter (kosten koper)
  • Verkoop van grond is 25-50% toevoeging ten opzichte van de huidige kavel: € 150,- per vierkante meter (kosten koper)
  • Verkoop van grond is meer dan 50% toevoeging ten opzichte van huidige kavel: grondprijs bepaald door taxatie. De minimale grondprijs is altijd € 125,- per vierkante meter (kosten koper).
  • Verkoop van gronden gelegen in het centrum: hierbij wordt de grondprijs bepaald door taxatie (gronden gelegen in het centrum worden getaxeerd). Het gaat om gronden binnen de Stadsring, Flierbeeksingel, Scheltussingel, Hooglandseweg-Zuid, spoorbaan, Kersenbaan, Arnhemseweg.

Bijkomende kosten

Houdt u er rekening mee dat er bij koop van een groenstrook extra kosten zijn voor het opmaken van een notariële akte bij een door u gekozen notaris. Ook worden via de notaris de kosten van het kadaster voor het inmeten van het perceel met u verrekend.

AANVRAGEN GROENSTROOK